Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia pre projekt JPÚ Pečovská Nová Ves – osídlenie

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia pre projekt JPÚ Pečovská Nová Ves – osídlenie

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia pre projekt JPÚ Pečovská Nová Ves – osídlenie č. OÚ-PO-PLO1-2023/001605-76/MB zo dňa 01.08.2023 – verejná vyhláška

v súbore pdf  Rozhodnutie OU_PLO1_2023_001605_76

technická správa v súbore pdf  845876_J1_VZFU_VZR_TSPa