2015-2011

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Archív zmlúv

zoznam dokumentov

V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnúť zoznam všetkých zmlúv z rokov 2011 – 2015.

Rok Akcia
 2015  Stiahnúť v .zip
 2014  Stiahnúť v .zip
 2013  Stiahnúť v .zip
 2012  Stiahnúť v .zip
 2011  Stiahnúť v .zip

Archív faktúr

zoznam dokumentov

V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnúť zoznam všetkých faktúr z rokov 2011 – 2015.

Rok Akcia
 2015  Stiahnúť v .zip
 2014  Stiahnúť v .zip
 2013  Stiahnúť v .zip
 2012  Stiahnúť v .zip
 2011  Stiahnúť v .zip

Archív objednávok

zoznam dokumentov

V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnúť zoznam všetkých objednávok z rokov 2011 – 2015.

Rok Akcia
 2015  Stiahnúť v .zip
 2014  Stiahnúť v .zip
 2013  Stiahnúť v .zip
 2012  Stiahnúť v .zip
 2011  Stiahnúť v .zip

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia