Územné rozhodnutie – Pečovská Nová Ves – IBV 2 RD, NN vedenie – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie – Pečovská Nová Ves – IBV 2 RD, NN vedenie – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Pečovská Nová Ves – IBV 2 RD, SO 01 NN vedenie, SO 02 Odberné elektrické zariadenie – verejná vyhláška

v súbore pdf  uzemne_rozhodnutie_pnv_ibv_2rd_nn_vedenie