Zmluvy, faktúry a objednávky

A A A

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum uzavretia Akcia
ROK 2017
29.12.2017 Jolana Mašľarová Zmluva o nájme hrobového miesta č. 917 28.12.2017 zmluva_hrobove_miesto_917
29.12.2017 Ladislav Bilý, Rómska 32/680, Peč.N.Ves Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu 13.12.2017 dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_ladislav_bily
29.12.2017 Miroslav Bilý, Rómska 31/680, Peč.N.Ves Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu 13.12.2017 dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_miroslav_bily_72
29.12.2017 Margita Husárová, Rómska 30/680, Peč.N.Ves Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu 13.12.2017 dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_margita_husarova
29.12.2017 Pavol Gabčo, Rómska 29/680, Peč.N.Ves Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu 13.12.2017 dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_pavol_gabco
29.12.2017 Květa Bilá, Rómska 28/680, Peč.N.Ves Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu 13.12.2017 dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_kveta_bila
29.12.2017 Gabriela Červeňáková, Rómska 27/680, Peč.N.Ves Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu 13.12.2017 dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_gabriela_cervenakova
29.12.2017 Libuša Červeňáková, Rómska 26/680, Peč. N.Ves Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu 13.12.2017 dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_libusa_cervenakova
29.12.2017 Róbert Bilý, Rómska 25/680, Peč.N.Ves Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu 13.12.2017 dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_robert_bily
29.12.2017 Zdenko Červeňák, Rómska 24/680, Peč. N.Ves Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu 13.12.2017 dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_zdenko_cervenak
29.12.2017 Miroslav Bilý, Rómska 22/680, Peč.N.Ves Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu 13.12.2017 dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_miroslav_bily_54
29.12.2017 Irena Červeňáková, Rómska 1, Peč.N.Ves Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu 13.12.2017 dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_irena_cervenakova
29.12.2017 Štefan Červeňák, Rómska 1, Peč.N.Ves Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu 13.12.2017 dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_stefan_cervenak
29.12.2017 Štefan Kuča, Rómska 1, Peč.N.Ves Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu 13.12.2017 dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_stefan_kuca
29.12.2017 Pavol Bilý, Rómska 589/11, Peč.N.Ves Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu 13.12.2017 dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_pavol_bily
29.12.2017 Olina Bilá, Rómska 23, Peč.N.Ves Zmluva o nájme bytu 13.12.2017 zmluva_o_najme_bytu_olina_bila
28.12.2017 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 17/37/054/457 – Šanca pre mladých 22.12.2017 dohoda_17_37_054_457
28.12.2017 LASACHI, s.r.o. Prešov Mandátna zmluva – zabezpečenie procesu VO “Duchovná tradícia spája naše cesty” 28.12.2017 mandatna_zmluva_lasachi
26.12.2017 Obec Ľutina Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní 14.12.2017 dohoda_o_prilezitostnom_spolocnom_vo
14.12.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice Zmluva o dielo č. 5302/2017/A1K 12.12.2017 zmluva_53022017a1k
14.12.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice Zmluva o dielo č. 4332/2017/A1V 12.12.2017 zmluva_43322017a1v
11.12.2017 Marius Pedersen a.s. Trenčín Zmluva o poskytnutí služieb 11.12.2017 zmluva_marius_pedersen
01.12.2017 PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD. Prešov Zmluva o dielo – spracovanie publikácie k 770. výročiu prvej písom. zmienky o obci 01.12.2017 zmluva_o_dielo_doc_derfinak
01.12.2017 STAVILA s.r.o. Prešov Zmluva o dielo – stavebné práce – rampa pre imobilných v budove ZŠ 20.11.2017 zmluva_o_dielo_stavila
20.11.2017 Hricko Ivan, Sabinov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 893 20.11.2017 zmluva_hrobove_miesto_893
20.11.2017 Hricko Ivan, Sabinov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 273 20.11.2017 zmluva_hrobove_miesto_273
15.11.2017 Profesionálny register s.r.o. Bratislava Zmluva o reklame 15.11.2017 zmluva_o_reklame_profesionalny_register
14.11.2017 MP Profit PB s.r.o. Považská Bystrica Zmluva o manažmente projektu č. 2017/11/PG 14.11.2017 zmluva_o_manazmente_projektu_201711pg_mp_profit_pb
14.11.2017 Michal Petrík – STAV-PET, Lipany Zmluva o dielo – Spracovanie PD: Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves 13.11.2017 zmluva_o_dielo_stavpet_pd_rozsirenie_zberneho_dvora
13.11.2017 Mesto Senec Zmluva o spolupráci č. 032/17/07/spolupráca 13.11.2017 zmluva_o_spolupraci_0321707_mesto_senec
13.11.2017 Miasto i Gmina Sieniawa, PL Partnerská dohoda o realizácii mikroprojektu – Dedičstvo starých mám bez hraníc 08.11.2017 partnerska_dohoda_mikroprojekt_sk
porozumienie_mikroprojekt_pl
13.11.2017 Environmentálny fond Zmluva č. 123895 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie –  Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves 08.11.2017 zmluva_123895_08u03_environmentalny_fond
09.11.2017 Úrad vlády SR Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č. CEZ: ÚV SR – 884/2017 09.11.2017 zmluva_o_poskytnuti_regionalneho_prispevku_884_2017
07.11.2017 Dujavová Helena Zmluva o nájme hrobového miesta č. 395 07.11.2017 zmluva_hrobove_miesto_395
07.11.2017 Dujavová Helena Zmluva o nájme hrobového miesta č. 297 07.11.2017 zmluva_hrobove_miesto_297
07.11.2017 Dujavová Helena Zmluva o nájme hrobového miesta č. 481 07.11.2017 zmluva_hrobove_miesto_481
07.11.2017 Dujavová Helena Zmluva o nájme hrobového miesta č. 543 07.11.2017 zmluva_hrobove_miesto_543
03.11.2017 Dujavová Helena Zmluva o nájme hrobového miesta č. 664 03.11.2017 zmluva_hrobove_miesto_664
03.11.2017 Kaminská Alžbeta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 471 03.10.2017 zmluva_hrobove_miesto_471
31.10.2017 Úrad vlády SR Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č. CEZ: ÚV SR – 873/2017 27.10.2017 zmluva_o_poskytnuti_regionalneho_prispevku_873_2017
30.10.2017 ARES spol. s r.o. Bratislava Zmluva o dielo – šikmá schodisková plošina ZŠ 30.10.2017 zmluva_o_dielo_ares_bratislava
30.10.2017 CBR s.r.o. Sabinov Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 3.7.2017 – živičná úprava MK 30.10.2017 dodatok1_k_zmluve_o_dielo_cbr_sabinov
27.10.2017 Mgr. Eva Karpjaková, Mgr. Miroslava Želinská, Silvester Leščák, Pavol Leščák Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve zo dňa 8.9.2017 27.10.2017 dodatok1_k_zmluve_o_buducej_zmluve
27.10.2017 Júlia Babuščáková, Veľký Šariš Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve zo dňa 19.9.2017 27.10.2017 dodatok1_k_zmluve_o_buducej_zmluve_babuscakova_julia
27.10.2017 Mgr. Marek Leščák, Sabinov Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve zo dňa 11.9.2017 26.10.2017 dodatok1_k_zmluve_o_buducej_zmluve_lescak_marek
25.10.2017 Urbárska spoločnosť Jakovany Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 3.11.2016 25.10.2017 dodatok1_k_zmluve_o_bz_o_zvb_urbarska_spol_jakovany
24.10.2017 Agentúra regionálneho rozvoja PSK Prešov Zmluva o dielo – vypracovanie žiadosti o NFP Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 24.10.2017 zmluva_o_dielo_zonpf_interreg_pl_sk_agentura_rr_psk
24.10.2017 Angela Šárošiová, Prešov Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve zo dňa 25.9.2017 17.10.2017 dodatok1_k_zmluve_o_buducej_zmluve_sarosiova_angela
23.10.2017 BDV Trade s.r.o. Janovce Zmluva o dielo – dodávka a montáž interiérového vybavenia novostavby MŠ v obci Pečovská Nová Ves na parcele KN-C 1471/22 20.10.2017 zmluva_o_dielo_bdv_trade_vybavenie_ms
20.10.2017 Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 017/4.1MP/2013 – Zberný dvor a kompostáreň v obci Pečovská Nová Ves 09.10.2017 dodatok5_k_zmluve_o_nfp_mzp
13.10.2017 Lívius Lovás, Olívia Lovásová Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve zo dňa 12.9.2017 13.10.2017 dodatok1_k_zmluve_o_buducej_zmluve_lovas_lovasova
12.10.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A8534062 11.10.2017 dodatok_k_zmluve_a8534062_orange_slovensko
priloha_k_zmluve_a8534062_orange_slovensko
dohoda_o_splatkach_a8534062_orange_slovensko
priloha1_k_dodatku_k_zmluve_a8534062_bonusy_orange_slovensko
09.10.2017 Lea Hnatevičová – FLEX, Bratislava Zmluva o dielo – súlep popisovateľných máp intravilánu obce Pečovská Nová Ves v mierke 1:1000 09.10.2017 zmluva_o_dielo_flex
02.10.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava Úrazové poistenie UoZ č. 5190035465 27.09.2017 urazove_poistenie_uoz_5190035465
28.09.2017 Železnice Slovenskej republiky Nájomná zmluva č. 845876010-2-2017-NZP – účinná dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby 19.09.2017 najomna_zmluva_845_876_010_2_2017_zsr
28.09.2017 ÚPSVaR Prešov Dodatok č. 1  k dohode č. 17/37/054/329-CnTP-A3 11.09.2017 dodatok1_k_dohode_17_37_054_329_cntp_a3
28.09.2017 Union poisťovňa, a.s. Bratislava Poistná zmluva č. 77826959 pre poistenie motorových a prípojných vozidiel – traktor Kubota 27.09.2017 poistna_zmluva_77826959_traktor_kubota
26.09.2017 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany Zmluva o výkone autorského dozoru – Materská škola na parcele 1471/22 25.09.2017 zmluva_o_vykone_autorskeho_dozoru_ing_turoci
25.09.2017 Angela Šárošiová, Prešov Zmluva o budúcej zmluve – pozemok KN C 1072/2 25.09.2017 zmluva_o_buducej_zmluve_1072_2_sarosiova_angela
25.09.2017 Pavel Medvec, Podunajské Biskupice Kúpna zmluva – pozemok KN C 1050/3 25.09.2017 kupna_zmluva_medvec_pavel
20.09.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice Zmluva o dlhodobom nájme pozemku KN-C 1082/2 č. 944/279/2017/ÚP 18.09.2017 najomna_zmluva_pozemok_1082_2_vvs
19.09.2017 Júlia Babuščáková, Veľký Šariš Zmluva o budúcej zmluve – pozemok KN C 1072/2 19.09.2017 zmluva_o_buducej_zmluve_1072_2_babuscakova
12.09.2017 ÚPSVaR Prešov Dodatok č. 2 k dohode č. 17/37/054/5-CnTP-A3 17.07.2017 dodatok2_k_dohode_17_37_054_5_cntp_a3
12.09.2017 Lívius Lovás,  Olívia Lovásová Zmluva o budúcej zmluve – pozemok KN C 1072/2 12.09.2017 zmluva_o_buducej_zmluve_1072_2_lovas_lovasova
12.09.2017 MIK STAV s.r.o. Prešov Zmluva o dielo – stavebné práce – Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK obce Pečovská Nová Ves 12.09.2017 zmluva_o_dielo_mik_stav
rozpocet_1471_2
rozpocet_1494_39
rozpocet_1494_50
11.09.2017 Mgr. Marek Leščák, Sabinov Zmluva o budúcej zmluve – pozemok KN C 1072/2 11.09.2017 zmluva_o_buducej_zmluve_1072_2_lescak_marek
08.09.2017 Mgr. Eva Karpjaková, Mgr. Miroslava Želinská, Silvester Leščák, Pavol Leščák Zmluva o budúcej zmluve – pozemok KN C 1072/2 08.09.2017 zmluva_o_buducej_zmluve_1072_2
08.09.2017 Milan Kravec, Sabinov Kúpna zmluva – pozemok KN C 1072/2 08.09.2017 kupna_zmluva_kravec_milan_1072_2
07.09.2017 M. A. Company s.r.o. Kurov Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb – EPM – Výstavba MŠ 05.09.2017 dodatok1_k_zmluve_macompany_em_vystavba_ms
07.09.2017 M. A. Company s.r.o. Kurov Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb – EPM – Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK 22.08.2017 dodatok1_k_zmluve_macompany_em_zber_odpadu_v_mrk
06.09.2017 Hétharšiová Alena, Lipany Zmluva o nájme hrobového miesta č. 916 06.09.2017 zmluva_hrobove_miesto_916
31.08.2017 Obec Jakovany Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku pôsobnosti stavebného úradu zo dňa 1.1.2011 30.08.2017 dodatok1_k_zmluve_stavebny_urad
31.08.2017 Obec Červenica pri Sab., Obec Jakubova Voľa, Obec Olejníkov, Obec Hanigovce Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku pôsobnosti stavebného úradu zo dňa 1.2.2003 30.08.2017 dodatok2_k_zmluve_stavebny_urad
30.08.2017 MIGI spol. s r.o. Matejovce nad Hornádom Zmluva o dielo – Stavebné práce – Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci 30.08.2017 zmluva_o_dielo_migi_sanacia_skladok
30.08.2017 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 17/37/054/329-CnTP -A3 30.08.2017 dohoda_17_37_054_329_cntp_a3
28.08.2017 EKO SVIP s.r.o. Sabinov Zmluva o dielo – Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na parc. č. 1471/22 25.08.2017 zmluva_o_dielo_ekosvip_sabinov_vystavba_ms
rozpocet_vystavba_ms
poistna_zmluva_zhotovitela_ekosvip
22.08.2017 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2017-001225 17.08.2017 zmluva_zm_sep_imrk2_2017_001225
16.08.2017 EKO SVIP s.r.o. Sabinov Nájomná zmluva pozemkov 1544/32, 1544/33, 1544/34 15.08.2017 najomna_zmluva_ekosvip
14.08.2017 ÚPSVaR Prešov Dodatok č. 2 k Dohode č. 17/37/054/142 – PZ 11.08.2017 dodatok2_k_dohode_17_37_054_142_pz
14.08.2017 OZ FS Jablonečka Pečovská N. Ves Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 14.08.2017 zmluva_dotacia_oz_fs_jablonecka_2017
11.08.2017 Ing. Karol Petz, Prešov Mandátna zmluva – výkon stavebného dozoru – Výstavba MŠ 11.08.2017 mandatna_zmluva_ing_karol_petz
11.08.2017 Úrad vlády SR Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č. CEZ: ÚV SR -844/2017 04.08.2017 zmluva_cez_uvsr_844_2017_urad_vlady
11.08.2017 Úrad vlády SR Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č. CEZ: ÚV SR – 860/2017 02.08.2017 zmluva_cez_uvsr_860_2017_urad_vlady
10.08.2017 Prima banka Slovensko a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte 10.08.2017 zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka_10082017
09.08.2017 ÚPSVaR Prešov Dodatok č. 1 k Dohode č. 17/37/054/142 – PZ 09.08.2017 dodatok1_k_dohode_17_37_054_142_pz
08.08.2017 Mgr. Ľudmila Fabianová Mikitová, Sabinov Zámenná zmluva pozemkov C KN 1101/37 a C KN 1101/38 08.08.2017 zamenna_zmluva_ludmila_fabianova_mikitova
07.08.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A8204612 05.08.2017 dodatok_k_zmluve_a8204612_orange_slovensko
priloha_k_zmluve_a8204612_orange_slovensko
priloha1_k_dodatku_k_zmluve_a8204612_bonusy_orange_slovensko
07.08.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A8204479 05.08.2017 dodatok_k_zmluve_a8204479_orange_slovensko
priloha_k_zmluve_a8204479_orange_slovensko
dohoda_o_splatkach_a8204479_orange_slovensko
priloha1_k_dodatku_k_zmluve_a8204479_bonusy_orange_slovensko
07.08.2017 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 8009850717 02.08.2017 zmluva_o_pripojeni_8009850717_spp_distribucia
04.08.2017 Pernišová Valéria r. Pernišová, Kanianka a Pernišová Valéria r. Mikušová Kanianka Kúpna zmluva – pozemok KN-C 602/11 03.08.2017 kupna_zmluva_pernisova_pernisova_602_11
02.08.2017 Skupina historického šermu COHORS PREŠOV Zmluva o vystúpení – Pečovskonovoveský jarmok 02.08.2017 zmluva_o_vystupeni_shs_cohors_presov
02.08.2017 Prešovský samosprávny kraj Zmluva č. 327/2017/ORHC o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 24.07.2017 zmluva_327_2017_orhc_dotacia_vzn_psk
31.07.2017 Jozef Sirotňák, Pečovská N.Ves Zámenná zmluva pozemkov C KN 1544/10 a C KN 333/9 31.07.2017 zamenna_zmluva_sirotnak_jozef
25.07.2017 KOSIT EAST s.r.o. Košice Dodatok č. 4 k Zmluve o nakladaní s komunál. odpadom, drob.stavebným odpadom, obj. odpadom a vytried. zložkami 21.07.2017 dodatok4_kosit_east
24.07.2017 Antol Peter, Sabinov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 811 24.07.2017 zmluva_hrobove_miesto_811
21.07.2017 Vladimír Komanický, Ľubotice a Ioan Kornelij Komanický, Bardejov Kúpna zmluva – pozemok KN-C č. 1050/3 21.07.2017 kupna_zmluva_komanicky_vladimir_komanicky_ioan_kornelij
19.07.2017 Sahajdová Mária Zmluva o nájme hrobového miesta č. 369 19.07.2017 zmluva_hrobove_miesto_369
18.07.2017 M.A. Company s.r.o. Kurov Zmluva o poskytovaní poradenských služieb – EPM – Výstavba MŠ na parc.1471/22 18.07.2017 zmluva_macompany_vystavba_ms
17.07.2017 Zdenko Červeňák, Pečovská N. Ves Kúpna zmluva – pozemok KN-C 1494/66 17.07.2017 kupna_zmluva_cervenak_zdenko_1494_66
17.07.2017 Marek Chalmovský, Štúrovo Kúpna zmluva – pozemok KN-E 494/13 17.07.2017 kupna_zmluva_chalmovsky_494_13
14.07.2017 Hallay Jozef, Červená Voda Zmluva o nájme hrobového miesta č. 849 13.07.2017 zmluva_hrobove_miesto_849
12.07.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009 12.07.2017 dodatok_05_k_zmluve_spp_12072017
11.07.2017 Simply supplies a.s. Bratislava Kúpna zmluva č. Z201732330_Z – kancelársky papier 10.07.2017 zmluva_z201732330_z_simply_supplies
10.07.2017 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pečovská Nová Ves Kúpna zmluva – pozemok CKN 1072/2 07.07.2017 kupna_zmluva_rkc_pnv_1072_2
04.07.2017 CBR s.r.o. Sabinov Zmluva o dielo – živičná úprava MK v obci Peč. N. Ves 03.07.2017 zmluva_o_dielo_cbr_sabinov_03072017
04.07.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A2314437 03.07.2017 dodatok_k_zmluve_a2314437_orange
priloha_k_zmluve_a2314437_orange
priloha1_k_dodatku_k_zmluve_03072017
29.06.2017 Valéria Pernišová, Kanianka Kúpna zmluva – pozemok KN-E 494/13 29.06.2017 kupna_zmluva_pernisova_494_13
28.06.2017 Mgr. Majdáková Mária Zmluva o nájme hrobového miesta č. 233 28.06.2017 zmluva_hrobove_miesto_233
26.06.2017 Prima banka Slovensko a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte 26.06.2017 zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka
26.06.2017 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Zmluva č. 37856 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO 26.06.2017 zmluva_37856_dpo
23.06.2017 Ižariková Zuzana Zmluva o nájme hrobového miesta č. 915 23.06.2017 zmluva_hrobove_miesto_915
20.06.2017 ENVI-PAK a.s. Bratislava Príloha č. 1 k zmluve VSN0708201515 30.04.2017 dodatok_k_zmluve_envipak
19.06.2017 Vojtko František, Hermanovce Zmluva o nájme hrobového miesta č. 524 15.06.2017 zmluva_hrobove_miesto_524
16.06.2017 Ministerstvo vnútra SR – ÚSVRK Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000536-002 09.06.2017 zmluva_o_spolupraci_usvrk_oip_2017_000536_002
09.06.2017 Ižariková Oľga Zmluva o nájme hrobového miesta č. 912 09.06.2017 zmluva_hrobove_miesto_912
05.06.2017 Hrehová Zuzana Zmluva o nájme hrobového miesta č. 671 05.06.2017 zmluva_hrobove_miesto_671
05.06.2017 Hrehová Zuzana Zmluva o nájme hrobového miesta č. 428 05.06.2017 zmluva_hrobove_miesto_428
31.05.2017 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 17/37/054/142-PZ 29.05.2017 dohoda_17_37_054_142_pz
31.05.2017 Hydromeliorácie š.p. Bratislava Nájomná zmluva č. HM/015-2017/300 22.05.2017 najomna_zmluva_hm_015_2017_300
30.05.2017 Petrušová Anna Zmluva o nájme hrobového miesta č. 896 30.05.2017 zmluva_hrobove_miesto_896
30.05.2017 Petrušová Anna Zmluva o nájme hrobového miesta č. 707 30.05.2017 zmluva_hrobove_miesto_707
26.05.2017 ÚPSVaR Prešov Dodatok č. 1 k dohode č. 17/37/054/ 5- CnTP – A3 26.05.2017 dodatok1_k_dohode_17_37_054_5_cntp_a3
26.05.2017 SR – Ministerstvo vnútra SR Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. : SITB-OO2-2015/000041-548 zo dňa 28.05.2015 27.02.2017 dodatok1_k_zmluve_sitb_oo2_2015_000041_548
26.05.2017 Rabatinová Cecília Zmluva o nájme hrobového miesta č. 914 25.05.2017 zmluva_hrobove_miesto_914
22.05.2017 Bérešová Pavlína Zmluva o nájme hrobového miesta č. 907 22.05.2017 zmluva_hrobove_miesto_907
11.05.2017 Databanka firiem s.r.o. Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb reklamy 09.05.2017 zmluva_databanka_firiem
11.05.2017 ENVI-PAK a.s. Bratislava Príloha č. 1 k Zmluve  VSN0708201515 31.03.2017 dodatok_envipak
09.05.2017 Ministerstvo vnútra SR – ÚSVRK Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000536-001 09.05.2017 zmluva_o_spolupraci_usvrk_oip_2017_000536_001
28.04.2017 M. A. Company, s.r.o. Kurov Zmluva o poskytovaní poradenských služieb – Zníženie energetickej náročnosti prev. vzdel. centra 29.03.2017 zmluva_macompany_prev_vzdel_centrum
28.04.2017 DIA VEGA s.r.o. Spišská Nová Ves Zmluva o dielo – veľkoplošný pútač, stála tabuľa 28.03.2017 zmluva_o_dielo_dia_vega
28.04.2017 Ivana Vaľušová Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania 26.04.2017 zmluva_stravovanie_valusova
28.04.2017 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 17/37/010/20 11.04.2017 dohoda_17_37_010_20
27.04.2017 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 17/37/054/ 5- CnTP – A3 27.04.2017 dohoda_17_37_054_5_cntp_a3
25.04.2017 Úrad vlády SR Zmluva o poskytnutí dotácie CEZ : UV SR – 340/2017 18.04.2017 zmluva_o_poskytnuti_dotacie_urad_vlady
20.04.2017 Vlastníci pozemkov C KN 703/1, 704/9 Kúpna zmluva – pozemky C KN 703/1, C KN 704/9 19.04.2017 kupna_zmluva_pozemok_703_1_704_9
18.04.2017 Eva Červeňáková, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme pozemku KN-C č. 1494/65 11.04.2017 najomna_zmluva_eva_cervenakova
18.04.2017 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000805 11.04.2017 zmluva_zm_sep_imrk2_2017_000805
13.04.2017 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Kúpna zmluva č. J-SD 7/2017 12.04.2017 kupna_zmluva_coop_jednota_sd
11.04.2017 Paulína Antolová, Pečovská Nová Ves Kúpna zmluva – pozemok KN-C č. 1050/3 11.04.2017 kupna_zmluva_antolova_paulina
11.04.2017 Media Informačná Inštitúcia s.r.o. Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy 11.04.2017 zmluva_media_informacna_institucia
10.04.2017 Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. Zmluva o dielo – Rekonštrukcia mosta na ul. Rómskej 10.04.2017 zmluva_o_dielo_dopravne_stavitelstvo_bj
30.03.2017 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 17/37/054/34 -ŠnZ 30.03.2017 dohoda_17_37_054_34_snz
30.03.2017 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 17/37/50J/NS/7 30.03.2017 dohoda_17_37_50j_ns_7
30.03.2017 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 17/37/012/33 o pomoci v hmotnej núdzi – menšie obecné služby 27.03.2017 dohoda_17_37_012_33
29.03.2017 TENDERTEAM, s.r.o. Prešov Mandátna zmluva MZ 013 0 – 2017 29.03.2017 mandatna_zmluva_tenderteam
29.03.2017 M.A.Company s.r.o. Kurov Zmluva o poskytovaní poradenských služieb – externý manažment 28.03.2017 zmluva_macompany
29.03.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190035434 – účinná 01.04.2017 27.03.2017 urazove_poistenie_uoz_5190035434
29.03.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190030141 – účinná 01.04.2017 27.03.2017 urazove_poistenie_uoz_5190030141
20.03.2017 Prima banka Slovensko a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte 20.03.2017 zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka
15.03.2017 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 17/37/052/64 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS 15.03.2017 dohoda_17_37_052_64
15.03.2017 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. Návrh poistnej zmluvy – Škoda Yeti 15.03.2017 navrh_poistnej_zmluvy_skoda_yeti
15.03.2017 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 909608 15.03.2017 dodatok1_k_zmluve_o_zabez_prevode
15.03.2017 VOLKSWAGEN Finačné služby Slovensko s.r.o. Zmluva o autokredite č. 946998 – Škoda Yeti 15.03.2017 zmluva_o_autokredite_946998_skoda_yeti
15.03.2017 Top Spoločnosti s.r.o. Nitra Zmluva o poskytovaní služieb reklamy a marketing. služieb 15.03.2017 zmluva_topspolocnosti
13.03.2017 MEDIATEL  spol. s r.o. Bratislava Zmluva o uverejnení inzercie QUO-33612-J5K5/0 09.03.2017 zmluva_mediatel_2017  priloha
13.03.2017 ARTIMEX spol. s r.o. Raslavice Zmluva o poskytnutí služieb 27.02.2017 zmluva_artimex
13.03.2017 Obec Rožkovany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Rožkovany č. RO-2017/02 – CVČ 31.01.2017 zmluva_cvc_rozkovany_2017
06.03.2017 MPC Bratislava Zmluva č. 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_080 o vzájomnej spolupráci “Škola otvorená všetkým” 18.02.2017 zmluva_2017_mpc_sov_zs_080
06.03.2017 Ján Šveda, Ingrid Švedová Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena- pozemok 1550/3 – Rozšírenie plynofikácie 06.03.2017 zmluva_o_bzozvb_plyn_sveda_svedova
06.03.2017 Ján Šveda, Ingrid Švedová Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – pozemok 1550/3 – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie 06.03.2017 zmluva_o_bzozvb_vak_sveda_svedova
06.03.2017 Ján Šveda, Ingrid Švedová Zmluva o budúcej nájomnej zmluve – pozemok 1550/3 06.03.2017 zmluva_o_buducej_nz_sveda_svedova
06.03.2017 Paľuchová Katarína, Kanaš Zmluva o nájme hrobového miesta č. 851 06.03.2017 zmluva_hrobove_miesto_851
06.03.2017 Paľuchová Katarína, Kanaš Zmluva o nájme hrobového miesta č. 473 06.03.2017 zmluva_hrobove_miesto_473
27.02.2017 Vlastníci pozemku E KN 696/1 Kúpna zmluva 27.02.2017 kupna_zmluva_ginec
27.02.2017 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 17/37/054/17-ŠnZ 23.02.2017 dohoda_17_37_054_17_snz
22.02.2017 Boržík & partners, s.r.o. Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb audit ÚZ a KÚZ k 31.12.2016 22.02.2017 zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_audit_borzik
22.02.2017 ÚPSVaR Prešov Dodatok č. 1 k dohode č. 16/37/52A/308 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 15.02.2017 dodatok1_k_dohode_16_37_52a_308
22.02.2017 ÚPSVaR Prešov Dodatok č. 1 k dohode č. 16/37/52A/211 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 15.02.2017 dodatok1_k_dohode_16_37_52a_211
21.02.2017 Ekoslov Consulting, s.r.o. Prešov Zmluva o poskytnutí služieb – vypracovanie projektového zámeru 31.01.2017 zmluva_ekoslov_consulting
13.02.2017 Pivovarník Štefan Zmluva o nájme hrobového miesta č. 104 13.02.2017 zmluva_hrobove_miesto_104
13.02.2017 Železnice Slovenskej republiky Zmluva č. 845 876 008-2-2017 -ZoBZVB 06.02.2017 zmluva_o_buducej_zmluve_vb_zsr
10.02.2017 Magdaléna Trávniková Dodatok č. 1/2017 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 06.02.2017 dodatok12017_stravovanie_travnikova
10.02.2017 Jaroslav Trávnik Dodatok č. 1/2017 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 06.02.2017 dodatok12017_stravovanie_travnik
10.02.2017 Terézia Šechná Dodatok č. 1/2017 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 06.02.2017 dodatok12017_stravovanie_sechna
10.02.2017 Helena Pavolová Dodatok č. 1/2017 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 06.02.2017 dodatok12017_stravovanie_pavolova
10.02.2017 Ladislav Pavol Dodatok č. 1/2017 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 06.02.2017 dodatok12017_stravovanie_pavol
10.02.2017 Mária Novická Dodatok č. 1/2017 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 06.02.2017 dodatok12017_stravovanie_novicka
10.02.2017 Martin Michalik Dodatok č. 1/2017 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 06.02.2017 dodatok12017_stravovanie_michalik
10.02.2017 Margita Liptáková Dodatok č. 1/2017 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 06.02.2017 dodatok12017_stravovanie_liptakova
10.02.2017 Margita Leščáková Dodatok č. 1/2017 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 06.02.2017 dodatok12017_stravovanie_lescakova
10.02.2017 Štefan Leščák Dodatok č. 1/2017 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 06.02.2017 dodatok12017_stravovanie_lescak
10.02.2017 Mária Kvašňáková Dodatok č. 1/2017 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 06.02.2017 dodatok12017_stravovanie_kvasnakova
10.02.2017 Margita Kravcová Dodatok č. 1/2017 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 06.02.2017 dodatok12017_stravovanie_kravcova
10.02.2017 Mária Kočiščáková Dodatok č. 1/2017 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 06.02.2017 dodatok12017_stravovanie_kociscakova
10.02.2017 Jozef Kočiščák Dodatok č. 1/2017 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 06.02.2017 dodatok12017_stravovanie_kociscak
10.02.2017 Emília Jarabová Dodatok č. 1/2017 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 06.02.2017 dodatok12017_stravovanie_jarabova
10.02.2017 Michal Glosík Dodatok č. 1/2017 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 06.02.2017 dodatok12017_stravovanie_glosik
10.02.2017 Lýdia Cicmanová Dodatok č. 1/2017 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 06.02.2017 dodatok12017_stravovanie_cicmanova
10.02.2017 Terézia Balaščíková Dodatok č. 1/2017 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 06.02.2017 dodatok12017_stravovanie_balascikova
09.02.2017 Peter Kandráč – PEKA Lipany Zmluva o poskytnutí služby pri prevádzkovaní obecného cintorína 09.02.2017 zmluva_peka_2017
08.02.2017 TIMOTI design s.r.o. Prešov Zmluva o dielo – vypracovanie PD pre rozšírenie MK Ľutinská, Mlynská, Jabloňová, Na Pečovec 08.02.2017 zmluva_o_dielo_timoti_design_mk
06.02.2017 F.M.RECYKLING s.r.o. Trenčín Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera 02.02.2017 zmluva_fm_recykling
10.01.2017 OZ TJ “Orol” Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 10.01.2017 zmluva_dotacia_oz_tj_orol_2017
10.01.2017 TJ Slovan Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 10.01.2017 zmluva_dotacia_tj_slovan_2017
09.01.2017 Michal Bečaver, Pečovská Nová Ves Kúpna zmluva – multicar M25, EČ: SB302AI 09.01.2017 kupna_zmluva_multicar
09.01.2017 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany Zmluva o dielo – PD zvýšenie energetickej účinnosti prevádz. budova 09.01.2017 zmluva_o_dielo_prev_budova_turoci
09.01.2017 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany Zmluva o dielo – PD zníženie energetickej náročnosti prevádzkovo-vzdel. centra 09.01.2017 zmluva_o_dielo_prev_vzdel_centrum_turoci
09.01.2017 CSS Pečovská Nová Ves s.r.o. Dodatok č. 1 o predčasnom ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov 09.01.2017 dodatok1_k_najomnej_zmluve_css
09.01.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava Dodatok č. 7 k zmluve č. 3559008572 – PZP 02.01.2017 dodatok7_pzp_komunalna_poistovna
02.01.2017 TIMOTI design s.r.o. Prešov Zmluva o dielo – vypracovanie PD pre MK k židov. cintorínu 02.01.2017 zmluva_o_dielo_timoti_design
ROK 2016
29.12.2016 Ladislav Bilý Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_bily_ladislav
29.12.2016 Miroslav Bilý Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_bily_miroslav_72
29.12.2016 Margita Husárová Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_husarova_margita
29.12.2016 Pavol Gabčo Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_gabco_pavol
29.12.2016 Květa Bilá Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_bila_kveta
29.12.2016 Gabriela Červeňáková Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_cervenakova_gabriela
29.12.2016 Libuša Červeňáková Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_cervenakova_libusa
29.12.2016 Róbert Bilý Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_bily_robert
29.12.2016 Zdenko Červeňák Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_cervenak_zdenko
29.12.2016 Božena Bilá Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_bila_bozena
29.12.2016 Miroslav Bilý Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_bily_miroslav_54
29.12.2016 Irena Červeňáková Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_cervenakova_irena
29.12.2016 Štefan Červeňák Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_cervenak_stefan
29.12.2016 Štefan Kuča Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_kuca_stefan
29.12.2016 Pavol Bilý Dodatok č. 2/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok22016_najom_bily_pavol
29.12.2016 Daniela Palenčárová Dodatok č. 2/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok22016_najom_palencarova
20.12.2016 AVE Východ s.r.o. Košice Dodatok č. 3 k Zmluve o nakladaní s odpadmi – účinný 01.01.2017 19.12.2016 dodatok3_k_zmluve_ave
20.12.2016 ATH-PO s.r.o. Ľubotice – Šar. Lúky Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok2_k_zmluve_ath_po
14.12.2016 Ján Leššo, Pečovská Nová Ves Kúpna zmluva – pozemok KN-C 278/30 14.12.2016 kupna_zmluva_lesso_jan
14.12.2016 Jaroslav Želinský, Pečovská Nová Ves Kúpna zmluva – AVIA A 31 N SPO-M-1, EČ: SB481AG 13.12.2016 kupna_zmluva_avia_2
14.12.2016 Michal Bečaver, Pečovská Nová Ves Kúpna zmluva – AVIA A 31 N SPO-M-1, EČ: SB524AN 13.12.2016 kupna_zmluva_avia_1
13.12.2016 Jozef Jurkech, Malé Lednice Kúpna zmluva – traktor a príves 13.12.2016 kupna_zmluva_traktor_a_prives
09.12.2016 Anna Ridillová Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania 09.12.2016 zmluva_stravovanie_ridillova_anna
08.12.2016 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190030091 30.11.2016 urazove_poistenie_5190030091
05.12.2016 Vlastníci pozemku Kúpna zmluva pozemok KN-C 1106/34 – chodník medzi ZTS a Sanas 05.12.2016 kupna_zmluva_chodnik_110634
02.12.2016 MJM Group s.r.o. Kurov Zmluva o dielo – spracovanie žiadosti o NFP – Výstavba MŠ v Pečovskej Novej Vsi 30.11.2016 zmluva_o_dielo_zonfp_mjm_group
29.11.2016 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 16/37/054/381 -ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ 29.11.2016 dohoda_16_37_054_381_snz
29.11.2016 Zborovský Ján Zmluva o nájme hrobového miesta č. 568 29.11.2016 zmluva_hrobove_miesto_568
28.11.2016 Ing. Radoslav Petruš Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie – Katarínsky ples 01.11.2016 dohoda_hudobna_produkcia
28.11.2016 Prešovský samosprávny kraj Dodatok č. 1 k Zmluve č. 303/2016/ORHC 23.11.2016 dodatok1_k_zmluve_3032016orhc
25.11.2016 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 16/37/52A/308 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 25.11.2016 dohoda_16_37_52a_308
25.11.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 25.11.2016 dodatok_k_zmluve_slovak_telekom
07.11.2016 SR Okresný úrad Prešov Dohoda č. 224/2016/MPO 07.11.2016 dohoda_224_2016_mpo_ou_po
07.11.2016 Bittner Stanislav Zmluva o nájme hrobového miesta č. 193 07.11.2016 zmluva_hrobove_miesto_193
07.11.2016 Bittner Stanislav Zmluva o nájme hrobového miesta č. 447 07.11.2016 zmluva_hrobove_miesto_447
04.11.2016 Jaroslav Petrík Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 04.11.2016 zmluva_o_bz_o_zriad_vb_petrik
04.11.2016 Urbárska spoločnosť Jakovany Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 03.11.2016 zmluva_o_bz_o_zriad_vb_us_jakovany
31.10.2016 Švač Ľubomír Zmluva o nájme hrobového miesta č. 410 31.10.2016 zmluva_hrobove_miesto_410
31.10.2016 Nemcová Marta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 505 28.10.2016 zmluva_hrobove_miesto_505
31.10.2016 Nemcová Marta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 608 28.10.2016 zmluva_hrobove_miesto_608
31.10.2016 Nemcová Marta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 421 28.10.2016 zmluva_hrobove_miesto_421
31.10.2016 DEUS Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM 26.10.2016 dodatok1_k_zmluve_deus_2016
24.10.2016 Mária Švačová Kúpna zmluva – pozemok KN-C č. 602/10 24.10.2016 kupna_zmluva_svacova
24.10.2016 Leščák Štefan Zmluva o nájme hrobového miesta č. 230 24.10.2016 zmluva_hrobove_miesto_230
20.10.2016 Matisovská Janka Zmluva o nájme hrobového miesta č. 911 19.10.2016 zmluva_hrobove_miesto_911
13.10.2016 Východoslovenská distribučná a.s. Košice Zmluva o pripojení č. 24ZVS00007278564 12.10.2016 zmluva_vsd_121016
03.10.2016 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190030084 30.09.2016 urazove_poistenie_5190030084
30.09.2016 ENVI-PAK a.s. Bratislava Dohoda o vzájomnej spolupráci 29.09.2016 dohoda_envipak
30.09.2016 Paulína Berešová Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania 28.09.2016 zmluva_stravovanie_beresova_paulina
30.09.2016 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 16/37/52A/211 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 27.09.2016 dohoda_16_37_52a_211
30.09.2016 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190030083 27.09.2016 urazove_poistenie_uoz_5190030083
30.09.2016 LEKÁREŇ Hlavná 79 s.r.o. Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.9.2011 27.09.2016 dodatok1_k_zmluve_o_najme_lekaren
30.09.2016 INSA s.r.o. Sereď, MACH TRADE s.r.o. Sereď Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi č. 6/2016 26.09.2016 zmluva_insa_machtrade
30.09.2016 HYDROARCH s.r.o. Prešov Zmluva o dielo č. 12/2016 – PD pre výstavbu turistického zastavenia na ul. Ľutinskej 22.09.2016 zmluva_o_dielo_122016_hydroarch
30.09.2016 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 16/37/012/200 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 22.09.2016 dohoda_16_37_012_200
21.09.2016 Franková Emília Zmluva o nájme hrobového miesta č. 910 21.09.2016 zmluva_hrobove_miesto_910
21.09.2016 Miasto i Gmina Sieniawa Partnerská dohoda k realizáciu mikroprojektu Interreg V-A Poľsko 12.09.2016 partnerska_dohoda_interreg_pl_sk
19.09.2016 Grusová Mária Zmluva o nájme hrobového miesta č. 909 16.09.2016 zmluva_hrobove_miesto_909
19.09.2016 Grusová Mária Zmluva o nájme hrobového miesta č. 68 16.09.2016 zmluva_hrobove_miesto_68
19.09.2016 MA company s.r.o. Kurov Zmluva o dielo – spracovanie žiadosti o NFP z Programu INTERREG – V-A Poľsko – Slovensko 08.09.2016 zmluva_o_dielo_ma_company

 

Archív zmlúv

zoznam dokumentov

V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnúť zoznam všetkých zmlúv z rokov 2011 – 2016.

Rok Akcia
 2016  Stiahnúť v .zip
 2015  Stiahnúť v .zip
 2014  Stiahnúť v .zip
 2013  Stiahnúť v .zip
 2012  Stiahnúť v .zip
 2011  Stiahnúť v .zip

Faktúry

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

 

Interné číslo
Číslo
Dodávateľ Popis fakturovaného plnenia
Suma Dátum úhrady
 ROK 2017
60617 2017-12-06 VÁHOSTAV s.r.o. Prešov projektová dokumentácia – Cykloprístrešok EuroVelo 11 240,00 € 19.12.2017
60517 20170203 MONASTER s.r.o. Bratislava atypický stôl do knižnice ZŠ 2 000,00 € 19.12.2017
60417 7294028422 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.11.2017 – 30.11.2017 – VO Hlavná 130, Na Dujave 830,01 € 19.12.2017
60317 7294028421 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.11.2017 – 30.11.2017 – komunitné centrum 508,39 € 19.12.2017
60217 FV2017549 Slavko JURKO JS Agrotechnika Medzany náhradné diely na traktor Kubota 79,27 € 19.12.2017
60117 FV174493 HURKA s.r.o. Prešov mäsové výrobky – Vianočné trhy 185,51 € 19.12.2017
60017 D2170181 BAJAN company s.r.o. Stará Ľubovňa doména pecovska.sk r. 2018 87,00 € 01.12.2017
59917 27000763 EPoS SB s.r.o. Sabinov kancelárske potreby 30,00 € 14.12.2017
59817 6/2017 Ing. Andrej Gajdoš, Prešov verejné obstarávanie – Nakladanie s komunálnym odpadom 1 500,00 € 14.12.2017
59717 FVD/171166 EKOPRIM s.r.o. Prešov kamenivo 1 248,92 € 14.12.2017
59617 41172118 KOSIT EAST s.r.o. Košice odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za 11/2017 1 482,28 € 14.12.2017
59517 20171012 HANA-trans s.r.o. Široké prekládka stĺpa verejného osvetlenia 48,00 € 14.12.2017
59417 2017508 FORDAT s.r.o. Prešov tonery do tlačiarní 96,00 € 14.12.2017
59317 54170134 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 12/2017 658,56 € 14.12.2017
59217 171345 Pártystany-Jičín s.r.o. Jičín pártystan 863,58 € 05.12.2017
59117 10171681 FORK, s.r.o. Martin magnetky 239,88 € 14.12.2017
59017 10171680 FORK, s.r.o. Martin stolové kalendáre 874,69 € 14.12.2017
58917 10171679 FORK, s .r.o. Martin pozdravy PF 2018 141,60 € 14.12.2017
58817 99/2017 Jozef Havrila – MARTINI BAR Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov v mesiaci 11/2017 490,32 € 08.12.2017
58717 9104711519 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné služby 11/2017 46,98 € 08.12.2017
58617 FV170044 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov spotrebný materiál stavebný 132,24 € 08.12.2017
58517 FV170363 Pil-stav, s.r.o. Sabinov cement 13,80 € 08.12.2017
58417 2017168 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb za mesiac 11/2017 48,30 € 08.12.2017
58317 2017415 MP Profit PB, s.r.o. Považská Bystrica spracovanie žiadosti o NFP – Rozšírenie zberného dvora 1 200,00 € 08.12.2017
58217 3017946397 DOXX – Stravné lístky s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 12/2017 1 251,60 € 01.12.2017
58117 5430882455 Orange Slovensko a.s. Bratislva mobilné služby 12/2017 – komunitná práca  16,00 €  08.12.2017
58017 5430876096 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2017 – terénna sociálna práca 32,80 € 08.12.2017
57917 5430876396 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2017 – technické oddelenie 25,00 € 08.12.2017
57817 5430883792 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2017 – starosta 33,00 € 08.12.2017
57717 5430882305 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2017 – organizačné oddelenie 15,00 € 08.12.2017
57617 5430880909 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2017 – mobilný internet 14,99 € 08.12.2017
57517 5430880914 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2017 – zástupca starostu 25,00 € 08.12.2017
57417 5430882485 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2017 – prednosta OcÚ 25,32 € 08.12.2017
57317 1709004022 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 12/2017 – obecný úrad 30,00 € 08.12.2017
57217 2017/0163 BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves výroba betónu 165,00 € 08.12.2017
57117 FV171103 GLAstav s.r.o. Lipany elektroinštalačný materiál 28,44 € 08.12.2017
57017 7323758556 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.12.2017 – 31.12.2017 – tehelňa 69,00 € 08.12.2017
56917 7323758495 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.12.2017 – 31.12.2017 – OcÚ, zdrav.stred., prev.vzdel.centrum 1 555,00 € 08.12.2017
56817 170003381 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 12/2017 – komunitné centrum  12,50 €  08.12.2017
56717 FVP1170032 TerMo, s.r.o. Peč. Nová Ves vodoinštalačný materiál 15,25 € 08.12.2017
56617 54170118 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 11/2017 564,48 € 01.12.2017
56517 20170748 EMI-Sabinov s.r.o. Sabinov tvarovateľné sedacie vaky 720,00 € 01.12.2017
56417 2017194 CBR s.r.o. Sabinov práce na stavbe: Živičná úprava miestnych komunikácií v obci Peč.N.Ves 7 545,60 € 01.12.2017
56317 2123069552 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice vodné a stočné 16.08.2017 – 16.11.2017 1 266,01 € 01.12.2017
56217 20170065 EKO SVIP s.r.o. Sabinov stavebné práce – Výstavba MŠ 58 438,97 € 13.12.2017
56117 FA000948/2017 Profesionálny register s.r.o. Bratislava reklamné služby 20.11.2017 – 19.11.2018 240,00 € 20.11.2017
56017 20171005 ISPO s.r.o. Prešov dotlač projektovej dokumentácie – cyklotrasa EuroVelo 11 628,34 € 27.11.2017
55917 2017003 ARDE s.r.o. Bardejov verejné obstarávanie – Dobudovanie systému zberu odpadu v MRK 100,00 € 27.11.2017
55817 2017001 ARDE s.r.o. Bardejov verejné obstarávanie – Interiérové vybavenie MŠ 50,00 € 27.11.2017
55717 6170054 M.A. Company s.r.o. Kurov príprava žiadosti o NFP – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie 500,00 € 27.11.2017
55617 6170053 M.A. Company s.r.o. Kurov príprava žiadosti o NFP – Dedičstvo starých mám bez hraníc 500,00 € 27.11.2017
55517 617004 Stavmax-SK s.r.o. Kurov verejné obstarávanie – stavebné práce – Sanácia nelegálnych skládok 100,00 € 27.11.2017
55417 3171700481 Spoločnosť Šariš a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za 11/2017 73,39 € 27.11.2017
55317 27000692 EPoS SB s.r.o. Sabinov kancelárske potreby pre NP KC 30,00 € 27.11.2017
55217 41112017 HYDROARCH s.r.o. Prešov prepracovanie projektu – Revitalizácia ul. Ľutinskej 1 549,44 € 27.11.2017
55117 5021717858 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina Verejná správa SR – ročný prístup 96,00 € 10.11.2017
55017 04112017 MIGI s.r.o. Matejovce nad Hornádom stavebné práce – Sanácia nelegálnych skládok s odpadom 51 849,36 € 21.11.2017
54917 FV17009 Prešovská rozvojová agentúra PRERAG Prešov finančná a ekonomická analýza – Duchovná tradícia spája naše cesty 2 000,00 € 21.11.2017
54817 7170408484 Slovenský pozemkový fond Bratislava nájom pozemkov za rok 2017 7,97 € 21.11.2017
54717 7293905458 Východoslovenská energetika s.s. Košice elektrina 01.10.2017 – 31.10.2017 – VO Hlavná 130, Na Dujave 730,07 € 20.11.2017
54617 7293905457 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.10.2017 – 31.10.2017 – komunitné centrum 237,25 € 20.11.2017
54517 6170049 M.A. Company s.r.o. Kurov externý projektový manažment – Výstavba MŠ 840,00 € 20.11.2017
54417 APP2017-104 Agentúra regionálneho rozvoja PSK Prešov vypracovanie žiadosti o NFP – Duchovná tradícia spája naše cesty 1 440,00 € 15.11.2017
54317 02/11/2017 Izabela Zajac CELAPOLKA Kraków, PL písomný preklad žiadosti o NFP – Duchovná tradícia spája naše cesty 522,00 € 15.11.2017
54217 2750017188 Železnice SR Bratislava nájom pozemkov 20.10.2017 – 31.12.2017 – cyklotrasa EuroVelo 11 655,48 € 15.11.2017
54117 41171891 KOSIT EAST s.r.o. Košice odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za 10/2017 1 748,56 € 15.11.2017
54017 5220010402 NAY a.s. Bratislava televízor Samsung 699,00 € 10.11.2017
53917 20170408 LIBET s.r.o. Lipany dodávka betónu 687,53 € 10.11.2017
53817 3102809780 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné služby za 10/2017  47,54 €  10.11.2017
53717 2017153 osobna-preprava s.r.o. Lipany preprava osôb za mesiac 10/2017 445,60 €  10.11.2017
53617 7432037535 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.09.2017 – 30.11.2017 – admin. budova, garáže tehelňa 193,00 € 10.11.2017
53517 7432037534 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.09.2017 – 30.11.2017 – MI Roveň, haly, zber.dvor 71,00 € 10.11.2017
53417 7432040326 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.09.2017 – 30.11.2017 – verejné osvetlenie Za Majerom 369,00 € 10.11.2017
53317 74320375333 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.09.2017 – 30.11.2017 – budovy OcÚ, verejné osvetlenie 2 281,00 € 10.11.2017
50717 170100039 MIK STAV s.r.o. Prešov stavebné práce – Dobudovanie systému zberu odpadu v MRK  17 099,94 € 22.11.2017
50617 20170055 EKO SVIP s.r.o. Sabinov stavebné práce – Výstavba MŠ 120 948,24 € 22.11.2017
53217 85/2017 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov v mesiaci 10/2017 565,92 € 07.11.2017
53117 FV170705 MASTAF s.r.o.Sabinov stavebný materiál 59,32 € 07.11.2017
53017 FV2017458 Slavko JURKO JS Agrotechnika Medzany oprava traktora Kubota 277,06 € 07.11.2017
52917 FV170333 Pil-stav s.r.o. Sabinov stavebný materiál, cement  431,70 €  07.11.2017
D1617 5426449264 Orange Slovensko a.s. Bratislava dobropis k faktúre č. 5426442855 – organizačné oddelenie  -5,00 €  03.11.2017
52817 5426442256 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2017 – komunitná práca 24,00 € 07.11.2017
52717 5426436266 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2017 – terénna sociálna práca 32,80 € 07.11.2017
52617 5426436816 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2017 – technické oddelenie 25,03 € 07.11.2017
52517 5426444596 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2017 – starosta 33,00 € 07.11.2017
52417 5426442855 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2017 – organizačné oddelenie 33,88 € 07.11.2017
52317 5426442209 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2017 – mobilný internet 14,99 € 07.11.2017
52217 5426442214 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2017 – zástupca starostu 25,00 € 07.11.2017
52117 5426442583 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2017 – poplašné zariadenie 0,13 € 07.11.2017
52017 5426442162 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2017 – prednosta OcÚ 25,84 € 07.11.2017
51917 2017/0141 BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves výroba betónu 78,00 € 07.11.2017
51817 1709003687 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 pro za 11/2017 – obecný úrad 30,00 € 07.11.2017
51717 FV170084 PILSTAV SK s.r.o. Sabinov drevené hranoly 156,18 € 07.11.2017
51617 170003063 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 11/2017 – komunitné centrum 12,50 € 07.11.2017
51517 7323737850 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.11.2017 – 30.11.2017 – tehelňa 69,00 € 07.11.2017
51417 7323737789 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.11.2017 – 30.11.2017 – OcÚ, zdrav.stred., prev.vzd.centr.  1 434,00 €  07.11.2017
51317 FV171091 GLAstav s.r.o. Lipany elektroinštalačný materiál 40,68 € 07.11.2017
51217 FVP1170024 TerMo s.r.o. Pečovská Nová Ves vodoinštalačný materiál 305,48 € 07.11.2017
51117 2017/056 Ján Adamko – SIJAJA-BUS Prešov preprava Fintice – Peč.N.Ves a späť 127,20 € 07.11.2017
51017 3017941687 DOXX – Stravné lístky s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 11/2017 1 550,80 € 31.10.2017
50917 15/2017 Ing. Karol Petz, Prešov stavebný dozor – Výstavba MŠ 490,00 € 07.11.2017
50817 FV170035 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov spotrebný materiál 156,38 € 31.10.2017
VPD5702 173191315 MICHLOVSKÝ s.r.o. Piešťany vyjadrenie o existencii PTZ – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie 13,00 € 09.10.2017
VPD5683 9000267931 SPP – distribúcia a.s. Bratislava vyjadrenie k trase plynovodu – Rekonštrukcia MK na ul. Ľutinskej 120,00 € 02.10.2017
50517 20170386 LIBET s.r.o. Lipany dodávka betónu 2 938,68 € 31.10.2017
50417 617003 Stavmax-SK s.r.o. Kurov verejné obstarávanie – stavebný dozor pre projekt Výstavba MŠ 100,00 € 31.10.2017
50317 617002 Stavmax-SK s.r.o. Kurov verejné obstarávanie – EPM projektu Výstavba MŠ 150,00 € 31.10.2017
50217 2112017 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovné odevy, pracovná obuv 60,00 € 26.10.2017
50117 2017002 ARDE s.r.o. Bardejov verejné obstarávanie – EPM projektu Dobudovanie systému zberu odpadu v MRK 100,00 € 26.10.2017
50017 144/2017 Ing. Jozef Majtner, Lipany znalecký posudok pozemkov 1047/2, 1048/2 – EuroVelo 11 70,00 € 26.10.2017
49917 28/10/2017 FHUP “BRAMEX” Wojtowicz i Świder Spólka Jawna, Wojaszówka, PL brány na oplotenie cintorína 2 280,00 € 24.10.2017
49817 2017/0126 BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves výroba betónu 132,48 € 24.10.2017
49717 1131317 ELTRA-ELMAT s.r.o Prešov elektroinštalačný materiál 174,37 € 24.10.2017
49617 54170102 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 10/2017 752,64 € 24.10.2017
49517 26/2017 Božena Andraščíková Vydavateľstvo, Kamenica vystúpenie ĽH Maradaš 500,00 € 24.10.2017
D1517 2750017132 Železnice SR Bratislava storno faktúry č. 2750016975 – 826,08 € 20.10.2017
D1417 2750017130 Železnice SR Bratislava dobropis k faktúre 2750016974 – 107,75 € 20.10.2017
49417 04/2017 DALCOP Piotr Kapušniak, Prešov vchodové dvere PVC a montáž 735,00 € 24.10.2017
49317 84140378 PORADCA s.r.o. Žilina predplatné periodika Poradca 2018 58,80 € 20.10.2017
49217 41171806 KOSIT EAST s.r.o. Košice odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za 09/2017 1 576,01 € 20.10.2017
49117 6170040 M.A. Company s.r.o. Kurov externý projektový manažment – Dobudovanie systému zberu odpadu v MRK 800,00 € 24.10.2017
49017 6170039 M.A. Company s.r.o. Kurov externý projektový manažment – Výstavba MŠ  840,00 €  24.10.2017
48917 2562017 Boržík & partners s.r.o. Bratislava audítorská činnosť KÚZ a výročná správa r. 2016  200,00 €  20.10.2017
48817 20170283 Ján Grajzeľ, Košice darčekové predmety – mesiac úcty k starším 600,00 € 20.10.2017
48717 FV170078 PILSTAV SK s.r.o. Sabinov drevené hranoly 587,10 €  20.10.2017
48617 FT201703431 Kovsmol, s.r.o. Prešov hutný materiál – drôt, oceľ kruhová 1 155,86 € 20.10.2017
48517 20170340 LIBET, s.r.o. Lipany dodávka betónu  786,52 € 20.10.2017
48417 7292813286 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.09.2017 – 30.09.2017 – VO Hlavná 130, Na Dujave 621,23 € 20.10.2017
48317 7292813285 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.09.2017 – 30.09.2017 – komunitné centrum 115,01 € 20.10.2017
VPD5675 6611726886 Slovak Telekom a.s. Bratislava vyjadrenie k existencii sietí pre stav.povolenie – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci 24,00 € 29.09.2017
VPD5664 173191224 MICHLOVSKÝ s.r.o. Piešťany vyjadrenie o existencii PTZ Orange  pre ÚK – MK Ľutinská 13,00 € 22.09.2017
VPD5645 6611725220 Slovak Telekom a.s. Bratislava vyjadrenie k existencii sietí pre územ. konanie – MK Ľutinská 16,99 € 14.09.2017
48217 2750016975 Železnice SR Bratislava nájom pozemkov 10-12/2017 – cyklotrasa EuroVelo 11 826,08 € 13.10.2017
48117 2750016974 Železnice SR Bratislava nájom pozemkov 09/2017 – cyklotrasa EuroVelo 11 107,75 € 13.10.2017
48017 2017092 PE-PRESS s.r.o. Veľký Šariš tlač Pečovskonovoveského spravodajcu 3/2017 419,97 € 13.10.2017
7917 2017144 osobna-preprava s.r.o. Lipany preprava osôb za mesiac 09/2017 540,40 € 13.10.2017
D1317 5422004656 Orange Slovensko a.s. Bratislava dobropis k faktúre č. 5421997718 – organizačné oddelenie -5,00 € 03.10.2017
47817 3100961039 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné služby za 09/2017 47,51 € 10.10.2017
47717 20170157 SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. Holíč smaltované domové čísla 90,10 € 10.10.2017
47617 F201748 GEODUS s.r.o. Sabinov geometrický plán pozemku 1494/39 135,00 € 10.10.2017
47517 F201749 GEODUS s.r.o. Sabinov geometrický plán pozemku 482/1 810,00 € 10.10.2017
47417 F201750 GEODUS s.r.o. Sabinov geometrický plán pozemkov 1047/2, 1048/2 270,00 € 10.10.2017
47317 74/2017 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov v mesiaci 09/2017 524,88 € 10.10.2017
47217 2017/0108 BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves výroba betónu 432,00 € 10.10.2017
47117 1302017 Boržík & partners s.r.o. Bratislava overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 480,00 € 10.10.2017
47017 2017453 Peter Klimko – KLIMEX Veľký Šariš rezivo na lavičky 201,53 € 10.10.2017
46917 1716 Bartolomej Turoci Ing. , Krivany autorský dozor – Materská škola na parc. 1471/22  806,00 €  10.10.2017
46817 5421997244 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2017 – komunitná práca 15,00 € 10.10.2017
46717 5421991125 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2017 – terénna sociálna práca 32,80 € 10.10.2017
46617 5421992925 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2017 – technické oddelenie 34,39 € 10.10.2017
46517 5421999211 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2017 – starosta 33,00 € 10.10.2017
46417 5421997718 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2017   organizačné oddelenie  21,10 €  10.10.2017
46317 5421997072 Orange Slovensko a.a. Bratislava mobilné služby 10/2017 – mobilný internet 14,99 € 10.10.2017
46217 5421997077 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2017 – zástupca starostu 25,00 € 10.10.2017
46117 5421997321 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2017 – poplašné zariadenie 0,11 € 10.10.2017
46017 5421997650 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2017 – prednosta OcÚ 25,10 € 10.10.2017
45917 1709003339 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 10/2017 – obecný úrad 30,00 € 03.10.2017
45817 170002748 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 10/2017 – komunitné centrum 12,50 € 03.10.2017
45717 20171127 FEREX s.r.o. Nitra smetné nádoby 1 872,00 € 03.10.2017
45617 7298833054 Slovenský plynárenský priemysel a.s.Bratislava plyn 01.10.2017 – 31.10.2017 – OcÚ, zdrav.stred., prev.vzd.centr.  1 166,00 €  03.10.2017
45517 201720268 Mramor Granit Mohyla s.r.o. Krupina kamenné tabule Krížovej cesty + reliéfy 2 190,00 € 03.10.2017
45417 2252017 Insempre s.r.o. Prešov – Ľubotice žľabovky, obrubníky, skruže 1 611,95 € 03.10.2017
45317 170526 ATH-PO s.r.o. Ľubotice činnosť OPP, BOZP a PZS za 3. štvrťrok 2017 180,00 € 03.10.2017
45217 7298833116 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.10.2017 – 31.10.2017 – tehelňa 69,00 € 03.10.2017
45117 3017937283 DOXX – Stravné lístky s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 10/2017 1 425,00 € 29.09.2017
45017 FVP1170016 TerMo s.r.o. Pečovská Nová Ves vodoinštalačný materiál 164,16 € 03.10.2017
44917 1116017 ELTRA-ELMAT s.r.. Prešov elektroinštalačný materiál 135,47 € 29.09.2017
44817 F170014 IBECO s.r.o. Prešov dezinsekcia proti plošticiam – rómska osada 930,00 € 29.09.2017
44717 172009050 IFOsoft s.r.o. Prešov oprava dát v podsystéme Dane a poplatky – DCOM 31,14 € 29.09.2017
44617 170054 Verešpej servis s.r.o. Pečovská Nová Ves oprava motorového vozidla Fabia 376,20 € 29.09.2017
44517 9/2017 Miroslav Dujava, Jakovany okrasné dreviny a trávy 453,00 € 29.09.2017
44417 FV170592 MASTAF s.r.o. Sabinov lazúra, štetce 336,78 € 27.09.2017
44317 17614 Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO, Martin plombovacie kliešte 53,64 € 27.09.2017
44217 1715 Bartolomej Turoci Ing. , Krivany autorský dozor na stavbe: Materská škola v obci Pečovská Nová Ves na parcele KN-C 1471/22  380,00 €  27.09.2017
44117 FVD/170908 EKOPRIM s.r.o. Prešov kamenivo 210,83 € 27.09.2017
44017 54170091 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 09/2017 870,24 € 27.09.2017
43917 171360 HT SH s.r.o. Sabinov kamenivo 161,52 € 27.09.2017
43817 90369848 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice za prenájom pozemku 1082/2  1,00 €  27.09.2017
43717 ARR2017-082 Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prešov vypracovanie žiadosti o NFP – EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, kúsek V. Šariš – Peč. N.Ves 1 000,00 € 27.09.2017
43617 1742017 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovné odevy, pracovná obuv 60,00 € 27.09.2017
43517 3171700373 Spoločnosť Šariš a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za 09/2017 221,69 € 27.09.2017
43417 7293206615 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.08.2017 – 31.08.2017 – komunitné centrum 53,81 € 20.09.2017
43317 7293206616 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.08.2017 – 31.08.2017 – VO Hlavná 130, Na Dujave 518,60 € 20.09.2017
43217 41171604 KOSIT EAST s.r.o. Košice odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za 08/2017 1 531,86 € 20.09.2017
43117 49/2017 GEODET SABINOV s.r.o. Sabinov geometrický plán pozemku 59/3 237,00 € 20.09.2017
43017 1560003997 Centrum polygrafických služieb, Bratislava matričné tlačivá 26,16 € 20.09.2017
42917 17158 Daša Semaničová – GABO Plus, Prešov piecka do komunitného centra 783,00 € 20.09.2017
42817 117000596 GARDEN TECHNIK s.r.o. Prešov silon do krovinorezu 119,00 € 14.09.2017
42717 10170043 Róbert Dušan Kunst – Obchodné služby, Prešov spotrebný tovar  187,80 €  11.09.2017
42617 2017127 osobna-preprava s.r.o. Lipany preprava osôb za mesiac 08/2017 – Sieniawa 270,50 € 11.09.2017
42517 2017126 osobna-preprava s.r.o. Lipany preprava osôb za mesiac 08/2017 – futbal, folklór 142,80 € 11.09.2017
42417 2017375 FORDAT s.r.o. Prešov tonery do tlačiarní 176,99 € 11.09.2017
42317 O170081 TORYSA plus s.r.o. Sabinov ubytovanie delegácie zo Sieniawy 306,30 € 11.09.2017
42217 3171700342 Spoločnosť Šariš a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za 08/2017 219,66 € 11.09.2017
42117 FT201702930 Kovsmol s.r.o. Prešov hutný materiál  681,22 €  11.09.2017
42017 1709002990 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 09/2017 – obecný úrad 30,00 € 12.09.2017
41917 52/2017 Jozef Havrila – MARTINI BAR Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za mesiac 08/2017 544,32 € 07.09.2017
41817 FAV170068/2017 Slovenská internetová s.r.o. Žilina poplatok za pohrebisko za rok 2017 82,65 € 07.09.2017
41717 FV170027 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov spotrebný stavebný materiál 124,42 € 07.09.2017
41617 8799922790 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné služby za 08/2017  47,15 €  07.09.2017
D1217 5417778103 Orange Slovensko a.s. Bratislava dobropis k faktúre č. 5417562605 – organizačné oddelenie -5,00 € 03.09.2017
41517 FV170580 MASTAF s.r.o. Sabinov stavebný materiál 50,42 € 07.09.2017
41417 5417563255 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 09/2017 – komunitná práca 15,00 € 07.09.2017
41317 5417556508 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 09/2017 – terénna sociálna práca 32,80 € 07.09.2017
41217 5417557809 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 09/2017 – technické oddelenie  25,00 €  07.09.2017
41117 5417564724 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 09/2017 – starosta 43,54 € 07.09.2017
41017 5417562605 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 09/2017   organizačné oddelenie  25,26 €  07.09.2017
40917 5417562833 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 09/2017 – mobilný internet 15,98 € 07.09.2017
40817 5417562838 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 09/2017 – zástupca starostu 25,42 € 07.09.2017
40717 5417563287 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 09/2017 – prednosta OcÚ 25,09 € 07.09.2017
40617 170002432 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 09/2017 komunitné centrum  12,50 €  07.09.2017
40517 2017360 FORDAT s.r.o. Prešov tonery do tlačiarní 232,02 € 07.09.2017
40417 7323698268 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.09.2017 – 30.09.2017 – tehelňa 69,00 € 07.09.2017
40317 7323698207 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.09.2017 – 30.09.2017 – OcÚ, zdrav.stred., prev.vzdel.centr. 887,00 € 07.09.2017
40217 FV171067 GLAstav s.r.o. Lipany elektroinštalačný materiál – obecný rozhlas 57,43 € 07.09.2017
40117 20170356 Sanita a technika s.r.o. Sabinov prenájom mobilných toaliet – Pečovskonovoveský jarmok 2017 120,00 € 07.09.2017
40017 OFA20171112 3b, s.r.o. Prešov sklenená trofej – cena starostu 128,00 € 07.09.2017
39917 2017076 TIMOTI design s.r.o. Prešov projektová dokumentácia – MK k Židovskému cintorínu, MK ku Komunitnému centru 960,00 € 07.09.2017
39817 3017933286 DOXX – Stravné lístky s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 09/2017 1 238,00 € 31.08.2017
39717 FVP1170008 TerMo s.r.o. Peč. Nová Ves vodoinštalačný materiál 12,01 € 07.09.2017
39617 1714 Bartolomej Turoci Ing., Krivany projektová dokumentácia – Obecný úrad – prevádzková budova – stavebné úpravy 2 300,00 € 31.08.2017
39517 171202 Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava posúdenie projektu – Riešenie protipovodňovej ochrany Bukovec 420,00 € 31.08.2017
39417 FV170005 STAMAZU s.r.o. Fričkovce preprava FS Osikov – Pečovskonovoveský jarmok 2017 100,00 € 31.08.2017
39317 162017 PO ART Prešov hudobné vystúpenie AMC TRIO s ĽH Stana Baláža – Pečovskonovoveský jarmok 2017 2 500,00 € 28.08.2017
39217 15/8 – 17 SHŠ COHORS PREŠOV šermiarske vystúpenie – Pečovskonovoveský jarmok 2017 500,00 € 28.08.2017
39117 FV173014 HURKA s.r.o. Prešov mäsové výrobky – Pečovskonovoveský jarmok 2017 614,76 € 28.08.2017
39017 OF2017026 Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT Prešov rekonštrukcia osvetlenia multifunkčného ihriska, Majere 1 430,00 € 28.08.2017
38917 2017/192 Vladimír Gladiš – GLOBUS, Kamenica banner 300,00 € 25.08.2017
38817 F 170018 Ľubomíra Grošaftová, Trebišov projektová dokumentácia – Plynofikácia hasičskej zbrojnice 1 200,00 € 25.08.2017
38717 170028 STANIM s.r.o. Šindliar práce spojené s obstarávaním ZaD č. 1 ÚPN-O Pečovská Nová Ves – etapa č. 3 50,00 € 25.08.2017
38617 2122742365 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice vodné a stočné 18.05.2017 – 15.08.2017 1 030,26 € 25.08.2017
38517 123750 INPROST s.r.o. Bratislava tlačivá k miestnym daniam 38,20 € 25.08.2017
38417 2017101 CBR s.r.o. Sabinov živičná úprava miest. komunikácií 3 976,44 € 25.08.2017
38317 1099917 ELTRA-ELMAT s.r.o. Prešov elektroinštalačný materiál 130,03 € 22.08.2017
38217 7170404617 Slovenský pozemkový fond Bratislava nájom pozemkov za rok 2017 6,64 € 22.08.2017
38117 7170404616 Slovenský pozemkový fond Bratislava nájom pozemkov za rok 2017 48,80 € 22.08.2017
38017 54170080 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 08/2017 940,80 € 22.08.2017
37917 FVD/170819 EKOPRIM, s.r.o. Prešov kamenivo 437,05 € 22.08.2017
37817 20171598 FLORIAN s.r.o. Martin školenie – základná príprava strojníkov DHZ 300,00 € 22.08.2017
37717 417111360 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov servisná prehliadka hasičského vozidla IVECO  194,47 €  22.08.2017
37617 41171413 KOSIT EAST s.r.o. Košice zneškodnenie a odvoz komunálneho odpadu za 07/2017 – VKK 112,66 € 18.08.2017
37517 41171412 KOSIT EAST s.r.o. Košice zneškodnenie a  odvoz komunálneho odpadu za 07/2017 2 367,84 € 18.08.2017
37417 RONN/21/08/17/REOP RONN REOP – Vasil Kruško, Prešov elektrický rozvádzač, ističe, zásuvky 220,00 € 18.08.2017
37317 7294020324 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina – 01.07.2017 – 31.07.2017 – komunitné centrum  55,92 €  18.08.2017
37217 7220232149 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina – finančné vysporiadanie – 01.01.2017 – 31.07.2017 – VO Hlavná 130, Na Dujave 428,26 € 18.08.2017
37117 F201741 GEODUS s.r.o. Sabinov domeranie MK – prístup k židovskému  cintorínu parc. 331/1, 331/2, 331/3, 1543/1 290,00 € 14.08.2017
37017 F201740 GEODUS s.r.o. Sabinov zameranie MK Kvetná – k PVC parc. 1472/35, 1542/2, 1542/9, 1544/29, časť 1542/10, časť 1544/6 580,00 € 14.08.2017
36917 F201739 GEODUS s.r.o. Sabinov zameranie MK  Na Pečovec parc. 700/3, časť 670/6, časť 670/12 290,00 € 14.08.2017
36817 F201738 GEODUS s.r.o. Sabinov zameranie MK Jabloňová parc. 780/38, 780/65, 780/68, časť 780/21 435,00 € 14.08.2017
36717 F201737 GEODUS s.r.o. Sabinov zameranie MK  Ľutinská parc. 449/1, 449/2, časť 922/1, časť 923/1, časť 924/1, časť 1470/1 290,00 € 14.08.2017
36617 F201736 GEODUS s.r.o. Sabinov zameranie MK Orgovánová parc. 255/2, 261/2, 920, časť 919 580,00 € 14.08.2017
36517 F201734 GEODUS s.r.o. Sabinov geometrický plán pozemkov 1101/37, 1101/38 240,00 € 14.08.2017
36417 117000533 GARDEN TECHNIK s.r.o. Prešov krovinorez 669,00 € 14.08.2017
36317 61/2017 Marek Sirotňák – počítačové služby, Červenica pri Sab. servis, údržba – počítač matrika 20,00 € 10.08.2017
36217 FV1720294 STAV – MAJO s.r.o. Lipany stavebný materiál 12,14 € 10.08.2017
36117 7411683963 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.06.2017 – 31.08.2017 – admin.budova, garáže tehelňa  193,00 €  10.08.2017
36017 7411683962 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.06.2017 – 31.08.2017 – MI Roveň, haly, zberný dvor 71,00 € 10.08.2017
35917 7411686801 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.06.2017 – 31.08.2017 – verejné osvetlenie Za Majerom 369,00 € 10.08.2017
35817 7411683961 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.06.2017 – 31.08.2017 – budovy OcÚ, verejné osvetlenie 2 281,00 € 10.08.2017
35717 5798935901 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné služby za 07/2017 47,04 € 14.08.2017
35617 1923553946 Orange Slovensko a.s. Bratislava výmena mobilného telefónu + mobilný internet – starosta  0,50 €  14.08.2017
35517 FV2017057 Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. Bardejov stavebné práce – Rekonštrukcia mosta na ul. Rómskej 7 995,06 € 14.08.2017
35417 174084 euroAWK s.r.o. Bratislava zabezpečenie reklamnej kampane na billboardoch – jarmok 2017 96,00 € 10.08.2017
35317 FV171060 GLAstav s.r.o. Lipany elektroinštalačný materiál 162,44 € 10.08.2017
35217 3171700287 Spoločnosť Šariš a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za 07/2017 233,42 € 10.08.2017
35117 2017118 osobna-preprava s.r.o. Lipany preprava osôb za mesiac 07/2017 206,00 € 10.08.2017
35017 17233 EKO SVIP s.r.o. Sabinov kanalizačný materiál 760,22 € 10.08.2017
34917 FV170193 Pil-stav s.r.o. Sabinov cement 290,40 € 10.08.2017
D1117 5413146377 Orange Slovensko a.s. Bratislava dobropis k faktúre 5413138595 – organizačné oddelenie  -5,00 €  03.08.2017
34817 5413138746 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 08/2017 – komunitná práca 15,00 € 04.08.2017
34717 5413133367 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 08/2017 – terénna sociálna práca 40,80 € 04.08.2017
34617 5413133794 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 08/2017 –  technické oddelenie 27,17 € 04.08.2017
34517 5413141216 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 08/2017 – starosta 30,18 € 04.08.2017
34417 5413138595 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 08/2017 – organizačné oddelenie 24,64 € 04.08.2017
34317 5413138823 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 08/2017 – mobilný internet 13,00 € 04.08.2017
34217 5413138828 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 08/2017 – zástupca starostu 25,00 € 04.08.2017
34117 5413139072 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 08/2017 – prednosta OcÚ 25,75 € 04.08.2017
34017 52/2017 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za mesiac 07/2017 501,12 € 04.08.2017
33917 1709002643 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 08/2017 – obecný úrad 30,00 € 04.08.2017
33817 7328555288 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.08.2017 – 31.08.2017 – tehelňa 69,00 € 04.08.2017
33717 7328555227 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.08.2017 – 31.08.2017 – OcÚ, zdrav.stred., prev.vzdel.centr. 819,00 € 04.08.2017
33617 174010 euroAWK s.r.o. Bratislava tlač blb plagátu 18,00 € 04.08.2017
33517 FV2017055 Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. Bardejov stavebné práce – Rekonštrukcia mosta v rómskej osade – dočasné premostenie 5 844,00 € 14.08.2017
33417 170002117 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 08/2017 komunitné centrum 12,50 € 04.08.2017
33317 3017929295 DOXX – Stravné lístky s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 08/2017  1 452,20 €  31.07.2017
33217 8400125308 SPP – distribúcia a.s. Bratislava poplatok za pripojenie OM – Na Pečovec 802 – OcÚ – prevádzková budova 216,36 € 24.07.2017
33117 170021 STANIM s.r.o. Šindliar práce spojené s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O 450,00 € 04.08.2017
33017 FV170419 MASTAF s.r.o. Sabinov silikónová farba, uhlová brúska 363,70 € 28.07.2017
32917 FVT201721052 STOMEX s.r.o. Prešov – Ľubotice pracovné čižmy, pracovné vesty 262,00 € 28.07.2017
32817 FV170021 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov stavebný materiál – spojovací, železiarsky  126,23 €  28.07.2017
32717 VF1/201711951 IKARO s.r.o. Prešov tlač územného plánu obce Pečovská Nová Ves 598,16 € 25.07.2017
32617 FVP1170005 TerMo, s.r.o. Pečovská N. Ves vodoinštalačný materiál 29,33 € 25.07.2017
32517 2017063 PE-PRESS s.r.o. Veľký Šariš tlač Pečovskonovoveského spravodajcu 2/2017 419,97 € 24.07.2017
32417 2017086 CBR s.r.o. Sabinov živičná úprava – vysprávky – Na Trubalovec, Záhradná, Na Pečovec 709,24 € 24.07.2017
32317 2017085 CBR s.r.o. Sabinov živičná úprava MK – Za Ľutinkou, cintorín 9 033,64 € 24.07.2017
32217 FVD/170709 EKOPRIM, s.r.o. Prešov kamenivo – chodník Za Ľutinkou 222,06 € 24.07.2017
32117 FT201702335 Kovsmol, s.r.o. Prešov elektródy, rezné kotúče, oceľ 128,35 € 24.07.2017
32017 FV1705145 Fifty- Fifty, s.r.o. Prešov hygienické a čistiace prostriedky 229,46 € 24.07.2017
31917 54170069 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 07/2017  917,28 € 24.07.2017
31817 20170426 HANA-trans, s.r.o. široké kamenivo k oploteniu cintorína 142,56 €  19.07.2017
31717 1372017 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovné rukavice – 13 párov 26,00 € 19.07.2017
31617 11170003 Simply supplies, a.s. Bratislava kancelársky papier – 150 bal. 349,20 € 19.07.2017
31517 7294012579 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina – 01.06.2017 – 30.06.2017 – komunitné centrum  56,15 €  19.07.2017
31417 41171179 KOSIT EAST s.r.o. Košice zneškodnenie a odvoz komunálneho odpadu za 06/2017 1 568,73 € 19.07.2017
31317 17100015 TENDERTEAM s.r.o. Prešov zabezpečenie verejného obstarávania – Výstavba MŠ 950,00 € 19.07.2017
31217 2017300 FORDAT s.r.o. Prešov toner do tlačiarne Brother TN 45,00 € 13.07.2017
31117 OFPO20170103 FLORIAN s.r.o. Martin materiál a OOPP pre potreby DHZ Peč.N.Ves  1 200,00 €  13.07.2017
31017 3171700230 Spoločnosť Šariš a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za 06/2017 211,51 € 12.07.2017
30917 74/17 Stanislav Štec – KOMÍN SERVIS, Prešov odborná prehliadka komínov a dymovodov v plynových kotolniach 70,00 € 12.07.2017
30817 2017167 Združenie obcí hornej Torysy, Lipany náklady na pracovnú cestu starostu – 28. Snem ZMOS 21,06 € 12.07.2017
30717 FVD/170666 EKOPRIM s.r.o. Prešov kamenivo 214,15 € 12.07.2017
30617 1017306103 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné služby za 06/2017 49,86 € 12.07.2017
D1017 5408757576 Orange Slovensko a.s. Bratislava dobropis k faktúre 5408749838 – organizačné oddelenie -5,00 € 03.07.2017
30517 5408750240 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 07/2017 – komunitná práca 15,00 € 12.07.2017
30417 5408743220 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 07/2017 – terénna sociálna práca 26,59 € 12.07.2017
30317 5408744771 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 07/2017 – technické oddelenie 29,32 € 12.07.2017
30217 5408751340 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 07/2017 – starosta 33,11 € 12.07.2017
30117 5408749838 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 07/2017 – organizačné oddelenie 21,53 € 12.07.2017
30017 5408749441 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 07/2017 – mobilný internet  13,00 €  12.07.2017
29917 5408749571 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 07/2017 – zástupca starostu 25,00 € 12.07.2017
29817 5408750273 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 07/2017 – prednosta OcÚ 27,48 € 12.07.2017
29717 1172017 INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice obrubníky, stavebný materiál 1 131,96 € 12.07.2017
29617 1162017 INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice tvárnice, striešky, obrubníky  1 709,40 €  12.07.2017
29517 170001799 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 07/2017 komunitné centrum 12,50 € 06.07.2017
29417 1712 Bartolomej Turoci Ing., Krivany odborný posudok – technický stav rodinného domu s.č. 104 250,00 € 06.07.2017
29317 FV170347 MASTAF s.r.o. Sabinov stavebný materiál, farby 132,04 € 06.07.2017
29217 FV2017045 Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. Bardejov stavebné práce – Rekonštrukcia mosta na ul. Rómskej v Peč.N.Vsi 14 635,32 € 06.07.2017
29117 1709002285 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 07/2017 – obecný úrad 30,00 € 06.07.2017
29017 7145688840 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.07.2017 – 31.07.2017 – tehelňa 69,00 € 06.07.2017
28917 7145688778 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.07.2017 – 31.07.2017 –  OcÚ, zdrav.stred., prev.vzdel.centr. 819,00 € 06.07.2017
28817 170326 ATH-PO s.r.o. Ľubotice činnosť OPP, BOZP a PZS za 2. štvrťrok 2017 180,00 € 06.07.2017
28717 2017068 DEGRO s.r.o. Sabinov náhradné diely traktor, Fabia 29,30 € 06.07.2017
28617 432017 Jozef Havrila – MARTINI BAR Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za mesiac 06/2017  511,92 €  06.07.2017
28517 3017925227 DOXX – Stravné lístky s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 07/2017 1 421,60 € 30.06.2017
28417 2017101 osobna-preprava s.r.o. Lipany preprava osôb za mesiac 06/2017 219,10 €  06.07.2017
28317 2017097 osobna-preprava s.r.o. Lipany preprava osôb za mesiac 06/2017 – zahraničie – Sieniawa, Scawnica PL  602,00 €  06.07.2017
VPD5428 85/2017 Štefan Stavjarský – VaŠo, Prešov výroba obalu na čestné uznanie a tlač 10,00 € 26.06.2017
28217 FV1720218 STAV – MAJO s.r.o. Lipany fúriky – § 52 AČ 184,98 € 30.06.2017
28117 1152017 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovné odevy – OcÚ 66,80 € 28.06.2017
28017 1142017 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovné odevy, obuv – § 54 PZ 59,70 € 28.06.2017
27917 1132017 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovné odevy – § 52 AČ 492,79 € 28.06.2017
27817 FV170019 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov stavebný materiál – spojovací, železiarsky 110,15 € 28.06.2017
27717 52170941 COOP Jednota Prešov nájomné za pozemok 657/1 39,15 € 28.06.2017
27617 FV171042 GLAstav s.r.o. Lipany elektroinštalačný materiál 50,09 € 28.06.2017
27517 FVD/170628 EKOPRIM s.r.o. Prešov kamenivo 850,03 € 28.06.2017
27417 1302017 Boržík & partners s.r.o. Bratislava výkon audítorskej činnosti – overenie riadnej IUZ k 31.12.2016 480,00 € 28.06.2017
27317 20170672 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava školné za základnú prípravu členov HJ, poplatkov za závereč. skúšky 50,00 € 28.06.2017
27217 54170057 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 06/2017 940,80 € 23.06.2017
27117 3171700208 Spoločnosť Šariš a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za 06/2017 323,11 € 23.06.2017
27017 FV170022 Daniela Semančíková, Sabinov zámok, vložka, výroba kľúčov, lepidlo, tmel. spray, lak 65,70 € 23.06.2017
26917 FVP1170004 TerMo s.r.o. Pečovská Nová Ves vodoinštalačný materiál 45,20 € 23.06.2017
26817 FV1720213 STAV – MAJO s.r.o. Lipany obrubníky 135,00 € 23.06.2017
26717 4/2017 Miroslav Dujava, Jakovany rastlinný materiál – letničky, ihličnany, hnojivo, herbicíd  113,10 €  23.06.2017
26617 2017269 FORDAT s.r.o. Prešov toner do tlačiarne HP LJ 1600 32,40 € 19.06.2017
26517 41171041 KOSIT EAST s.r.o. Košice zneškodnenie a odvoz komunálneho odpadu za 05/2017  1 477,28 €  19.06.2017
26417 OF2017018 Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT, Prešov revízna správa bleskozvodu na budove obecného úradu 60,00 € 19.06.2017
26317 7416960653 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn – vyúčtovanie 01.01.2017 – 31.05.2017 – tehelňa  83,88 € 19.06.2017
26217 2017147 Združenie obcí hornej Torysy, Lipany náklady na pracovnú cestu starostu –  28. Snem ZMOS 168,07 € 19.06.2017
26117 411481 CAMEA car a.s. Prešov servis služobného  motorového vozidla Škoda Yeti, EČV: SB473BL 168,65 € 19.06.2017
26017 7401248676 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn – vyúčtovanie 01.01.2017 – 31.05.2017 – obecný úrad, zdrav.stred. , prev.vzdel.centrum 61,14 € 19.06.2017
25917 7294108926 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina – 01.05.2017 – 31.05.2017 – komunitné centrum  65,84 € 19.06.2017
25817 20170014 Ing. Marek Kovaľ, Prešov projektová dokumentácia – ZŠ Peč. Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice  2 500,00 € 14.06.2017
25717 2017044 Obec Huncovce pomerná časť nákladov za likvidáciu Združenia VIRO 100,00 € 14.06.2017
25617 2017034 Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. Bardejov stavebné práce – Rekonštrukcia mosta na ul. Rómskej v Peč.N.Vsi 28 552,82 € 14.06.2017
25517 2017024 Ing. Pavol Dulín s.r.o. Prešov geometrický plán na zameranie parcely 602/11 189,00 € 14.06.2017
25417 0796966393 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné služby za 05/2017  46,73 €  14.06.2017
25317 1709001938 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 06/2017 – obecný úrad 30,00 € 08.06.2017
D917 5404417668 Orange Slovensko a.s. Bratislava dobropis k faktúre 5404409506 – organizačné oddelenie -5,00 € 03.06.2017
25217 5404410033 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 06/2017 – komunitná práca  15,00 €  14.06.2017
25117 5404403512 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 06/2017 – terénna sociálna práca 26,59 € 14.06.2017
25017 5404404189 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 06/2017 – obecný úrad 25,12 € 14.06.2017
24917 5404411758 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 06/2017 – starosta 35,33 € 14.06.2017
24817 5404409506 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 06/2017 – organizačné oddelenie 16,87 € 14.06.2017
24717 5404409359 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 06/2017 – mobilný internet 13,00 € 14.06.2017
24617 5404409489 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 06/2017 – zástupca starostu 25,00 € 14.06.2017
24517 5404410066 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 06/2017 – prednosta OcÚ 27,96 € 14.06.2017
D617 21701 Ing. Juraj Mažgut – FARM PROFI Bratislava vrátené pneumaticky na traktor Belarus -187,20 € 16.05.2017
D417 2122289138 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice vodné a stočné – vyúčtovanie 16.11.2016 -16.02.2017 -9,40 € 25.04.2017
24417 2017074 osobna-preprava s.r.o. Lipany preprava osôb za mesiac 05/2017 360,48 € 08.06.2017
24317 FV170287 MASTAF s.r.o. Sabinov stavebný materiál 98,34 € 08.06.2017
24217 FV170121 Pil-stav s.r.o. Sabinov cement 428,10 € 05.06.2017
24117 1730203319 Petit Press a.s. Nitra Prešovské noviny 21/2017 10,00 € 05.06.2017
24017 2017058 KREMER publishing s.r.o. Prešov náučné maľovanky s propagáciou obce 380,00 € 05.06.2017
23917 170001476 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 06/2017 komunitné centrum  12,50 €  05.06.2017
23817 7323637686 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.06.2017 – 30.06.2017 – tehelňa 69,00 € 05.06.2017
23717 7323637625 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.06.2017 – 30.06.2017 – OcÚ, zdrav. stred., prev.vzdel.centr.  824,00 €  05.06.2017
D817 0802017 INSEMPRE s.r.o. Ľubotice dobropis za vrátené palety -194,40 € 05.06.2017
23617 0772017 INSEMPRE s.r.o. Ľubotice obrubníky 989,88 € 05.06.2017
23517 0712017 INSEMPRE s.r.o. Ľubotice tmel, obrubníky 258,66 € 05.06.2017
23417 20170479 Hydromeliorácie, štátny podnik Bratislava nájom kanála Bukovec za rok 2017 7,24 € 05.06.2017
23317 35/2017 Jozef Havrila – MARTINI BAR Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za 05/2017 585,36 € 05.06.2017
23217 3017920979 DOXX – Stravné lístky s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 06/2017 1 550,80 € 31.05.2017
23117 FV1720173 STAV – MAJO s.r.o. Lipany kladivá 29,62 € 31.05.2017
23017 FV170269 MASTAF s.r.o. Sabinov farby, riedidlá, štetce, valčeky 453,50 € 31.05.2017
22917 53/2017 Ing. Turoci Bartolomej, Krivany znalecký posudok pozemku KN C 602/11 26,56 €  31.05.2017
22817 2122512124 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice vodné a stočné 17.02.2017 – 17.05.2017  – budovy vo vlast. OcÚ  1 352,53 €  31.05.2017
22717 FV2017148 Slavko JURKO, JS Agrotechnika, Medzany servis traktora Kubota 402,00 € 26.05.2017
22617 FV2017142 Slavko JURKO, JS Agrotechnika, Medzany servis traktora Belarus 53,21 € 26.05.2017
22517 2017033 Vlastimil Šulík – AUTOLIMIT, Šar. Jastrabie oprava hasičskej Avie  336,00 €  26.05.2017
22417 20170056 Rudolf Taiš – predaj a servis motor. píl, Vyšná Šebastová náhradné diely do kosačky 13,80 € 26.05.2017
22317 20170055 Rudolf Taiš – predaj a servis motor. píl, Vyšná Šebastová náhradné diely do kosačky 106,00 € 26.05.2017
22217 49/2017 Ing. Turoci Bartolomej, Krivany znalecký posudok pozemku KN C 1494/66 37,18 € 26.05.2017
22117 48/2017 Ing. Turoci Bartolomej, Krivany znalecký posudok pozemku KN E 494/13 79,80 € 26.05.2017
22017 FV1720168 STAV – MAJO s.r.o. Lipany pracovné náradie 163,40 € 26.05.2017
21917 822017 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovné rukavice 30,80 € 26.05.2017
21817 27000278 EPoS SB s.r.o. Sabinov kancelárske potreby  67,00 €  26.05.2017
21717 FVP1170002 TerMo s.r.o. Pečovská Nová Ves vodoinštalačný materiál  16,15 €  26.05.2017
21617 2170316 Ing. Juraj MAZGUT – FARM PROFI Bratislava disky, pneumatika na príves Pronar 282,00 € 26.05.2017
21517 812017 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovné odevy, pracovná obuv 119,70 € 22.05.2017
21417 3171700158 Spoločnosť Šariš a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307  258,90 €  22.05.2017
21317 41170832 KOSIT EAST s.r.o. Košice zneškodnenie a odvoz komunálneho odpadu za 04/2017 1 668,98 € 22.05.2017
21217 54170044 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 05/2017 940,80 € 22.05.2017
21117 000381/2017 Databanka firiem s.r.o. Bratislava reklamné služby – registrácia slovenskadatabaza.sk 240,00 € 15.05.2017
21017 7293012875 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.04.2017 – 30.04.2017 – komunitné centrum  126,34 €  22.05.2017
20917 FT201701472 Kovsmol s.r.o. Prešov materiál na oplotenie cintorína 133,26 € 22.05.2017
20817 0492017 INSEMPRE s.r.o. Ľubotice tekutá lepenka 82,56 € 17.05.2017
20717 41170749 KOSIT EAST s.r.o. Košice zneškodnenie a odvoz komunálneho odpadu za 04/2017 90,25 €  17.05.2017
20617 7498848587 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2017 – 31.05.2017 – verejné osvetlenie Za Majerom 368,00 € 15.05.2017
20517 2017050 osobna-preprava s.r.o. Lipany preprava osôb za mesiac 04/2017  371,58 €  15.05.2017
20417 7498845506 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2017 – 31.05.2017 – budovy OcÚ , verejné osvetlenie 3 763,00 € 15.05.2017
20317 7498845507 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2017 – 31.05.2017 – MI Roveň, haly, zberný dvor  10,00 € 15.05.2017
20217 7498845508 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2017 – 31.05.2017 – administr. budova, garáže tehelňa 149,00 € 15.05.2017
20117 2017002 Enviroprojekt s.r.o. Prešov následná monitorovacia správa č. 1 200,00 € 15.05.2017
D717 5400032084 Orange Slovensko a.s. Bratislava dobropis k faktúre 5400023012 – organizačné oddelenie -5,00 € 03.05.2017
VPD5288 198/2017 SILVIS s.r.o. Spišská Nová Ves preprava balíka 11,40 € 09.06.2017
20017 45/2017 Vladimír MICENKO, Košice revízie prvkov detských ihrísk 50,00 € 11.05.2017
19917 117000277 GARDEN TECHNIK s.r.o. Prešov náhradné diely do kosačiek 65,48 € 11.05.2017
19817 FV170015 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov stavebný spotrebný materiál 113,56 € 11.05.2017
19717 1017306103 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné služby za 04/2017 46,73 € 11.05.2017
19617 617037 MJM Group s.r.o. Kurov príprava projektu Sanácia nelegálnych skládok s odpadom 300,00 € 11.05.2017
19517 5400024164 Orange Slovensko a.s.s Bratislava mobilné služby 05/2017 – komunitná práca 15,00 € 11.05.2017
19417 5400016888 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 05/2017 – terénna sociálna práca 28,01 € 11.05.2017
19317 5400018065 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 05/2017 – obecný úrad 27,86 € 11.05.2017
19217 5400026016 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 05/2017 – starosta 30,84 € 11.05.2017
19117 5400023012 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 05/2017 – organizačné oddelenie  13,50 €  11.05.2017
19017 5400023614 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 05/2017 – mobilný internet 13,00 € 11.05.2017
18917 5400023744 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 05/2017 – zástupca starostu 25,00 € 11.05.2017
18817 5400023738 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 05/2017 – poplašné zariadenie

0,07 €

 11.05.2017
18717 5400024447 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 05/2017 – prednosta OcÚ 25,31 € 11.05.2017
18617 1709001589 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 05/2017  30,00 €  05.05.2017
18517 6170019 M.A. Company s.r.o. Kurov príprava projektu Zníženie energ. náročnosti prev. vzdel. centra 1 000,00 € 05.05.2017
18417 FV170245 MASTAF s.r.o. Sabinov stavebný materiál 94,73 € 05.05.2017
18317 27/2017 Jozef Havrila – MARTINI BAR Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za 04/2017 511,92 € 05.05.2017
18217 7208959882 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.05.2047 – 31.05.2017 obecný úrad, zdrav. stred., býv. KC  918,00 €  05.05.2017
18117 7208959944 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.05.2017 – 31.05.2017 tehelňa 69,00 € 05.05.2017
18017 20170409 ISPO s.r.o. Prešov projektová dokumentácia cyklotrasy Eurovelo 11  500,00 €  05.05.2017
17917 FV171026 GLAstav s.r.o. Lipany elektroinštalačný materiál 9,88 € 05.05.2017
17817 170001155 MM- Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 05/2017 komunitné centrum 12,50 € 05.05.2017
17717 35/2017 Jozef Hromják – HERZ, Poprad aktualizačné školenie elektrotechnikov 60,00 € 05.05.2017
17617 3017916948 DOXX – Stravné lístky s.r.o. Žilina stravné lístky na 05/2017  1 455,60 € 28.04.2017
17517 FV170085 Pil-stav s.r.o. Sabinov cement 373,30 € 05.05.2017
17417 FV170084 Pil-stav s.r.o. Sabinov pletivo, drôt 215,20 € 05.05.2017
17317 FV171534 HURKA s.r.o. Prešov bravčové plece na guláš 53,50 € 28.04.2017
17217 FV170197 MASTAF s.r.o. Sabinov farba, riedidlo, štetce, drôt. kefy 224,62 € 28.04.2017
17117 FV1720124 STAV – MAJO s.r.o. Lipany stavebný materiál 71,93 € 28.04.2017
17017 27000219 EPoS SB s.r.o. Sabinov kancelárske potreby, plastový tovar 107,49 € 27.04.2017
16917 54170034 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 04/2017  846,72 €  27.04.2017
16817 FVP1170001 TerMo s.r.o. Pečovská Nová Ves vodoinštalačný materiál 28,74 € 25.04.2017
16717 3171700115 Spoločnosť Šariš a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307  468,36 € 25.04.2017
16617 41170603 KOSIT EAST s.r.o. Košice zneškodnenie a odvoz komunálneho odpadu za 03/2017 1 411,75 € 25.04.2017
16517 582017 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovná obuv, pracovné rukavice 405,30 € 25.04.2017
16417 572017 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovné odevy, pracovná obuv 179,65 € 25.04.2017
16317 37/2017 Ing. Turoci Bartolomej, Krivany znalecký posudok pozemkov – MK k židovskému cintorínu 325,00 € 25.04.2017
16217 2017136 Ján Grajzeľ, Košice reklamné a darčekové predmety 588,40 € 25.04.2017
16117 2017036 PE-PRESS s.r.o. Veľký Šariš grafické spracovanie a tlač Pečovskonovoveského spravodajcu  419,97 €  25.04.2017
VPD5270 2170226 Ing. Juraj Mažgut – FARM PROFI, Bratislava pneumatiky na traktor Belarus 193,20 € 21.04.2017
16017 FA000143/2017 Media Informačná Inštitúcia s.r.o. Bratislava reklamné a propagačné služby 240,00 € 13.04.2017
15917 FV170587 TOMKAT s.r.o.  Prešov vodoinštalačný materiál 102,62 € 20.04.2017
15817 2017175 FORDAT s.r.o. Prešov tonery do tlačiarne 48,00 € 20.04.2017
15717 7294403159 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2017 – 31.03.2017 komunitné centrum 269,58 € 20.04.2017
15617 F201722 GEODUS s.r.o. Sabinov geometrický plán pozemkov 1 620,00 € 18.04.2017
VPD5237 6611709204 Slovak Telekom a.s. Bratislava vyjadrenie o existencii sietí 24,00 € 07.04.2017
15517 1171255 ISPA s.r.o. Bratislava prenájom reklamnej plochy 144,00€ 06.04.2017
15417 1171254 ISPA s.r.o. Bratislava tlač papierového plagátu  24,00 € 06.04.2017
15317 9795015648 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné služby 03/2017 46,73 € 11.04.2017
15217 1709001233 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 pro za 04/2017  30,00 € 11.04.2017
15117 172003217 IFOsoft s.r.o. Prešov inštalácia softvéru Dane a poplatky verzia 17.01  10,38 € 11.04.2017
15017 2017060 Združenie obcí hornej Torysy, Lipany poplatok za koordináciu aktivít RZ ZMOS Horná Torysa 2017  174,64 € 11.04.2017
14917 1031617 ELTRA-ELMAT s.r.o. Prešov elektroinštalačný materiál  53,84 € 11.04.2017
14817 FT201701002 Kovsmol s.r.o. Prešov materiál na oplotenie obecného cintorína 492,32 € 11.04.2017
D517 5395626079 Orange Slovensko a.s. Bratislava dobropis k faktúre 5395617586 -5,00 € 03.04.2017
14717 5395617614 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 04/2017 – komunitná práca 15,00 € 06.04.2017
14617 5395612206 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 04/2017 – terénna sociálna práca 30,23 € 06.04.2017
14517 5395611759 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 04/2017 – obecný úrad 25,00 € 06.04.2017
14417 5395620468 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 04/2017 – starosta 30,00 € 06.04.2017
14317 5395617586 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 04/2017 – organizačné oddelenie 13,50 € 06.04.2017
14217 5395617188 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 04/2017 – mobilný internet 13,00 € 06.04.2017
14117 5395617318 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 04/2017 – zástupca starostu 25,00 € 06.04.2017
14017 5395618522 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 04/2017 – prednosta OcÚ 25,00 € 06.04.2017
13917 17001272 MEDIATEL s.r.o. Bratislava inzercia z Zlatých stránkach 60,00 € 28.03.2017
13817 17/2017 Jozef Havrila – MARTINI BAR Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za 03/2017 680,40 € 06.04.2017
13717 3017913008 DOXX – Stravné lístky s.r.o. Žilina stravné lístky na 04/2017 1 081,60 € 31.03.2017
13617 02/2017 Miroslav Dujava, Jakovany kvety ku Dňu učiteľov 150,00 € 06.04.2017
13517 7323579253 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.04.2017 – 30.04.2017 tehelňa 69,00 € 06.04.2017
13417 7323579190 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.04.2017 – 30.04.2017 obec. úrad, zdrav. stred. , býv. KC  1 182,00 €  06.04.2017
13317 170143 ATH-PO s.r.o. Ľubotice činnosť OPP, BOZP, PZS za I.Q 180,00 € 06.04.2017
13217 171013 GLAstav s.r.o. Lipany elektroinštalačný materiál 48,78 € 06.04.2017
13117 170000841 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 04/2017 komunitné centrum 12,50 € 06.04.2017
13017 17100008 TENDERTEAM s.r.o. Prešov verejné obstarávanie – rekonštrukcia mosta Rómska ul. 50,00 € 06.04.2017
12917 2017147 FORDAT s.r.o. Prešov tonery do tlačiarní 200,03 € 31.03.2017
12817 5570025079 IVES Košice služby k APV WinIBEU, WinPAM  240,44 €  23.03.2017
12717 2017036 osobna-preprava s.r.o. Lipany preprava osôb za mesiac 03/2017  380,98 €  31.03.2017
12617 01/2016 CSS Pečovská Nová Ves s.r.o. Pečovská Nová Ves projekt. dokumentácia – Rekonštrukcia zdrav. strediska 9400 € vzáj. zápočet, 3000 € uhradené 12 400,00 €  29.03.2017
12517 20170245 LIM PO s.r.o. Prešov plakety ku Dňu učiteľov  30,80 €  28.03.2017
12417 201639 CIPISEK s.r.o. Prešov ušitie folklórnych častí pre FS Jablonečka 1 040,00 € 28.03.2017
12317 20170355 FLORIAN s.r.o. Martin školenie členov DHZ – práce vo výškach  223,00 €  28.03.2017
12217 20170354 FLORIAN s.r.o. Martin školenie členov DHZ – obsluha rádiových zariadení  209,00 €  28.03.2017
12117 617028 MJM Group s.r.o. Kurov vyprac. projektového zámeru žiadosti o NFP – Výstavb MŠ  1 000,00 €  23.03.2017
12017 617033 MJM Group s.r.o. Kurov následná monitorovacia správa projektu Výstavba KC 120,00 € 23.03.2017
11917 1/2017 Miroslav Dujava, Jakovany trvalky 320,00 € 23.03.2017
11817 3171700069 Spoločnosť Šariš a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 230007 1 131,34 €  28.03.2017
11717 17000007 KNIHA PLUS s.r.o. Prešov knižné tituly do obecnej knižnice  354,00 €  23.03.2017
11617 1705141 SLOVGRAM Bratislava za prenos hudob. záznamov prostred. obecného rozhlasu  38,50 € 28.03.2017
11517 FA0000902017 Top Spoločnosti s.r.o. Nitra reklamné služby pre potreby obce 240,00 € 16.03.2017
11417 312017 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovné odevy, pracovná obuv 60,71 € 23.03.2017
11317 7292403675 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.02.2017 – 28.02.2017 komunitné centrum 456,43 € 23.03.2017
VPD5198 09/2017 Viera Lipjancová – VaŠo, Župčany obaly na ďakovné listy 20,00 € 23.03.2017
VPD5183 9000249722 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava vyjadrenie k PD pre územ. rozhodnutie – Miestna komunikácia ku KC 120,00 € 17.03.2017
11217 1707 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany projekt. dokumentácia – stojisko na umiest. zber. nádob na parc. 1494/50 150,00 € 17.03.2017
11117 1706 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany projekt. dokumentácia – stojisko pri KC na umiest. zber. nádob na parc. 1471/2 150,00 € 17.03.2017
11017 1705 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany projekt. dokumentácia – stojisko na umiest. zber. nádob na parc. 1494/39 150,00 €  17.03.2017
10917 54170022 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 02/2017 964,32 € 17.03.2017
10817 7299601691 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.01.2017 – 31.01.2017 KC -opravná FA – dopl. 82,73 € 17.03.2017
10717 41170359 KOSIT EAST s.r.o. Košice zneškodnenie a odvoz komunálneho odpadu za  02/2017  1 317,76 €  17.03.2017
10617 201730141 Ing. Jozef Kadlečík, Hlohovec energetický audit prevádzkovo vzdelávacieho centra, Kvetná 32 1 248,00 € 17.03.2017
10517 415170168 SVP š.p. Banská Štiavnica  prenájom vodného toku Ginec 1,00 € 16.03.2017
10417 2017040 Peter Kandráč – PEKA Lipany poskytovanie odbor. rád pri prevádzkovaní obec. cintorína 350,00 € 16.03.2017
10317 03032017 ARTIMEX s.r.o. Raslavice vyprac. žiadosti o NFP formou dotácie z Environmentál. fondu 350,00 € 16.03.2017
VPD5145 9000248621 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava vyjadrenie k PD pre staveb. povolenie SO 01 Cyklistický chodník – Ľutinská 120,00 € 28.02.2017
10217 FV1703355 TOMKAT s.r.o. Prešov materiál na opravu pumpy a studne v rómskej osade 184,69 € 10.03.2017
10117 11017004 Ekoslov Consulting s.r.o. Prešov vypracovanie projektu – ZŠ Peč. N.Ves – interiérové úpravy a vybav. knižnice  600,00 €  10.03.2017
10017 8794046073 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné služby 02/2017 49,80 € 10.03.2017
9917 2017119 FORDAT s.r.o. Prešov tonery do tlačiarní 72,00 € 10.03.2017
D317 5391422919 Orange Slovensko a.s. Bratislava dobropis k faktúre 5391211566 -5,00 € 03.03.2017
9817 5391211969 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2017 – komunitná práca  15,00 €  10.03.2017
9717 5391205933 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2017 – TSP 28,00 € 10.03.2017
9617 5391205611 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2017 – obecný úrad 25,00 € 10.03.2017
9517 5391214325 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2017 – starosta 30,00 € 10.03.2017
9417 5391211566 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2017 – organizačné oddelenie 27,58 € 10.03.2017
9317 5391210918 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2017 – mobilný internet 13,00 € 10.03.2017
9217 5391212048 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2017 – zástupca starostu 25,00 € 10.03.2017
9117 5391211042 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2017 – poplašné zariadenie 0,06 € 10.03.2017
9017 5391212253 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2017 – prednosta 25,66 € 10.03.2017
8917 2700029652 Železnice SR Bratislava odplata za zriadenie vecného bremena 402,00 € 27.02.2017
8817 2017028 osobna-preprava s.r.o. Lipany preprava osôb za mesiac 02/2017 63,00 € 06.03.2017
8717 170050 ATH-PO s.r.o. Ľubotice kontrola has. prístrojov a požiarneho vodovodu, oprava has. prístroja 63,00 € 06.03.2017
8617 1709000880 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 03/2017 – obecný úrad 30,00 € 06.03.2017
8517 7328459057 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.03.2017 – 31.03.2017 – tehelňa 69,00 € 06.03.2017
8417 7328458995 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.03.2017 – 31.03.2017 – obecný úrad, zdrav. stredisko, býv. KC 1 534,00 € 06.03.2017
8317 FV170076 MASTAF s.r.o. Sabinov stavebný materiál 48,23 € 06.03.2017
8217 09/2017 Jozef Havrila – MARTINI BAR Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za 02/2017 581,04 € 06.03.2017
8117 170000524 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 03/2017 – komunitné centrum 12,50 € 06.03.2017
8017 3017908772 DOXX – Stravné lístky s.r.o. Žilina stravné lístky na 03/2017 976,20 € 28.02.2017
7917 2017280254 Národné informačné stredisko SR a.s. Bratislava originál tlačený protokol o získaní pečate rozvoja obcí a miest 2016 79,20 € 24.02.2017
7817 7111720343 Východoslovenská distribučná a.s. Košice manipulácie na VN zariadení 175,20 € 27.02.2017
7717 FV170694 HURKA s.r.o. Prešov mäsové výrobky na akciu Fašiangy 2017 292,64 € 27.02.2017
7617 F201715 GEODUS, s.r.o. Prešov geometrický plán – cyklochodník Ľutinská 3 645,00 € 27.02.2017
7517 F201714 GEODUS, s.r.o. Prešov geometrický plán – MK k židovskému cintorínu 435,00 € 27.02.2017
7417 F201713 GEODUS, s.r.o. Prešov geometrický plán – Ľutinka vodný tok (1542/71) 600,00 € 27.02.2017
7317 F201712 GEODUS, s.r.o. Prešov geometrický plán – cyklochodník EuroVello (1072/2 – Ginec) 270,00 € 27.02.2017
7217 F201711 GEODUS, s.r.o. Prešov geometrický plán – cyklochodník EuroVello (1050/3) 270,00 € 27.02.2017
7117 F201710 GEODUS, s.r.o. Prešov geometrický plán – MŠ na ul. Rómskej (1471/22) 720,00 € 27.02.2017
7017 F201709 GEODUS, s.r.o. Prešov geometrický plán – Bukovec (1469/2) 675,00 € 27.02.2017
6917 F201708 GEODUS, s.r.o. Prešov geometrický plán – multifunkč. ihrisko (884/7), amfiteáter (884/8) 470,00 € 27.02.2017
6817 F201707 GEODUS, s.r.o. Prešov geometrický plán a adresný bod – dom smútku (55/4) 290,00 € 27.02.2017
6717 202017 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovná obuv 45,76 € 27.02.2017
6617 2017280235 Národné informačné stredisko SR a.s. Bratislava Pečať rozvoja obcí a miest 2016 186,00 € 22.02.2017
6517 FV170006 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov pracovný materiál 118,69 € 24.02.2017
6417 FV170003 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov parák smaltovaný komplet 65L 242,10 € 24.02.2017
6317 1703 Bartolomej Turoci Ing., Krivany vypracovanie projektovej dokumentácie Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovo vzdel. centra 4 390,00 € 24.02.2017
6217 20170162 FLORIAN, s.r.o. Martin školenie pre členov DHZ – obsluha ručných reťazových motorových píl 939,20 € 22.02.2017
6117 2122080297 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice vodné a stočné 16.11.2016 – 16.02.2017 – budovy vo vlastníctve obce 1 015,98 € 22.02.2017
6017 54170011 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci  02/2017 846,72 € 22.02.2017
5917 2171104686 SOZA Bratislava autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudob. diel prostred. obec. rozhlasu r. 2017 14,28 € 22.02.2017
5817 41170158 AVE Východ s.r.o. Košice zneškodnenie odpadu – zmiešané obaly 52,70 € 22.02.2017
5717 41170136 AVE Východ s.r.o. Košice zneškodnenie a odvoz komunálneho odpadu za 01/2017 1 964,07 € 22.02.2017
5617 0242017 BETOMEX s.r.o. Šoporňa silážna fólia čierna pre kompostáreň 131,00 € 17.02.2017
5517 7294203917 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.01.2017 – 31.01.2017 – komunitné centrum 614,38 € 16.02.2017
5417 171046 Bibetus s.r.o. Brno teplomer vpichový pre kompostáreň 66,25 € 16.02.2017
5317 170007 Verešpej servis s.r.o. Peč.N.Ves oprava a údržba obecnej Fabie 46,68 € 16.02.2017
5217 7170401354 Slovenský pozemkový fond Bratislava nájom za pozemky – ochrana pred povodňami 40,00 € 16.02.2017
5117 2017007 DEGRO s.r.o. Sabinov materiál na opravu traktora Kubota 21,90 € 13.02.2017
D217 5386827732 Orange Slovensko a.s. Bratislava dobropis k fa č. 5386819092 – organizačné oddelenie -5,00 € 03.02.2017
5017 20170027 HANA-trans, s.r.o. Široké posypový materiál 125,64 € 13.02.2017
4917 4793082018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava telekomunikačné poplatky 01/2017 – obecný úrad  46,88 € 13.02.2017
4817 5386818621 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2017 – komunitná práca 15,00 € 13.02.2017
4717 5386813454 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2017 – TSP 26,59 € 13.02.2017
4617 5386813382 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2017 – obecný úrad 25,93 € 13.02.2017
4517 5386820603 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2017 – starosta 31,01 € 13.02.2017
4417 5386819092 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2017 – organizačné oddelenie 19,43 € 13.02.2017
4317 5386818819 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2017 – mobilný internet

13,00 €

 13.02.2017
4217 5386819074 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2017 – zástupca starostu 25,00 € 13.02.2017
4117 5386818905 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2017 – prednosta 25,00 € 13.02.2017
4017 2017050 FORDAT, s.r.o. Prešov tonery do tlačiarní 255,00 € 13.02.2017
3917 20170001 Ing. Kadlečík Jozef, Hlohovec Energetický audit prevádz. budovy OcÚ 1 410,00 € 13.02.2017
3817 01/2017 Jozef Havrila – MARTINI BAR Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za 01/2017  557,28 €  07.02.2017
3717 7438809430 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.01.2017 – 28.02.2017 – administr. budova, garáže Tehelňa 237,00 € 07.02.2017
3617 7438809429 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.01.2017 – 28.02.2017 – MI Roveň, haly, zberný dvor  139,00 € 07.02.2017
3517 7438812537 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.01.2017 – 28.02.2017 – verejné osvetlenie Za Majerom 370,00 € 07.02.2017
3417 7438809428 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.01.2017 – 28.02.2017  – budovy OcÚ, verejné osvetlenie 4 476,00 € 07.02.2017
3317 7253776630 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.02.2017 – 28.02.2017 – tehelňa 69,00 € 07.02.2017
3217 7253776565 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.02.2017 – 28.02.2017 – OcÚ, zdrav. stred., býv. KC  1 581,00 €  07.02.2017
3117 1709000550 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 02/2017 – obecný úrad 30,00 € 07.02.2017
3017 170000205 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 02/2017 – KC  12,50 €  07.02.2017
2917 3017905031 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na 02/2017  785,80 € 31.01.2017
2817 FV1700604 Fifty-Fifty, s.r.o. Prešov čistiace prostriedky 256,03 € 07.02.2017
2717 11/2017 Ing. Turoci Bartolomej, Rožňava znalecký posudok pozemku 1072/2 70,00 € 31.01.2017
2617 10/2017 Ing. Turoci Bartolomej, Rožňava znalecký posudok pozemku 1050/3 40,00 € 31.01.2017
2517 9/2017 Ing. Turoci Bartolomej, Rožňava znalecký posudok pozemku 657/1 60,00 € 31.01.2017
2417 8/2017 Ing. Turoci Bartolomej, Rožňava znalecký posudok pozemku 1542/69 40,00 € 31.01.2017
2317 1701 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany vypracovanie projektovej dokumentácie Zvýšenie energetickej účinnosti prevádz. budovy OcÚ 3 990,00 € 31.01.2017
2217 2017004 PE-PRESS s.r.o. Veľký Šariš grafické spracovanie a tlač Pečovskonovoveského spravodajcu 419,97 € 31.01.2017
2117 54170001 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 01/2017 940,80 € 23.01.2017
2017 OFA20170070 3b, s.r.o. Prešov nálepky na poháre – stolnotenisový turnaj 12,96 € 23.01.2017
1917 617001 MJM Group s.r.o. Kurov následná monitorovacia správa 120,00 € 23.01.2017
1817 7283695783 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.01.2017 -31.01.2017 – tehelňa 69,00 € 23.01.2017
1717 7283695717 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.01.2017 – 31.01.2017 – OcÚ, zdrav.stred., býv. KC 1 608,00 € 23.01.2017
1617 42017 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovné nohavice, bunda 46,99 € 17.01.2017
1517 2750015010 Železnice SR Bratislava nájom pozemku r. 2017 – šatne TJ 207,00 € 17.01.2017
1417 117000001 IS-LOM s.r.o. Maglovec, Košice kamenivo na posyp MK 482,05 € 17.01.2017
1317 10170001 Vladimír Saloka, S&V Servis Fulianka oprava plynového kotla 111,60 € 17.01.2017
1217 170006 ATH-PO s.r.o. Ľubotice hasiace prístroje práškové 58,80 € 17.01.2017
D117 5382432485 Orange Slovensko a.s. Bratislava dobropis k fa č. 5382423367 – organizačné oddelenie  -5,00 € 03.01.2017
1117 1709000200 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 01/2017 – obecný úrad 30,00 € 09.01.2017
1017 5382424145 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2017 – komunitná práca 15,00 € 09.01.2017
917 5382417348 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2017 – TSP 26,59 € 09.01.2017
817 5382417651 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2017 – obecný úrad 29,28 € 09.01.2017
717 5382425504 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2017 – starosta 31,34 € 09.01.2017
617 5382423367 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2017 – organizačné oddelenie 13,50 € 09.01.2017
517 5382423593 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2017 – mobilný internet 13,00 € 09.01.2017
417 5382424098 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2017 – zástupca starostu 25,00 € 09.01.2017
317 5382423430 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2017 – prednosta 25,00 € 09.01.2017
217 3017900454 DOXX – Stravné lístky s.r.o. Žilina stravné lístky na 01/2017 894,60 €  03.01.2017
117 1730193 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 01/2017 – KC 12,50 € 09.01.2017
ROK 2016
D1816 7254160664 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina – vyúčtovanie 01.01.2016 -31.12.2016 – budovy OcÚ, VO -507,56 € 23.01.2017
D1716 7254160667 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina – vyúčtovanie 01.01.2016 -31.12.2016 – VO Za Majerom -114,60 € 23.01.2017
D1616 7442258087 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn – vyúčtovanie 01.01.2016 – 31.12.2016 – OcÚ, zdrav.str., býv. KC  -273,40 € 25.01.2017
56316 7254160665 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina – vyúčtovanie 01.01.2016 -31.12.2016 – MI Roveň, haly, ZDaK 6,41 € 23.01.2017
56216 7254160666 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina – vyúčtovanie 01.01.2016 – 31.12.2016 – tehelňa AB, garáže 20,36 € 23.01.2017
56116 7455005037 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn – vyúčtovanie 01.01.2016 – 31.12.2016 – tehelňa 47,54 € 23.01.2017
56016 7292805222 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 12/2016 – komunitné centrum 574,44 € 17.01.2017
55916 1161506 AVE Východ s.r.o. Košice zneškodnenie a odvoz komunálneho odpadu za 12/2016 1 867,82 € 17.01.2017
55816 101/2016 Jozef Havrila – MARTINI BAR Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za 12/2016 583,20 € 17.01.2017
55716 1600127 BAJAN company s.r.o. Stará Ľubovňa zmena držiteľa domény 118,80 € 21.12.2016
55616 6792125651 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné poplatky 12/2016 – obecný úrad 46,73 € 09.01.2017
55516 160588 ATH-PO s.r.o. Ľubotice činnosť ochrana pred požiarmi 60,00 €  09.01.2017
55416 FV160904 MASTAF s.r.o. Sabinov stavebný materiál 34,39 € 29.12.2016
55316 FV160128 PILSTAV SK s.r.o. Sabinov manipulačné práce – vianočný stromček 120,00 € 29.12.2016
55216 FA 2202016 INSEMPRE s.r.o. Ľubotice vrták SDS 56,40 € 29.12.2016
55116 FA 2182016 INSEMPRE s.r.o. Ľubotice štiepaná tvarovka, strieška 5 604,72 € 29.12.2016
55016 OPS/2222/2016 Prima banka Slovensko a.s. Žilina poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov 67,99 € 20.12.2016
54916 1600112 BAJAN company s.r.o. Stará Ľubovňa hosting sk doména pecovska.sk 86,00 € 15.12.2016
54816  FV201604 ZDRUŽENIE EUROVELO 11 SLOVENSKO Lipany členský príspevok za rok 2016 20,00 € 22.12.2016
54716 13/2016 PAMIRA SK s.r.o. Pečovská Nová Ves zhotovenie brán pre oplotenie KC 240,00 € 21.12.2016
54616 FV164312 HURKA s.r.o. Prešov mäsové výrobky – Vianočné trhy 166,41 € 20.12.2016
54516 FV164321 HURKA s.r.o. Prešov mäsové výrobky – Vianočné trhy 84,10 € 20.12.2016
54416 FV160047 STUS SABINOV spol. s r.o. Sabinov stavebný materiál 206,86 € 20.12.2016
54316 2016181 Neito, s.r.o. Ľubotice projekt požiarnej ochrany – amfiteáter 96,00 € 20.12.2016
54216 FV1620315 STAV – MAJO s.r.o. Lipany šalovacie dielce, komín Leier 770,71 € 20.12.2016
54116 54160119 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 12/2016 917,28 € 20.12.2016
54016 16170100033 decoLIGHTING s.r.o. Prešov vianočné osvetlenie 411,67 € 20.12.2016
53916 7294004668 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 11/2016 – komunitné centrum 243,86 € 15.12.2016
53816 2992016 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovná mikina, nohavice, rukavice 44,09 € 15.12.2016
53716 10161478 FORK, s.r.o. Martin Vianočný pozdrav 650 ks, stolový kalendár 650 ks 982,21 € 15.12.2016
D1516 5378059586 Orange Slovensko a.s. Bratislava dobropis k fa č. 5378050697 – organizačné oddelenie -5,00 € 03.12.2016
53616 5021619908 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina Verejná správa SR – ročný prístup od 15.12.2016 do 14.12.2017 96,00 € 06.12.2016
53516 616145 MJM Group s.r.o. Kurov vypracovanie žiadosti o NFP – Výstavba materskej školy 1 000,00 € 13.12.2016
53416 1161231 AVE Východ s.r.o. Košice zneškodnenie a odvoz komunálneho odpadu za 11/2016 1 546,02 € 13.12.2016
53316 OF2016043 Ing. Cyril Tuhrin – CT Mont Prešov revízna správa elekroinštalácie a bleskozvodu – amfiteáter 100,00 € 13.12.2016
53216 161702 KOLIESKO spol. s r.o. Krušovce otočné nafukovacie kladky 150,00 € 30.11.2016
53116 8791181670 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné poplatky 11/2016 – obecný úrad 47,20 € 13.12.2016
53016 5378050476 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2016 – komunitná práca 15,00 € 13.12.2016
52916 5378044921 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2016 – TSP 29,98 € 13.12.2016
52816 5378044600 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2016 – obecný úrad 25,00 € 13.12.2016
52716 5378052835 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2016 – starosta 31,64 € 13.12.2016
52616 5378050697 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2016 – organizačné oddelenie 13,86 € 13.12.2016
52516 5378050673 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2016- mobilný internet 13,00 € 13.12.2016
52416 5378051178 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2016 – zástupca starostu 25,00 € 13.12.2016
52316 5378051760 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2016 – prednosta 25,00 € 13.12.2016
52216 3171600301 Spoločnosť Šariš a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 636,77 € 13.12.2016
52116 FV160878 MASTAF s.r.o. Sabinov stavebný materiál, rebríky 132,38 € 13.12.2016
52016 FV160877 MASTAF s.r.o. Sabinov lepidlo, PU pena 153,44 € 13.12.2016
51916 F201657 GEODUS s.r.o. Sabinov geometrický plán na určenie vlastníctva pozemku 837/1 90,00 € 06.12.2016
51816 F201656 GEODUS s.r.o. Sabinov geometrický plán na oddelenie parcely 278/30 260,00 € 06.12.2016
51716 7318542491 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.12.2016 – 31.12.2016 tehelňa 54,00 € 06.12.2016
51616 7318542424 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.12.2016 – 31.12.2016 OcÚ, zdrav. stred. ,býv. KC 1 259,00 € 06.12.2016
51516 91/2016 Jozef Havrila – MARTINI BAR Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za 11/2016 624,24 € 06.12.2016
51416 169004063 WI-NET SB s.r.o. Raslavice internet N SPEED 2 Pro za mesiac 12/2016 – obecný úrad 30,00 € 06.12.2016
51316 2016/0124 BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves výroba betónu 1 312,20 € 06.12.2016
51216 2016168 osobna-preprava s.r.o. Lipany preprava osôb v mesiaci 11/2016 88,20 € 06.12.2016
51116 160003487 MM-Networks s.r.o. Lipany internet 8/1 za 12/2016 – KC 12,50 € 06.12.2016
51016 3016941809 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina stravné lístky na 12/2016 1 503,20 € 30.11.2016
50916 20161862 Štátna ochrany prírody SR potvrdenie k územiam NATURA 2000 70,00 € 06.12.2016
50816 201625 CIPISEK s.r.o. Podhradík ušitie folklórnych súčastí – sukne, zástery, blúzy 1 320,00 € 06.12.2016
50716 FT201603880 Kovsmol s.r.o. Prešov materiál na kovovú bránu KC 755,78 € 30.11.2016
50616 179/2016 Ing. Turoci Bartolomej, Rožňava znalecký posudok pozemku 278/30 – prevod nehnuteľnosti 37,18 € 30.11.2016
50516 2121754414 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice  vodné a stočné 24.08.2016 – 15.11.2016 1 068,47 € 30.11.2016
50416 FV160070 TerMo s.r.o. Pečovská Nová Ves oprava vodoinštalačného zariadenia 112,25 € 30.11.2016
50316 33/2016 VAAT, spol. s r.o. Žilina gumený granulát 510,00 € 24.11.2016
50216 16043 HT SH s.r.o. Sabinov kamenivo 1 061,52 € 24.11.2016
50116 FV2016561 Slavko Jurko JS Agrotechnika Medzany odkaľovač paliva Belarus 8,66 € 24.11.2016
50016 20160340 Ing. Miroslav Sukeník – KOPEX Považská Bystrica plastové známky pre psa , kovové krúžky 31,20 € 24.11.2016
49916 54160102 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 11/2016 1 128,96 € 21.11.2016
49816 7293004904 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 10/2016 – komunitné centrum 214,45 € 21.11.2016
49716 2016165 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb v mesiaci 10/2016 457,68 € 21.11.2016
49616 162738850 Renáta Hrobová STEPS Nitra uhlová brúska 51,90 € 18.11.2016
49516 1149616 ELTRA-ELMAT, s.r.o. Prešov elektroinštalačný materiál 431,38 € 21.11.2016
49416 21611272 O.S.V.O. comp, a.s. Prešov výbojky – verejné osvetlenie 406,56 € 21.11.2016
49316 1619 Bartolomej Turoci Ing., Krivany projektová dokumentácia – Výstavba materskej školy 6 000,00 € 16.11.2016
49216 1161022 AVE Východ s.r.o. Košice zneškodnenie a odvoz komunálneho odpadu za 10/2016 1 534,50 € 16.11.2016
49116 20160987 HANA-trans s.r.o. Široké úprava terénu pre oplotenie KC 150,00 € 16.11.2016
49016 20160964 HANA-trans s.r.o. Široké sypký materiál 532,80 € 16.11.2016
48916 112016 Miroslav Dujava, Jakovany stromček 60,00 € 16.11.2016
48816 152016 Anton Oškera – KEFAKOR Trnava kefy na česanie umelého trávnika 168,00 € 14.11.2016
48716 160104473 DALAP s.r.o. Bratislava ventilácia 216,28 € 11.11.2016
48616 3171600254 Spoločnosť Šariš a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 230007 76,27 € 16.11.2016
D1416 5373681577 Orange Slovensko a.s. Bratislava dobropis k fa č. 5373672079 – organizačné oddelenie -5,00 € 03.11.2016
48516 2016033 Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT Prešov revízna správa elekroinštalácie a bleskozvodu – dom smútku 100,00 € 08.11.2016
48416 3790245794 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné poplatky za 10/2016 49,42 € 08.11.2016
48316 163191507 MICHLOVSKÝ spol. s r.o. Piešťany vyjadrenie k existencii PTZ Orange – Dobudovanie vodovodu a kanal. 13,00 € 08.11.2016
48216 7491500252 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.09.2016 – 30.11.2016 administr. budova tehelňa, garáže 190,00 € 08.11.2016
48116 7491500251 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.09.2016 – 30.11.2016 multifunkč. ihrisko, haly, zber.dvor 71,00 € 08.11.2016
48016 7491503434 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.09.2016 – 30.11.2016 verejné osvetlenia Za Majerom 413,00 € 08.11.2016
47916 7491500250 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.09.2016 – 30.11.2016 budovy obce, verejné osvetlenie 4 424,00 € 08.11.2016
47816 5373671983 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2016 – komunitná práca 15,00 € 08.11.2016
47716 5373666670 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2016 – TSP 29,00 € 08.11.2016
47616 5373666599 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2016 – OcÚ 26,09 € 08.11.2016
47516 5373674718 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2016 – starosta 32,12 € 08.11.2016
47416 5373672079 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2016 – org. odd. 19,72 € 08.11.2016
47316 5373672055 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2016 – mobilný internet 13,00 € 08.11.2016
47216 5373672560 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2016 – zástupca starostu 25,00 € 08.11.2016
47116 5373673392 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2016 – prednosta 25,00 € 08.11.2016
47016 160773 MASTAF s.r.o. Sabinov stavebný materiál 162,92 € 08.11.2016
46916 832016 Jozef Havrila – Martini bar Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za 10/2016 911,52 € 08.11.2016
46816 160469 ATH-PO s.r.o. Ľubotice hasiace prístroje a príslušenstvo do domu smútku 216,12 € 08.11.2016
46716 169003735 WI-NET s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 11/2016 – obecný úrad 30,00 € 08.11.2016
46616 2016127 CBR s.r.o. Sabinov živičná úprava miestnych komunikácií – Jabloňová, Školská 12 695,04 € 08.11.2016
46516 2016416 FORDAT s.r.o. Prešov výmena valca OKI, servis tlačiarne HP CLJ 1600 142,20 € 08.11.2016
46416 160003175 MM-NETWORKS s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 11/2016 – komunitné centrum 12,50 € 03.11.2016
46316 3016937937 DOXX – Stravné lístky s.r.o. Žilina stravné lístky na 11/2016 1 295,55 € 31.10.2016
46216 7253711739 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.11.2016 – 30.11.2016 – tehelňa 54,00 € 03.11.2016
46116 7253711670 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.11.2016 – 30.11.2016 – OcÚ, zdrav. stred., býv. KC 1 167,00 03.11.2016
46016 7160406527 Slovenský pozemkový fond Bratislava nájom za pozemok za rok 2016 7,97 € 03.11.2016
45916 20161875 3b, s.r.o. Prešov polokošeľa s potlačou 11 ks 116,16 € 03.11.2016
45816 1752016 INSEMPRE s.r.o. Ľubotice doprava betónového oplotenia na trase Vranov n/T – Pečovská N.Ves 403,20 € 03.11.2016
45716 1742016 INSEMPRE s.r.o. Ľubotice obrubníky 103,20 € 03.11.2016
45616 1652016 Ing. Bartolomej Turoci, Rožňava znalecký posudok pozemku 1469/2 – protipovodňová ochr. Bukovec 110,60 € 31.10.2016
45516 1642016 Ing. Bartolomej Turoci, Rožňava znalecký posudok pozemku 898/2 – – Školská oproti ZŠsMŠ 37,18 € 31.10.2016
45416 161001 MLZ group s.r.o. Olejníkov zrezanie topoľa pri ceste III/3183 v k.ú. Pečovská Nová Ves 300,00 € 28.10.2016
45316 1560003030 Centrum polygrafických služieb Bratislava matričné tlačivá 26,16 € 28.10.2016
45216 54160088 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 10/2016 1 176,00 € 28.10.2016
45116 160038 STUS SABINOV spol. s r.o. Sabinov pracovné náradie, elektroinštalačný materiál, všeobecný materiál 197,18 € 28.10.2016
45016 182016 Ing. Stanislav Ondirko, Drienica znalecký posudok – Avie a multicar 150,00 € 24.10.2016
44916 172016 Ing. Stanislav Ondirko, Drienica znalecký posudok – traktor Zetor a príves 130,00 € 24.10.2016
44816 2472016 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovné nohavice, mikina, topánky pre účely dobrovoľ. služby 51,00 € 24.10.2016
44716 160033 Daniela Semančíková, Sabinov visiace zámky, odlišovače, vložka 27,20 € 24.10.2016
44616 3171600235 Spoločnosť Šariš a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 230007 544,15 € 24.10.2016
44516 1160742 AVE Východ s.r.o. Košice zneškodnenie a odvoz komunálneho odpadu za 9/2016 1 501,05 € 24.10.2016
44416 1137216 ELTRA-ELMAT s.r.o. Prešov elektroinštalačný materiál 390,12 € 24.10.2016
44316 61920162 Profil Invest Slovakia s.r.o. Vranov nad Topľou betónové oplotenie komunitného centra 5 985,61 € 24.10.2016
44216 1020160002 JM Investment Real s.r.o. Vranov nad Topľou oceľové stĺpiky na oplotenie komunitného centra 943,80 € 24.10.2016
44116 11612134 Marián Šupa, Veľké Kostoľany BR-polmotor do kosačky ALCO 165,72 € 21.10.2016
44016 163492 HURKA s.r.o. Prešov Mäsovýroba Pečovská hovädzie a bravčové mäso na guláš – Jablučkové slávnosti 77,50 € 18.10.2016
43916 201600569 Slovenská národná knižnica Martin Servisný poplatok KIS MaSK za rok 2016 66,39 € 21.10.2016
43816 29102016 HYDROARCH s.r.o. Prešov projektová dokumentácia – turistické zastavenie Ľutinská 1 800,00 € 18.10.2016
43716 416111621 Doprava a mechanizácia a.s. Prešov výmena imobilizačnej skrinky na hasičskom vozidle IVECO 527,41 € 21.10.2016
43616 84120418 Poradca s.r.o. Žilina predplatné periodika Poradca 2017 58,80 € 21.10.2016
43516 102016 Miroslav Dujava, Jakovany netkaná textília 70,00 € 17.10.2016
43416 1020160011 SIVEX s.r.o. Bratislava dopravné zrkadlá 2 ks 537,60 € 17.10.2016
43316 2016179 Smaltovňa Mišík Holíč s.r.o. Holíč smaltované domové čísla 137,70 € 17.10.2016
43216 2016113 PE-PRESS s.r.o. Veľký Šariš graf.sprac. a tlač Pečovskonovoveského spravodajcu 3/2016  297,00 €  17.10.2016
43116 201649 GEODUS s.r.o. Sabinov geometrický plán – vytýčenie hraníc pozemku 1471/2, 912/14 151,00 € 17.10.2016
43016 7287175784 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina – vyúčtovanie 01.01.2016 – 30.09.2016 – komunitné centrum 701,27 € 17.10.2016
D1316 5369305979 Orange Slovensko a.s. Bratislava dobropis k fa 5369296690 – org. odd. -5,00  € 03.10.2016
42916 20161488 Štátna ochrana prírody SR potvrdenie k územiam NATURA 2000 70,00 € 11.10.2016
42816 54160077 COOP Jednota Prešov poukážky osobitný príjemca 9/2016 1176,00  € 11.10.2016
42716 2789311740 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné poplatky za 9/2016 48,85  € 11.10.2016
42616 FV160672 MASTAF, s.r.o. Sabinov stavebný materiál 306,74  € 11.10.2016
42516 FV161219 TVOJA DOBA s.r.o. Ľubotice elektroinštalačný materiál 307,70  € 11.10.2016
42416 5369297719 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2016 – komunit.práca 15,00  € 11.10.2016
42316 5369290398 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2016 – TSP 26,74  € 11.10.2016
42216 5369290577 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2016 – OcÚ  25,00  € 11.10.2016
42116 5369298830 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2016 – starosta 31,74  € 11.10.2016
42016 5369296690 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2016 – org. odd. 26,17  € 11.10.2016
41916 5369296666 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2016 – mobil. internet 13,00  € 11.10.2016
41816 5369297171 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2016 – zástupca star. 25,87  € 11.10.2016
41716 5369296790 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2016 – poplaš. zar. 0,30  € 11.10.2016
41616 5369297379 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2016 – prednosta OcÚ 25,00  € 11.10.2016
41516 169003396 WI-NET SB s.r.o. Raslavice internet N SPEED 2 Pro za 10/2016 30,00  € 05.10.2016
41416 2016149 osobna-preprava s.r.o. Lipany preprava osôb za 9/2016 226,09  € 05.10.2016
41316 75/2016 Jozef Havrila – MARTINI BAR predaj obedov v mesiaci 9/2016 1233,36  € 05.10.2016
41216 7283616087 SPP a.s. Bratislava plyn 10/2016 – tehelňa 54,00  € 05.10.2016
41116 7283616018 SPP a.s. Bratislava plyn 10/2016 – OcÚ, ZS, býv. KC 964,00  € 05.10.2016
41016 160384 ATH-PO s.r.o. Prešov činnosť Ochrana pred požiarmi 60,00  € 05.10.2016
40916 FV160031 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov spotrebný pracovný materiál 302,84  € 05.10.2016
40816 F201648 GEODUS s.r.o. Sabinov geometrický plán parc. č. 663/2 369,00  € 05.10.2016
40716 160002864 MM-Networks s.r.o. Lipany internet 8/1 za 10/2016 – KC  12,50  € 05.10.2016
40616 2016012 Ing. Jana Kaletová-JK Autodiely autobatéria 100 Ah 77,00  € 05.10.2016
40516 3016933676 DOXX – Stravné lístky s.r.o. stravné lístky na mesiac 10/2016 1629,45  € 29.09.2016
40416 FV160624 MASTAF s.r.o. Sabinov silikónová farba 667,44  € 27.09.2016
40316 3171600200 Spoločnosť Šariš a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 573,16  € 27.09.2016
40216 16035 HT SH s.r.o. Sabinov kamenivo 634,50  € 27.09.2016
40116 20160908 FEREX s.r.o. Nitra smetné nádoby 902,40  € 27.09.2016
40016 20160144 Verešpej Autoservis Peč.N.Ves oprava vozidla Fabia SB-539AJ 240,08  € 27.09.2016
39916 1160462 AVE Východ s.r.o. Košice zneškodnenie a odvoz kom. odpadu 8/16 2325,56  € 27.09.2016
39816 6160022 M.A.Company s.r.o. Kurov príprava žiadosti o NFP – Interreg PL-SK 1000,00  € 27.09.2016
39716 FV1620226 STAV-MAJO s.r.o. Sabinov stavebný materiál 176,81  € 20.09.2016
39616 161294 HT SH s.r.o. Sabinov kamenivo 273,22  € 20.09.2016
39516 2016141 osobna-preprava s.r.o. Lipany preprava osôb za 8/2016 303,48  € 14.09.2016
39416 160069/2016 Slovenská internetová s.r.o. poplatok za pohrebisko za rok 2016 82,65  € 14.09.2016
39316 20160034 EKO SVIP s.r.o. Sabinov stavebné práce – rekonštr. telocviční ZŠ a MŠ 60610,55  € 06.10.2016

Archív faktúr

zoznam dokumentov

V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnúť zoznam všetkých faktúr z rokov 2011 – 2016.

Rok Akcia
 2016  Stiahnúť v .zip
 2015  Stiahnúť v .zip
 2014  Stiahnúť v .zip
 2013  Stiahnúť v .zip
 2012  Stiahnúť v .zip
 2011  Stiahnúť v .zip

Objednávky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Číslo
Popis objednaného plnenia
Dodávateľ Dátum vystavenia
ROK 2017
244/2017 projektová dokumentácia – Cykoprístrešok EuroVelo 11 VÁHOPROJEKT s.r.o. Prešov 13.12.2017
243/2017 kávovar ANDREA SHOP s.r.o. Dunajská Streda 12.12.2017
242/2017 prekládka stĺpa verej. osvetlenia HANA-trans, s.r.o. Široké 11.12.2017
241/2017 príručka účtovné súvzťažnosti RVC Prešov 11.12.2017
240/2017 zabezpečenie verej. obstarávania – Riešenie protipovodňovej ochrany obce, časť Bukovec ABYS Slovakia, s.r.o. Bratislava 08.12.2017
239/2017 pozdravy, magnetky, kalendáre 2018 FORK, s.r.o. Martin 07.12.2017
238/2017 párty stan Pártystany-Jičín s.r.o. Jičín, ČR 27.11.2017
237/2017 elektroinštalačný materiál GLAstav s.r.o. Lipany 27.11.2017
236/2017 verejné obstarávanie – Interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice ZŠ Miamar s.r.o. Prešov 22.11.2017
235/2017 verejné obstarávanie – Interiérové vybavenie MŠ ARDE s.r.o. Bardejov 20.11.2017
233/2017 verejné obstarávanie – Sanácia nelegálnych skládok Stavmax-SK s.r.o. Kurov 20.11.2017
232/2017 dotlač PD – cyklotrasa EuroVelo 11 ISPO s.r.o. inž. stavby Prešov 20.11.2017
231/2017 prepracovanie projektu dopravného značenia – Revitalizácia ul. Ľutinskej HYDROARCH s.r.o. Prešov 20.11.2017
230/2007 vypracovanie žiadosti o NFP – Riešenie protipovodňovej ochrany obce, časť Bukovec kosťova s.r.o. Rajecké Teplice 20.11.2017
229/2017 kancelárske potreby pre NP KC EPoS SB s.r.o. Sabinov 16.11.2017
228/2017 vypracovanie žiadosti o NFP – Dobudovanie vodovodu v obci Peč. N. Ves M.A. Company s.r.o. Kurov 13.11.2017
227/2017 vypracovanie žiadosti o NFP – Dedičstvo starých mám bez hraníc M.A. Company s.r.o. Kurov 13.11.2017
226/2017 tvarovateľné sedacie vaky EMI-Sabinov s.r.o. Sabinov 13.11.2017
225/2017 atypický stôl do knižnice ZŠ MONASTER s.r.o. Bratislava 13.11.2017
224/2017 výroba betónu BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves 10.11.2017
223/2017 výroba betónu LIBET s.r.o. Lipany 07.11.2017
222/2017 televízor Samsung NAY SK Bratislava 07.11.2017
221/2017 ekonomická a finančná analýza k príprave žiadosti o NFP PRERAG – Prešovská rozvojová agentúra, Prešov 06.11.2017
220/2017 písomný preklad žiadosti o NFP do PL Izabela Zajac Celapolka, Kraków, PL 06.11.2017
219/2017 ročný prístup Verejná správa 2018 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 06.11.2017
218/2017 oprava traktora Kubota Slavko Jurko – JS Agrotechnika, Šar. Michaľany 02.11.2017
217/2017 drevené hranoly PILSTAV SK s.r.o. Sabinov 02.11.2017
216/2017 rúrka, svorky, guľatina GLAstav s.r.o. Lipany 02.11.2017
215/2017 postavy na betlehem Hurtownia Sanderus, Tarnów, PL 02.11.2017
214/2017 preprava členov FS – Úcta k starším Ján Adamko – SIJAJA – Bus Prešov 25.10.2017
213/2017 výroba betónu LIBET s.r.o. Lipany 25.10.2017
212/2017 verejné obstarávanie – stav. dozor Výstavba MŠ Stavmax-SK s.r.o. Kurov 25.10.2017
211/2017 pracovné odevy, pracovná obuv GOLITEX s.r.o. Sabinov 25.10.2017
210/2017 drevené hranoly PILSTAV SK s.r.o. Sabinov 25.10.2017
209/2017 ozvučenie kultúrneho porgramu – Jarmok 2018 Rudolf Voit – VOITON Prešov 24.10.2017
208a/2017 elektroinštalačný materiál ELTRA – ELMAT s.r.o. Prešov 20.10.2017
208/2017 vystúpenie ĽH Maradaš – Jablučkové slávnosti Božena Andraščíková, Kamenica 20.10.2017
207/2017 vypracovanie žiadosti o NFP – Dedičstvo starých mám bez hraníc MJM Group s.r.o. Kurov 20.10.2017
206/2017 verejné obstarávanie – vypracovanie analýzy a preklad žiadosti o NFP – Duchovná tradícia spája naše cesty Agentúra RR PSK Prešov 20.10.2017
205/2017 vypracovanie žiadosti o NFP – Duchovná tradícia spája naše cesty7 Agentúra RR PSK Prešov 20.10.2017
204/2017 vystúpenie Andrea z Košíc – Jarmok 2018 JK Promotion Kysak 18.10.2017
203/2017 verejné obstarávanie – nakladanie s odpadom v obci Ing. Andrej Gajdoš, Prešov 18.10.2017
202/2017 verejné obstarávanie – EPM Výstavba MŠ Stavmax-SK s.r.o. Kurov 18.10.2017
201/2017 výroba betónu LIBET s.r.o. Lipany 13.10.2017
200/2017 hutný materiál – drôt, oceľ KOVSMOL s.r.o. Prešov 13.10.2017
199/2017 darčekové predmety – mesiac úcty k starším Ján Grajzeľ, Košice 13.10.2017
198/2017 drevené hranoly PILSTAV SK s.r.o. Sabinov 09.10.2017
197/2017 predplatné publikácie Poradca 2018 PORADCA s.r.o. Žilina 09.10.2017
196/2017 tlač Pečovskonovoveského spravodajcu 3/2017 PE-PRESS s.r.o. Veľký Šariš 09.10.2017
195/2017 vyjadrenie o existencii PTZ Orange k PD Dobudovanie vodovodu a kanalizácie MICHLOVSKÝ s.r.o. Piešťany 06.10.2017
194/2017 znalecký posudok pozemkov 1047/2, 1048/2 Ing. Jozef Majtner, Lipany 04.10.2017
193/2017 rezivo na lavičky Peter Klimko – KLIMEX, Veľký Šariš 04.10.2017
192/2017 vystúpenie umeleckého telesa PUĽS – Jarmok 2018 PUĽS Prešov 04.10.2017
191/2017 výroba betónu BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves 03.10.2017
190/2017 kultúrne vystúpenie ĽH Šarišanci – Jarmok 2018 Europolis collegium o. z. Prešov 02.10.2017
189/2017 vyjadrenie k trase plynovodu – ul. Ľutinská SPP – distribúcia a.s. Bratislava 02.10.2017
187/2017 kultúrne vystúpenie Iné Kafe – Jarmok 2018 SHOTGUN MUSIC s.r.o. Bratislava 02.10.2017
186/2017 verejné obstarávanie – regionálny príspevok Výstavba MŠ – interiérové vybavenie ARDE s.r.o. Bardejov 27.09.2017
185/2017 verejné obstarávanie – externý manažment – zberný dvor MRK ARDE s.r.o. Bardejov 27.09.2017
184/2017 elektroinštalačný materiál ELTRA – ELMAT s.r.o. Prešov 27.09.2017
183/2017 oprava dát v podsystéme Dane a poplatky – DCOM IFOsoft s.r.o. Prešov 25.09.2017
182/2017 oprava služobného vozidla Fabia Verešpej servis s.r.o. Pečovská Nová Ves 25.09.2017
181/2017 žľabovky, obrubníky, skruže, mreža, kalový kôš, dno ul. vpuste INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice 22.09.2017
180/2017 kamenivo HT SH s.r.o. Sabinov 21.09.2017
179/2017 pracovný odev, pracovná obuv GOLITEX s.r.o. Sabinov 20.09.2017
178/2017 okrasné dreviny, trávna zmes Miroslav Dujava, Jakovany 18.09.2017
177/2017 plombovacie kliešte Kovorytectvo Tomáš Sloboda, Martin 18.09.2017
176/2017 geometrický plán pozemku 59/3 GEODET SABINOV s.r.o. Sabinov 12.09.2017
175/2017 silon do krovinorezu GARDEN TECHNIK s.r.o. Prešov 12.09.2017
174/2017 vyjadrenie o existencii PTZ Orange k PD  MICHLOVSKÝ s.r.o. Piešťany 12.09.2017
173/2017 plastové vchodové dvere DALCOP Prešov 12.09.2017
172/2017 Krížová cesta – 15 ks tabúľ MRAMOR-GRANIT MOHYLA s.r.o. Krupina 12.09.2017
171/2017 kachľová piecka a príslušenstvo GABO Plus, Prešov 11.09.2017
169/2017 súpisné a orientačné čísla domov Smaltovňa Holíč s.r.o. Holíč 11.09.2017
168/2017 materiál na rekonštrukciu mostíka na ul. Ľutinská Kovsmol s.r.o. Prešov 05.09.2017
167/2017 verejné obstarávanie – EuroVelo 11 – zhotoviteľ stavby, stavebný dozor Agentúra RR PSK Prešov 04.09.2017
166/2017 všeobecný, elektroinštalačný a stavebný materiál GLAstav s.r.o. Lipany 04.09.2017
165/2017 vypracovanie žiadosti o NFP – EuroVelo 11 Agentúra RR PSK Prešov 04.09.2017
164/2017 sklenená trofej 3b, s.r.o. Prešov 28.08.2017
163/2017 projektová dokumentácia – Obecný úrad prevádzková budova – stavebné úpravy Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 26.08.2017
162/2017 primárne posúdenie projektu Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava 26.08.2017
161/2017 preprava FS Osikov STAMAZU s.r.o. Fričkovce 26.08.2017
160/2017 ubytovanie pre 9 osôb Hotel Torysa Sabinov 24.08.2017
159/2017 mäsové výrobky HURKA s.r.o. Prešov 24.08.2017
158/2017 reklamný banner Vladimír Gladiš – GLOBUS, Kamenica 23.08.2017
157/2017 matričné tlačivá Centrum plygrafických služieb, Bratislava 21.08.2017
156/2017 kovové brány na oplotenie cintorína FHUP BRAMEX Wojtowicz i Świder Spólka Jawna, Wojaszóvka, PL 17.08.2017
155/2017 dezinsekcia bytového domu Rómska 11 DDD Prešov s.r.o. Prešov 17.08.2017
154/2017 elektroinštalačný materiál ELTRA – ELMAT, s.r.o. Prešov 16.08.2017
153/2017 elektroinštalačný materiál Vasil Kruško – RONN-REOP, Prešov 16.08.2017
152/2017 verejné obstarávanie – stavebné práce – Dobudovanie systému zberu odpadu MRK ARDE, a.s.o. Bardejov 15.08.2017
151/2017 všeobecný materiál na kultúrne akcie Róbert Dušan Kunst, Prešov 15.08.2017
150/2017 servisná prehliadka vozidla IVECO – DHZ Doprava a mechanizácia a.s. Prešov 14.08.2017
149/2017 rekonštrukcia osvetlenia multifunkčného ihriska Majere Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT, Prešov 14.08.2017
148/2017 tlačivá k miestnym daniam INPROST s.r.o. Bratislava 11.08.2017
147/2017 prenájom mobilných toaliet Sanita a technika s.r.o. Sabinov 11.08.2017
146/2017 krovinorez GARDEN TECHNIK s.r.o. Prešov 08.08.2017
145/2017 rúrky, vulkanizačná páska, cyky GLAstav s.r.o. Lipany 08.08.2017
144/2017 servis a údržba počítača – matrika Marek Sirotňák, Červenica pri Sabinove 08.08.2017
143/2017 mriežka Valmiera, prísada do omietky STAV-MAJO s.r.o. Lipany 08.08.2017
142/2017 projektová dokumentácia – plynofikácie hasičskej zbrojnice Ľubomíra Grošaftová, Trebišov 05.08.2017
141/2017 tlač blb plagátu euroAWK spol. s r.o. Bratislava 27.07.2017
140/2017 pracovné čižmy, pracovné vesty STOMEX s.r.o. Ľubotice 26.07.2017
139/2017 smetné nádoby FEREX s.r.o. Nitra 25.07.2017
138/2017 tlač ÚPN-O Pečovská Nová Ves IKARO s.r.o. Prešov 24.07.2017
137/2017 poplatok za pripojenie – hasičská zbrojnica SPP – distribúcia a.s. Bratislava 18.07.2017
136/2017 vysprávky miestnych komunikácií CBR s.r.o. Sabinov 18.07.2017
135/2017 elektródy, rezné kotúče, oceľ KOVSMOL s.r.o. Prešov 18.07.2017
134/2017 kanalizačné rúry EKO SVIP s.r.o. Sabinov 18.07.2017
133/2017 pracovné rukavice GOLITEX s.r.o. Sabinov 18.07.2017
132/2017 kamenivo HANA-trans s.r.o. Široké 07.07.2017
131/2017 materiál, OOPP pre DHZ Peč. Nová Ves FLORIAN s.r.o. Martin 04.07.2017
130/2017 kamenivo EKOPRIM s.r.o. Prešov 04.07.2017
129/2017 revízia komínov Stanislav Štec – KOMÍN – SERVIS, Prešov 30.06.2017
128/2017 žiarovky, olej autolekárnička DEGRO s.r.o. Sabinov 30.06.2017
127/2017 obrubníky, stavebný materiál INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice 30.06.2017
126/2017 tvárnice, striešky, obrubníky INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice 30.06.2017
125/2017 fúriky pre potreby vykonávania AČ § 52 STAV – MAJO s.r.o. Sabinov 28.06.2017
124/2017 pracovné odevy – OcÚ GOLITEX s.r.o. Sabinov 28.06.2017
123/2017 pracovné odevy, obuv – § 54 PZ GOLITEX s.r.o. Sabinov 28.06.2017
122/2017 pracovné odevy – § 52 AČ GOLITEX s.r.o. Sabinov 28.06.2017
121/2017 posúdenie technického stavu stavby súp.č. 104 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 23.06.2017
120/2017 materiál na opravu bleskozvodu GLAstav s.r.o. Lipany 20.06.2017
119/2017 príprava členov hasičských jednotiek Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 20.06.2017
118/2017 kľúčový a všeobecný materiál Daniela Semančíková, Sabinov 20.06.2017
117/2017 rastlinný materiál Miroslav Dujava, Jakovany 16.06.2017
116/2017 kamenivo EKOPRIM s.r.o. Prešov 16.06.2017
115/2017 servis vozidla Škoda Yeti SB473BL CAMEA car a.s. Prešov 08.06.2017
114/2017 geometický plán pozemku 602/11 Ing. Pavol Dulín s.r.o. Prešov 08.06.2017
113/2017 prenájom reklamného panelu euroAWK spol. s r.o. Bratislava 08.06.2017
112/2017 revízia bleskozvodu na budove OcÚ Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT Prešov 08.06.2017
111/2017 Prešovské noviny PETIT PRESS a.s. Nitra 30.05.2017
110/2017 kladivá STAV-MAJO s.r.o. Lipany 30.05.2017
109/2017 olej, olejové filtre na traktor Belarus Slavko Jurko – JS Agrotechnika Medzany 25.05.2017
108/2017 pracovné náradie STAV-MAJO s.r.o. Lipany 25.05.2017
107/2017 znalecký posudok pozemku 602/11 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 25.05.2017
106/2017 obrubníky INSEMPRE s.r.o. Ľubotice 25.05.2017
105/2017 náhradné diely do motorovej píly Rudolf Taiš, Vyšná Šebastová 24.05.2017
104/2017 olej, odsávačka oleja do motorovej píly Rudolf Taiš, Vyšná Šebastová 24.05.2017
103/2017 pracovné rukavice GOLITEX s.r.o. Sabinov 23.05.2017
102/2017 kancelárske potreby EPoS SB s.r.o. Sabinov 22.05.2017
101/2017 tmel, obrubníky INSEMPRE s.r.o. Ľubotice 18.05.2017
100/2017 pracovné odevy, pracovná obuv GOLITEX s.r.o. Sabinov 18.05.2017
99/2017 znalecký posudok pozemku 1494/66 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 18.05.2017
98/2017 disky na príves, pneumatika Ing. Juraj Mažgut – FARM PROFI Bratislava 17.05.2017
97/2017 vodoinštalačný, kúrenársky materiál TerMo s.r.o. Pečovská N. Ves 16.05.2017
96/2017 všeobecný materiál na oplotenie cintorína Kovsmol s.r.o. Prešov 15.05.2017
95/2017 znalecký posudok pozemku 494/13 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 15.05.2017
94/2017 príprava projektovej žiadosti MJM Group s.r.o. Kurov 09.05.2017
93/2017 revízia hracích prvkov detských ihrísk Vladimír Micenko, Košice 09.05.2017
92/2017 náhradné diely krovinorez GARDEN TECHNIK s.r.o. Prešov 09.05.2017
90/2017 stavebný materiál, vodoinštalačný materiál STUS SABINOV s.r.o. Sabinov 05.05.2017
89/2017 znalecký posudok pozemku 482/2 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 05.05.2017
88/2017 tekutá lepenka INSEMPRE s.r.o. Ľubotice 02.05.2017
87/2017 príprava žiadosti o NFP M.A. Company s.r.o. Kurov 02.05.2017
86/2017 stavebný materiál MASTAF s.r.o. Sabinov 02.05.2017
85/2017 preprava balíka SILVIS s.r.o Spišská Nová Ves 02.05.2017
84/2017 servis obecnej hasičskej Avie Vlastimil Šulik – AUTOLIMIT Šarišské Jastrabie 02.05.2017
83/2017 kábel CYSY, istič GLASTAV s.r.o. Sabinov 26.04.2017
82/2017 bravčové plece na guláš HURKA s.r.o. Prešov 26.04.2017
80/2017 farby, riedidlá, drôtené kefy MASTAF s.r.o. Sabinov 24.04.2017
79/2017 aktualizačné školenie elektrotechnikov Jozef Hromják – HERZ Poprad 24.04.2017
78/2017 tlačivá, plastové poháre, lyžice EPoS SB, s.r.o. Sabinov 24.04.2017
77/2017 pracovná obuv, rukavice GOLITEX s.r.o. Sabinov 24.04.2017
76/2017 pracovné odevy, pracovná obuv GOLITEX s.r.o. Sabinov 24.04.2017
75/2017 zneškodnenie objemného odpadu 200307 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov 24.04.2017
74/2017 rekonštrukcia mosta – dočasné premostenie toku Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. Bardejov 24.04.2017
73/2017 znalecký posudok pozemkov Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 20.04.2017
72/2017 pneumatiky MITAS na traktor Belarus Ing. Juraj Mažgut FARM PROFI Bratislava 18.04.2017
71/2017 vodoinštalačný materiál TOMKAT s.r.o. Prešov 18.04.2017
70/2017 reklamné darčekové predmety 123 obec.sk, Ján Grajzeľ, Košice 11.04.2017
69/2017 vodoinštalačný materiál TerMo s.r.o. Pečovská Nová Ves 11.04.2017
68/2017 medaily na beh zdravia VIVA TRADE s.r.o. Košice 11.04.2017
67/2017 cement PIL-STAV s.r.o. Sabinov 05.04.2017
66/2017 železiarsky a klampiarsky materiál KOVSMOL s.r.o. Prešov 04.04.2017
65/2017 výbojky, žiarivky na údržbu verej. osvetl. ELTRA-ELMAT s.r.o. Prešov 03.04.2017
64/2017 tlač plagátu, umiestnenie billboardu ISPA, s.r.o. Bratislava 03.04.2017
63/2017 inštalácia softvéru Dane a poplatky r. 2017 IFOsoft s.r.o. Prešov 03.04.2017
62/2017 servis traktora Kubota  JS Agrotechnika Medzany 03.04.2017
61/2017 stavebný materiál STAV-MAJO s.r.o. Lipany 28.03.2017
60/2017 elektroinštalačný materiál GLAstav s.r.o. Lipany 28.03.2017
59/2017 kvety ku Dňu učiteľov Miroslav Dujava, Jakovany 28.03.2017
58/2017 plakety ku Dňu učiteľov LIM PO s.r.o. Prešov 28.03.2017
57/2017 obaly na ďakovný list Viera Lipjancová – VaŠo, Župčany 20.03.2017
56/2017 pracovné odevy, obuv GOLITEX s.r.o. Sabinov 17.03.2017
55/2017 verej. obstarávanie Zvýš.energ. účinnosti prev. budovy OcÚ TENDERTEAM s.r.o. Prešov 13.03.2017
54/2017 verej. obstarávanie Rekonštrukcia mosta ul. Rómska TENDERTEAM s.r.o. Prešov 13.03.2017
53/2017 verej. obstarávanie Výstavba MŠ TENDERTEAM s.r.o. Prešov 13.03.2017
52/2017 projekt.dokumentácia stojisko na parc. 1494/50 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 13.03.2017
51/2017 projekt.dokumentácia stojisko na parc. 1494/39 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 13.03.2017
50/2017 projekt.dokumentácia stojisko na parc. 1471/2 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 13.03.2017
49/2017 odborný kurz strojníkov DHZ FLORIAN s.r.o. Martin 13.03.2017
48/2017 trvalky Miroslav Dujava, Jakovany 09.03.2017
47/2017 vodoinštalačný materiál, pumpa TOMKAT s.r.o. Prešov 09.03.2017
46/2017 pletivo, drôt PIL-STAV s.r.o. Sabinov 07.03.2017
45/2017 kultúrne vystúpenie – jarmok PO ART, o.z. Prešov 07.03.2017
44/2017 energetický audit prev. vzdel. centra JOKA – SK s.r.o. Hlohovec 07.03.2017
43/2017 knižné tituly do obecnej knižnice KNIHA PLUS s.r.o. Prešov 06.03.2017
42/2017 preprava osôb osobna-preprava s.r.o. Lipany 01.03.2017
41/2017 kontrola hasiacich prístrojov ATH-PO s.r.o. Ľubotice 01.03.2017
40/2017 školenie – obsluha rádiových zariadení FLORIAN s.r.o. Martin 01.03.2017
39/2017 školenie DHZ – práca vo výške, nad hĺbkou FLORIAN s.r.o. Martin 01.03.2017
37/2017 pracovný materiál MASTAF s.r.o. Sabinov 28.02.2017
36/2017 vyjadrenie k PD cyklochodník Ľutinská SPP – distribúcia a.s. Bratislava 28.02.2017
35/2017 projekt.dok. ZŠ PNV – interiér. úpravy Ing. Marek Kovaľ, Prešov 28.02.2017
34/2017 mäsové výrobky na akciu Fašiangy HURKA s.r.o. Prešov 24.02.2017
33/2017 pracovná obuv GOLITEX s.r.o. Sabinov 24.02.2017
32/2017 originál tlačený protokol Pečate rozvoja obcí a miest NIS SR Bratislava 20.02.2017
31/2017 pracovný materiál STUS SABINOV s.r.o. Sabinov 20.02.2017
30/2017 parák smaltovaný STUS SABINOV s.r.o. Sabinov 20.02.2017
29/2017 hudobné vystúpenie na Deň učiteľov Kerygma o.z. Záhradné 20.02.2017
28/2017 modul Pečať rozvoja obcí a miest NIS SR Bratislava 17.02.2017
27/2017 silážna fólia pre kompostáreň Betomex s.r.o. Šoporňa 15.02.2017
26/2017 teplomer vpichový pre kompostáreň Bibetus s.r.o. Brno 15.02.2017
25/2017 náhradné diely údržba Fabia Verešpej Servis s.r.o. Peč. Nová Ves 14.02.2017
24/2017 následná monitorovacia správa M.A.Company s.r.o. Spišský Hrhov 14.02.2017
23/2017 náhradné diely na traktor Kubota DEGRO s.r.o. Sabinov 10.02.2017
22/2017 vyjadrenie o PTZ Orange Slovensko Michlovský s.r.o. Piešťany 10.02.2017
21/2017 hudobné vystúpenie skupiny Bravo Nestrácaj nádej Nová Ľubovňa 06.02.2017
20/2017 vypracovanie monitorovacej správy Enviroprojekt s.r.o. Prešov 01.02.2017
19/2017 školenie pre členov DHZ FLORIAN, s.r.o Martin 01.02.2017
18/2017 čistiace prostriedky Fifty-Fifty s.r.o. Prešov 30.01.2017
17/2017 tonery do tlačiarní a kopírky FORDAT s.r.o. Prešov 30.01.2017
16/2017 znalecký posudok pozemku 1072/2 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 27.01.2017
15/2017 znalecký posudok pozemku 1050/3 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 27.01.2017
14/2017 energetický audit prevádz. budovy OcÚ JOKA-SK, s.r.o. Hlohovec 27.01.2017
13/2017 znalecký posudok pozemku 657/1 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 25.01.2017
12/2017 znalecký posudok pozemku 1542/69 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 25.01.2017
11/2017 nálepky na poháre stolnotenisový turnaj 3b, s.r.o. Prešov 19.01.2017
10/2017 školenie členov DHZ DPO SR – Odborná škola Martin 19.01.2017
9/2017 vypracovanie geometrických plánov GEODUS s.r.o. Sabinov 19.01.2017
8/2017 poskytovanie stravy pre dôchodcov v r. 2017 Jozef Havrila – MARTINI BAR Ľubotice 18.01.2017
7/2017 preprava osôb v roku 2017 osobna-preprava s.r.o. Lipany 18.01.2017
6/2017 farebná tlač a grafika PNV spravodajcu PE-PRESS s.r.o. Veľký Šariš 18.01.2017
5/2017 pracovné nohavice, bunda GOLITEX s.r.o. Sabinov 12.01.2017
4/2017 hasiace prístroje ATH-PO s.r.o. Ľubotice 12.01.2017
3/2017 kamenivo IS-LOM s.r.o. Maglovec 10.01.2017
2/2017 oprava plynového kotla Vladimír Saloka, S&V Servis, Fulianka 05.01.2017
1/2017 posypový materiál HANA-trans s.r.o. Široké 03.01.2017
ROK 2016
229/2016 vrták INSEMPRE s.r.o. Ľubotice 16.12.2016
228/2016 manipulačné práce PILSTAV SK s.r.o. Sabinov 16.12.2016
227/2016 stavebný materiál STUS SABINOV s.r.o. Sabinov 16.12.2016
226/2016 mäsové výrobky na prípravu grajcupy – vianočné trhy HURKA s.r.o. Prešov 16.12.2016
225/2016 mäso na prípravu kapustnice – vianočné trhy HURKA s.r.o. Prešov 16.12.2016
224/2016 komín, šalovacie dielce do KC STAV-MAJO s.r.o. Lipany 16.12.2016
223/2016 zmena držiteľa domény pecovska.sk BAJAN company s.r.o. Stará Ľubovňa 16.12.2016
222/2016 vianočná výzdoba decoLIGHTING s.r.o. Prešov 16.12.2016
221/2016 kazety z plechu na oceľové brány KC PAMIRA SK s.r.o. Pečovská Nováí Ves 16.12.2016
220/2016 štiepané tvarovky, striešky INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice 16.12.2016
219/2016 protipožiarna charakteristika stavby amfiteáter NEITO s.r.o. Ľubotice 13.12.2016
218/2016 pracovné odevy GOLITEX s.r.o. Sabinov 09.12.2016
217/2016 hosting doména pecovska.sk BAJAN company s.r.o. Stará Ľubovňa 09.12.2016
216/2016 náučné maľovánky KREMER publishing, s.r.o. Prešov 02.12.2016
215/2016 lepidlo, PU pena MASTAF, s.r.o. Sabinov 02.12.2016
214/2016 výroba betónu BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves 02.12.2016
213/2016 revízna správa bleskozvodu a elektroinštalácie amfiteáter Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT Prešov 02.12.2016
212/2016 potvrdenie k územiam NATURA 2000 Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica 29.11.2016
211/2016 znalecký posudok parc. 837/1 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 29.11.2016
210/2016 otočná nafukovacia kladka KOLIESKO s.r.o. Krušovce 29.11.2016
209/2016 pracovný materiál na bránu do KC KOVSMOL s.r.o. Prešov 29.11.2016
208/2016 vyjadrenie k PD zakreslenie sietí SPP-distribúcia, a.s. Bratislava 24.11.2016
207/2016 oprava vodoinštalačného zariadenia TerMo s.r.o. Pečovská Nová Ves 24.11.2016
206/2016 znalecký posudok parc. 278/30 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 24.11.2016
205/2016 odkaľovač paliva na traktor Belarus Slavko Jurko JS Agrotechnika Medzany 16.11.2016
204/2016 uhlová brúska Renáta Hrobová STEPS Nitra 16.11.2016
203/2016 výbojky O.S.V.O. Comp a.s. Prešov 16.11.2016
202/2016 elektroinštalačný materiál ELTRA-ELMAT s.r.o. Prešov 15.11.2016
201/2016 plastové známky, kovové krúžky KOPEX s.r.o. Považská Bystrica 15.11.2016
200/2016 rastlinný materiál Abies koreana Miroslav Dujava, Jakovany 15.11.2016
198/2016 stolové kalendáre na rok 2017 FORK, s.r.o. Martin 10.11.2016
197/2016 kamenivo HT SH, s.r.o. Sabinov 10.11.2016
196/2016 kefa na česanie umelého trávnika Anton Oškera – KEFAKOR Trnava 09.11.2016
195/2016 ventilátor a príslušenstvo DALAP s.r.o. Bratislava 09.11.2016
194/2016 vyjadrenie o PTZ Orange Slovensko MICHLOVSKÝ s.r.o. Piešťany 07.11.2016
193/2016 úprava terénu pre oplotenie KC HANA TRANS s.r.o. Široké 07.11.2016
192/2016 hasiace prístroje, príslušenstvo ATH-PO s.r.o. Ľubotice 03.11.2016
191/2016 optický valec, servis tlačiarne FORDAT s.r.o. Prešov 31.10.2016
190/2016 polokošele s potlačou 3b, s.r.o. Prešov 28.10.2016
189/2016 obrubníky INSEMPRE s.r.o. Ľubotice 28.10.2016
188/2016 doprava betónových stĺpikov a platní INSEMPRE s.r.o. Ľubotice 28.10.2016
187/2016 revízna správa elektroinštalácie a bleskozvod DS Ing. Cyril Tuhrín -CT MONT Prešov 24.10.2016
186/2016 znalecký posudok parc. 1469/2 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 24.10.2016
185/2016 pracovné náradie, materiál STUS SABINOV s.r.o. Sabinov 21.10.2016
184/2016 gumený granulát VAAT s.r.o. Žilina 21.10.2016
183/2016 znalecký posudok parc. 898/2 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 21.10.2016
182/2016 pracovné odevy a obuv GOLITEX s.r.o. Sabinov 21.10.2016
181/2016 visiaci zámok, vložka Daniela Semančíková Sabinov 20.10.2016
180/2016 elektroinštalačný materiál ELTRA-ELMAT s.r.o. Prešov 20.10.2016
179/2016 zrezanie topoľa MLZ group s.r.o. Ľutina 18.10.2016
178/2016 polmotor do kosačky Marián Šupa, Veľké Kostoľany 18.10.2016
177/2016 sypký materiál HANA TRANS s.r.o. Široké 18.10.2016
176/2016 mäso na guláš HURKA s.r.o. Prešov 14.10.2016
175/2016 netkaná textília Miroslav Dujava, Jakovany 13.10.2016
174/2016 tlač spravodajcu 3/2016 PE-PRESS s.r.o. V.Šariš 12.10.2016
173/2016 betónové oplotenie KC PROFIL INVEST s.r.o. Vranov n/T 12.10.2016
172/2016 potvrdenie k územiam NATURA 2000 Štátna ochrana prírody SR 10.10.2016
171/2016 znalecky posudok vozidla Ing. Stanislav Ondirko Drienica 10.10.2016
170/2016 dopravne zrkadlá SIVEX s.r.o. Bratislava 10.10.2016
169/2016 výmena imobilizačnej skrinky IVECO Doprava a mechanizácia, a.s. 07.10.2016
167/2016 domové čísla Smaltovňa Mišík Holíč s.r.o. 04.10.2016
166/2016 matričné tlačivá Centrum polygrafických služieb 04.10.2016
165/2016 spotrebný pracovný materiál STUS SABINOV s.r.o. 30.09.2016
164/2016 autobatéria 100 Ah Ing. Jana Kaletová JK Autodiely 30.09.2016
163/2016 silikónová farba MASTAF s.r.o. 22.09.2016
162/2016 náhradné diely na opravu vozidla Fabia Verešpej Autoservis 22.09.2016
161/2016 betónové stĺpiky na oplotenie KC JM INVESTMENT REAL s.r.o. 22.09.2016
160/2016 sadrokartón + stavebné súčiastky STAV-MAJO s.r.o. 19.09.2016
159/2016 materiál na bleskozvod TVOJA DOBA s.r.o. 19.09.2016

Archív objednávok

zoznam dokumentov

V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnúť zoznam všetkých objednávok z rokov 2011 – 2016.

Rok Akcia
 2016  Stiahnúť v .zip
 2015  Stiahnúť v .zip
 2014  Stiahnúť v .zip
 2013  Stiahnúť v .zip
 2012  Stiahnúť v .zip
 2011  Stiahnúť v .zip

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia