Oznámenie o začatí územného konania – Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania – Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania pre umiestnenie stavby – Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_mk_romska