Zverejnenie zámeru predaja pozemkov vo vlastníctve obce

Zverejnenie zámeru predaja pozemkov vo vlastníctve obce

Zverejnenie zámeru predaja pozemkov vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – parcela registra KN-C 1101/16, KN-C 1101/17 a KN-C 1101/18 – k. ú. Pečovská Nová Ves, na ul. Za Majerom

v súbore pdf  zamer_predaja_pozemkov_1101_16_1101_17_1101_18