Rozhodnutie o zastavení konania – MK k židovskému cintorínu

Rozhodnutie o zastavení konania – MK k židovskému cintorínu

Rozhodnutie o zastavení konania vo veci umiestnenia stavby – Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

v súbore pdf  rozhodnutie_o_zastaveni_uzemneho_konania_mk_k_zidovskemu_cintorinu