Stavebné povolenie – Pečovská Nová Ves – IBV, ul. Mlynská, VN, TS, NN – verejná vyhláška

Stavebné povolenie – Pečovská Nová Ves – IBV, ul. Mlynská, VN, TS, NN – verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu – Pečovská Nová Ves – IBV, ul. Mlynská, v rozsahu stavby VN prípojka 22 kV, PS 01 Transformačná stanica 22/0,4 kV, NN vedenie – nové – verejná vyhláška

v súbore pdf  stavebne_povolenie_pecovska_nova_ves_ibv_ul_mlynska_vn_ts_nn