Únia žien

A A A

Predsedníčka: Mária Čekanová

Výbor: Mária Bečaverová ml., Blanka Baňasová st., Eva Cicmanová, Anna Girová, Mária Matisovská, Mária Švačová

Slovenský zväz žien ako predchodca dnešnej Únie žien pôsobil v našej obci už v 80tych rokoch minulého storočia. Pravdepodobne prvou predsedníčkou bola pani Šimková. Neskôr predsedníctvo prevzala pani Helena Chovancová. Po krátkej prestávke, na podnet okresnej organizácie Únie žien Slovenska v Sabinove, bola dňa 23.januára 1998 obnovená organizácia pod názvom Základná organizácia únie žien Slovenska. Jej predsedníčkou sa stala pani Blanka Baňasová. Od roku 2006 je predsedníčkou organizácie pani Mária Čekanová.

Únia žien sa aktívne zapája do kultúrno-spoločenských a športových akcií. Niekoľko rokov organizuje detský karneval, výlety do prírody, akcia pre deti  „Končí škola, leto volá!“, posedenie pri príležitosti MDŽ, deň matiek a pomáha pri obecných akciách ako fašiangy, beh zdravia, jarmok, jabĺčkové slávnosti, vianočné trhy a iné.

Obecný úrad ako prejav vďaky za pomoc pri kultúrnych a spoločenských podujatiach odovzdal 15. mája 2016 do užívania vlastnú miestnosť v priestoroch  bývalého Obecného úradu, ktorá bude slúžiť ako priestor pre stretnutia, schôdze a ďalšiu činnosť organizácie.