Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómska v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómska v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómska v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_kolaudacneho_konania_prestavba_mk_romska_pnv