Výluka Drienovská Nová Ves – Prešov 3. a 4.11.2022