Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením – Pečovská Nová Ves – Revitalizácia ulice Ľutinskej, SO 01 Cyklistický chodník – verejná vyhláška

Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením – Pečovská Nová Ves – Revitalizácia ulice Ľutinskej, SO 01 Cyklistický chodník – verejná vyhláška

Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením – Pečovská Nová Ves – Revitalizácia ulice Ľutinskej, SO 01 Cyklistický chodník – verejná vyhláška

v súbore pdf  rozhodnutie_zmena_stavby_pnv_revitalizacia_ulice_lutinskej_cyklisticky_chodnik