Stavebné povolenie – Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2×12 B.J. – Bežný štandard, SO-03 Spevnené plochy – verejná vyhláška

Stavebné povolenie – Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2×12 B.J. – Bežný štandard, SO-03 Spevnené plochy – verejná vyhláška

Stavebné povolenie – Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2×12 B.J. – Bežný štandard, SO-03 Spevnené plochy – verejná vyhláška

v súbore pdf  stavebne_povolenie_bytovy_dom_pnv_spevnene_plochy