Dobrovoľný hasičský zbor

A A A

Predseda DHZ: Ján Antol

Dobrovoľný hasičský zbor v Pečovskej Novej Vsi je suverénne najstaršou organizáciou v obci, jej počiatky siahajú už pred rok 1900. Viac v ako storočnej histórii preukázali členovia DHZ svoju opodstatnenosť a aj vďaka ich odvahe a pomoci sa podarilo eliminovať škody pri živelných pohromách a požiaroch. Aj v súčasnosti sú členovia DHZ v našej obci nápomocným občanom v stave núdze a ohrozenia, predovšetkým v čase povodní. Svoju šikovnosť si dobrovoľní hasiči merajú na súťažných podujatiach, v ktorých  družstvá z našej obce získalo množstvo ocenení. V roku 2012 sa DHZ sťahoval do nových priestorov požiarnej zbrojnice, o tri roky neskôr v roku 2015 prešiel dobrovoľní hasičský zbor v našej obci najväčšou modernizáciu techniky vo svojich dejinách. Nové požiarne vozidlo odovzdal osobne podpredseda vlády a minister vnútra Róbert Kaliňák, a ešte v tom istom roku pribudol do výbavy aj nový protipovodňový vozík, ktorý výrazne zlepšil možnosť pomoci pri záchrane života a majetku občanov v čase povodní. Dlhoročný člen a predseda DHZ v našej obci Štefan Lešo bol v roku 2016 ocenený najvyšším vyznamením aké môže dobrovoľný hasič na Slovensku získať a to „Zaslúžili člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Slovenskej republike.“ V súčasnosti sa členovia DHZ snažia nadviazať spoluprácu s mládežou tak, aby bohatá história hasičstva v obci mohla pokračovať ďalej.

dhz pecovska nova ves