Klub dôchodcov

A A A

Vedúca klubu: Veronika Želinská

Klub dôchodcov vznikol v Pečovskej Novej Vsi v roku 1976 a prvou vedúcou bola pani Margita Mikušová. Spevácka skupina Klubu dôchodcov pod názvom Jablonka pôsobí v obci od roku 1991 a vystúpením obohacuje podujatia počas celého roka. Od roku 1995 Klub dôchodcov prevzal už nebohý František Zakuťanský o odbornú prípravu sa dlhé roky stará Antónia Kucháriková rodená Antolová. V roku 2003 sa vedúcou Klubu dôchodcov stala Mgr. Jana Urdová, po nej sa vedúcou klubu stala Veronika Želinská. Seniori sú mimoriadne aktívny, zapájajú sa do života obce a podieľajú sa na príprave kultúrnych podujatí.