Pozvánka a oznámenie o konaní prvého zhromaždenia účastníkov konania – JPÚ Pečovská Nová Ves – osídlenie

Pozvánka a oznámenie o konaní prvého zhromaždenia účastníkov konania – JPÚ Pečovská Nová Ves – osídlenie

Pozvánka a oznámenie o konaní prvého zhromaždenia účastníkov konania o jednoduchých pozemkových úpravách vykonávaných v časti katastrálneho územia Pečovská Nová Ves pod osídlením marginalizovaných skupín – JPÚ Pečovská Nová Ves – osídlenie, ktoré sa uskutoční dňa 30.05.2023 o 10.00 hod. na Obecnom úrade Pečovská Nová Ves

v súbore pdf pozvanka_na_zhromazdenie_jpu_pnv_30052023

Návrh stanov v súbore pdf  navrh_stanov_zdruzenie_jpu_pnv

Hlasovací a rokovací poriadok v súbore pdf  hlasovaci_a_rokovaci_poriadok_jpu_pnv

Vzor splnomocnenia v súbore pdf  splnomocnenie_jpu_pnv