Pečovskonovoveský jarmok-prihláška pre remeselníkov

Pečovskonovoveský jarmok-prihláška pre remeselníkov

Obec Pečovská Nová Ves organizuje dňa 25. augusta 2018  21. ročník Pečovskonovoveského jarmoku

V záujme prezentovať Vašu šikovnosť a zručnosť a zachovať pôvodnú remeselnícku tradíciu Vás srdečne pozývame na náš jarmok, ktorý sa bude konať dňa 25.8.2018 – v sobotu od 8.00  hod. do 17.00 hod.

Podmienky účasti:

  • svoju účasť potvrďte zaslaním vyplnenej návratky na adresu OcÚ, najneskôr do 20. augusta 2018
  • ďalšie informácie na tel. č. 051/4583177 alebo 0911/399743
  • e-mail: urad@pecovska.sk
  • pre vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta je potrebné zaslať kópiu živnostenského oprávnenia a kópiu 3. strany z knihy ERP alebo čestné prehlásenie o tom, že nie ste povinný používať ERP
  • v prípade potreby prívodu el. energie si zabezpečte vlastný zdroj alebo oznámte vopred Vašu požiadavku

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

prihláška pre remeselníkov