Územné rozhodnutie – Pečovská Nová Ves – 2×12 b.j. bežný štandard, SO 08 Úprava NN vedenia a DP, SO 09 Úprava vedenia VO, SO 10 Odberné elektrické zariadenia – 2×12 b.j. – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie – Pečovská Nová Ves – 2×12 b.j. bežný štandard, SO 08 Úprava NN vedenia a DP, SO 09 Úprava vedenia VO, SO 10 Odberné elektrické zariadenia – 2×12 b.j. – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Pečovská Nová Ves – 2×12 b.j. bežný štandard, v rozsahu stavby SO 08 Úprava NN vedenia a DP, SO 09 Úprava vedenia verejného osvetlenia, SO 10 Odberné elektrické zariadenia – 2×12 b.j. – verejná vyhláška

v súbore pdf  uzemne_rozhodnutie_pnv_2x12_bj_nn_vo_oez