Zverejnenie zámeru – odpredaj prebytočného hnuteľného majetku

Zverejnenie zámeru – odpredaj prebytočného hnuteľného majetku

Obec Pečovská Nová Ves v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať prebytočný hnuteľný majetok obce spôsobom upraveným zákonom o majetku obcí formou obchodnej verejnej súťaže.

Predmetom predaja je:

Motorové vozidlo zn. Peugeot 407 ST KOMFORT, EČ: SB-779BT, roký výroby: 2005, počet najazdených km: 163153, druh: AA sedan, čierna farba, zdvihový objem valcov – 1997.0 cm3, výkon motora 100 kW, druh paliva: Ba 95B, pojazdný, v prednej časti havarovaný.

Zámer v súbore pdf na stiahnutie  zamer_na_odpredaj_hnutelneho_majetku_obce_motorove_vozidlo_peugeot_407