Stavebné povolenie – Pečovská Nová Ves – IBV 11 RD, ul. Záhradná

Stavebné povolenie – Pečovská Nová Ves – IBV 11 RD, ul. Záhradná

Stavebné povolenie na líniovú stavbu – Pečovská Nová Ves – IBV 11 RD, ul. Záhradná, SO 01 Káblové NN rozvody, SO 02 Verejné osvetlenie – verejná vyhláška

v súbore pdf  stavebne_povolenie_ibv_zahradna_nn_vedenie