Výsledky hlasovania v II. kole volieb prezidenta SR v obci Pečovská Nová Ves