2023

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení
Podľa ods. 6 § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je od 31.3.2022 obec povinná zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv

Odkaz na zverejnené zmluvy v Centrálnom registri zmlúv:

Obec Pečovská Nová Ves ako objednávateľ https://www.crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/?art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=Obec+Pe%C4%8Dovsk%C3%A1+Nov%C3%A1+Ves&nazov=&art_ico1=&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=62601bb347248

Obec Pečovská Nová Ves ako dodávateľ https://www.crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/?art_zs2=Obec+Pe%C4%8Dovsk%C3%A1+Nov%C3%A1+Ves&art_predmet=&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=62601bb347248

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum uzavretia Akcia
2023

Objednávky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Číslo objednávky
Akcia Dátum zverejnenia
ROK 2023
85/2023 – 90/2023 objednavky_1805_25052023   objednavka_902023 26.05.2023
69/2023 – 84/2023 objednavky_0205_18052023 18.05.2023
63/2023 – 68/2023 objednavky_2804_28042023 18.05.2023
53/2023 – 62/2023 objednavky_1104_28042023 03.05.2023
45/2023 – 52/2023 objednavky_0304_11042023 14.04.2023
30/2023 – 44/2023 objednavky_1703_28032023 14.04.2023
25/2023 – 29/2023 objednavky_0203_13032023 17.03.2023
23/2023 – 24/2023 objednavky_2002_20022023 09.03.2023
11/2023 – 22/2023 objednavky_0102_10022023 17.02.2023
10/2023 objednavky_3001_30012023 17.02.2023
1/2023 – 9/2023 objednavky_0201_23012023 27.01.2023

 

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia

Faktúry

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

 

Číslo faktúry
Akcia Dátum zverejnenia
 ROK 2023
VPD 5342 faktury_2604_26042023_v_hotovosti 22.05.2023
312/23 – 377/23 faktury_1105_16052023 18.05.2023
257/23 – 311/23 faktury_0205_11052023 12.05.2023
249/23 – 256/23 faktury_2604_29042023 12.05.2023
225/23 – 248/23 faktury_1304_25042023 26.04.2023
VPD 5225, 5256 faktury_1003_31032023_v_hotovosti 18.04.2023
181/23 – 224/23 faktury_0304_12042023 14.04.2023
177/23 – 180/23 faktury_2903_31032023 14.04.2023
151/23 – 176/23 faktury_0803_28032023 29.03.2023
VPD 5134, 5135 faktury_0602_08022023_v_hotovosti 16.03.2023
112/23 -150/23 faktury_0103_06032023 13.03.2023
109/23 -111/23 faktury_2802_28022023 13.03.2023
77/23, 79/23 -108/23 faktury_0902_27022023 02.03.2023
33/23 – 79/23 faktury_0102_10022023 14.02.2023
25/23 -32/23 faktury_2701_31012023 14.02.2023
1/23 – 24/23 faktury_0201_23012023 27.01.2023