2020

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

 

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum uzavretia Akcia
2020
23.12.2020 Maroš Skladaný, Ražňany Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 703/1 23.12.2020 zmluva_o_bz_o_zvb_skladany_vp_kp
23.12.2020 Jaroslava Červeňáková, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme bytu č. 3 na ul. Rómska 589/11 21.12.2020 zmluva_byt_jaroslava_cervenakova_2021
23.12.2020 Pavol Bilý, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 589/11 21.12.2020 dodatok_12020_k_zmluve_o_najme_bytu_pavol_bily
23.12.2020 Štefan Červeňák, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o nájme unimobunky č. 2 na ul. Rómska 21.12.2020 dodatok_12020_k_zmluve_o_najme_bytu_stefan_cervenak
23.12.2020 Irena Červeňáková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o nájme unimobunky č. 1 na ul. Rómska 21.12.2020 dodatok_12020_k_zmluve_o_najme_bytu_irena_cervenakova
23.12.2020 Zlata Kučová, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o nájme unimobunky č. 3 na ul. Rómska 21.12.2020 dodatok_12020_k_zmluve_o_najme_bytu_zlata_kucova
23.12.2020 Ladislav Bilý, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 32/680 21.12.2020 dodatok_12020_k_zmluve_o_najme_bytu_ladislav_bily
23.12.2020 Miroslav Bilý, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 31/680 21.12.2020 dodatok_12020_k_zmluve_o_najme_bytu_miroslav_bily_72
23.12.2020 Margita Husárová, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 30/680 21.12.2020 dodatok_12020_k_zmluve_o_najme_bytu_margita_husarova
23.12.2020 Pavol Gabčo, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 29/680 21.12.2020 dodatok_12020_k_zmluve_o_najme_bytu_pavol_gabco
23.12.2020 Květa Bilá, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 28/680 21.12.2020 dodatok_12020_k_zmluve_o_najme_bytu_kveta_bila
23.12.2020 Gabriela Červeňáková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 27/680 21.12.2020 dodatok_12020_k_zmluve_o_najme_bytu_gabriela_cervenakova
23.12.2020 Libuša Červeňáková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 26/680 21.12.2020 dodatok_12020_k_zmluve_o_najme_bytu_libusa_cervenakova
23.12.2020 Róbert Bilý, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 25/680 21.12.2020 dodatok_12020_k_zmluve_o_najme_bytu_robert_bily
23.12.2020 Zdenko Červeňák, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 24/680 21.12.2020 dodatok_12020_k_zmluve_o_najme_bytu_zdenko_cervenak
23.12.2020 Olina Červeňáková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 23/680 21.12.2020 dodatok_12020_k_zmluve_o_najme_bytu_olina_cervenakova
23.12.2020 Miroslav Bilý, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 22/680 21.12.2020 dodatok_12020_k_zmluve_o_najme_bytu_miroslav_bily_54
23.12.2020 Ladislav Hallay, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 460 16.12.2020 zmluva_hrobove_miesto_460
22.12.2020 Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT, Prešov Zmluva o poskytovaní technickej služby 03.12.2020 zmluva_o_poskytovani_technickej_sluzby_ct_mont
21.12.2020 Karabinošová Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 82 16.12.2020 zmluva_hrobove_miesto_82
21.12.2020 Kravcová Milena, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 834 15.12.2020 zmluva_hrobove_miesto_834
21.12.2020 Kravcová Milena, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 812 15.12.2020 zmluva_hrobove_miesto_812
21.12.2020 Kravcová Milena, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 563 15.12.2020 zmluva_hrobove_miesto_563
21.12.2020 Bérešová Marta, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 695 15.12.2020 zmluva_hrobove_miesto_695
21.12.2020 Falatová Antónia, Sabinov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 557 14.12.2020 zmluva_hrobove_miesto_557
21.12.2020 Dudášová Jolana, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 584 14.12.2020 zmluva_hrobove_miesto_584
21.12.2020 Matisovská Ľubica, Sabinov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 307 14.12.2020 zmluva_hrobove_miesto_307
21.12.2020 Švač Ľubomír, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 410 14.12.2020 zmluva_hrobove_miesto_410
 21.12.2020 Pitoňáková Elena, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 80 14.12.2020 zmluva_hrobove_miesto_80
21.12.2020 STAV-MAJO s.r.o. Lipany Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka – Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves – 2×12 B.J. – Bežný štandard 02.10.2020 zmluva_o_postupeni_prav_a_povinnosti_stavebnika_stavmajo
17.12.2020 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte 17.12.2020 zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka_17122020
16.12.2020 Milan Petrík, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku E KN 199 16.12.2020 zmluva_o_bz_o_zvb_petrik_vp_kp
15.12.2020 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Bratislava Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č. 1183/2020 09.12.2020 zmluva_o_poskytnuti_regionalneho_prispevku_1183_2020
14.12.2020 Krajňák Marián, Bratislava Zmluva o nájme hrobového miesta č. 168 10.12.2020 zmluva_hrobove_miesto_168
14.12.2020 Novická Marta, Pečovksá Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 462 09.12.2020 zmluva_hrobove_miesto_462
14.12.2020 Novická Marta, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 73 09.12.2020 zmluva_hrobove_miesto_73
14.12.2020 Novická Marta, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 679 09.12.2020 zmluva_hrobove_miesto_679
14.12.2020 Glosík Milan, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 137 09.12.2020 zmluva_hrobove_miesto_137
14.12.2020 Lešková Melánia, Ruská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 92 07.12.2020 zmluva_hrobove_miesto_92
14.12.2020 Baňas Pavel, Prešov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20-2 30.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_20-2
14.12.2020 Leščák Pavol, Sabinov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 72 28.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_72
09.12.2020 Slovenská republika – Štatistický úrad SR, Bratislava Zmluva o výpožičke -koncové zariadenia a SIM karty – SODB 2021 09.12.2020 zmluva_o_vypozicke_sodb2021
07.12.2020 M.A. Company, s.r.o. Kurov Zmluva o dielo – spracovanie žiadosti o NFP – Podpora vysporiadania pozemkov v MRK obce Pečovská Nová Ves 07.12.2020 zmluva_o_dielo_ma_company_zonfp_vysporiadanie_pozemkov_mrk
04.12.2020 Bujnovská Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 720 02.12.2020 zmluva_hrobove_miesto_720
04.12.2020 Mgr. Nemcová Marta, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 789 01.12.2020 zmluva_hrobove_miesto_789
04.12.2020 Župová Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 569 30.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_569
04.12.2020 Župová Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 753 30.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_753
04.12.2020 Hadzimová Veronika, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 100 30.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_100
04.12.2020 Kollár Marcel, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 466 30.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_466
04.12.2020 Kollár Marcel, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 464 30.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_464
04.12.2020 Petruš Andrej, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 645 30.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_645
04.12.2020 Semančík Karol, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 809 30.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_809
04.12.2020 Semančík Karol, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 293 30.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_293
04.12.2020 Semančík Karol, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 263 30.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_263
04.12.2020 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 20/37/54X/102 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu “Pracuj, zmeň svoj život” – Aktivita č. 2 03.12.2020 dohoda_20_37_54x_102
v CRZ zverejnená: 03.12.2020, účinná: 04.12.2020
04.12.2020 Mária Mičánková, Česká u Brna, Alžbeta Sedláková, Prešov, Viera Kiseľáková, Sabinov, Božena Mašľarová, Prešov, Anton Mašľar, Červená Voda, Marta Kruľáková, Sabinov, Helena Pancuráková, Prešov, Miroslav Dujava, Jakovany, Michal Dujava, Drienica, Ing. Daniel Dujava, Sabinov, Ľubomír Olejár, Košice – Pereš, Vladimír Olejár, Ražňany, Elena Ižariková, Pečovská Nová Ves, Ján Radačovský, Sabinov, Andrej Gajdoš, Sabinov, Mikuláš Kuba, Jakovany Kúpna zmluva – pozemky KN E 485/1, KN E 485/3, KN E 486/1, KN E 486/3, KN E 486/4, KN E 491, KN C 922/3, KN C 922/4, KN C 922/5, KN C 923/3, KN C 1471/24, KN C 1488/7, KN C 1539/3, KN C 1550/1, KN C 1550/2, KN C 1550/10, KN C 1550/12 pre obec 04.12.2020 kupna_zmluva_urbarska_spolocnost_jakovany_pre_obec
02.12.2020 Ľubomír Olejár, Košice – Pereš Kúpna zmluva – pozemky KN E 417, KN E 420, KN E 834/2 pre obec 01.12.2020 kupna_zmluva_olejar_lubomir_pre_obec
01.12.2020 Kolcun Jozef, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 163 30.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_163
01.12.2020 Mgr. Lea Skočejová, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 411 30.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_411
01.12.2020 Mgr. Lea Skočejová, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 732 30.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_732
01.12.2020 Želinská Magdaléna, Mgr., Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miestač. 740 27.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_740
01.12.2020 Želinská Magdaléna, Mgr., Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 394 27.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_394
01.12.2020 Želinská Magdaléna, Mgr., Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 805 27.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_805
01.12.2020 Želinská Magdaléna, Mgr., Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 547 27.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_547
01.12.2020 Želinská Magdaléna, Mgr., Pečovská Nová ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 510 27.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_510
01.12.2020 Želinská Magdaléna, Mgr., Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 375 27.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_375
01.12.2020 Želinská Magdaléna, Mgr., Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 172 27.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_172
01.12.2020 Mgr. Magdaléna Želinská, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 192 27.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_192
01.12.2020 Želinská Margita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 600 27.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_600
01.12.2020 Želinská Margita, Pečovská Nová ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 171 27.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_171
01.12.2020 Želinská Margita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 170 27.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_170
01.12.2020 Kuchár Ján, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 761 26.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_761
01.12.2020 Dvorožňák Andrej, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18 26.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_18
01.12.2020 Žitníková Valéria, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 767 25.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_767
01.12.2020 Žitníková Valéria, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 623 25.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_623
01.12.2020 Bujnovská Emília, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 858 25.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_858
01.12.2020 Bujnovská Emília, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 796 25.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_796
01.12.2020 Balaščík Jozef, Ing. Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 479 25.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_479
01.12.2020 Petrušová Anna, Pečovská Nov Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 707 24.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_707
01.12.2020 Káčer Juraj, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 407 24.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_407
01.12.2020 Košč Ondrej, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 602 15.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_602
01.12.2020 Košč Ondrej, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 161 15.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_161
01.12.2020 Krajňáková Eva, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 152 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_152
01.12.2020 Matvija Martin, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 534 03.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_534
01.12.2020 EU-Metal, s.r.o. Sabinov Zmluva o dielo – Autobusová zastávka ul. Hlavná 138/58, Pečovská Nová Ves 30.11.2020 zmluva_o_dielo_eu_metal
30.11.2020 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 20/37/012/450 o pomoci v hmotnej núdzi – menšie obecné služby 04.01.2021 – 31.12.2021 20.11.2020 dohoda_20_37_012_450
v CRZ zverejnená: 26.11.2020, účinná: 27.11.2020
27.11.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Dodatok č. 8 k Zmluve č. 50-000105848PO2015 o dodávke vody z verejného vodovodu – Kvetná p.č. 1544/33 18.11.2020 dodatok8_k_zmluve_50_000105848PO2015_vvs
27.11.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Dodatok č. 7 k Zmluve č. 50-000105848PO2015 o dodávke vody z verejného vodovodu – Hlavná 2 24.11.2020 dodatok7_k_zmluve_50_000105848PO2015_vvs
26.11.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZoP/2020/427-BZ 24.11.2020 zmluva_o_buducej_zmluve_ZoP_2020_427_bz_ vsd
25.11.2020 Leščák Jozef, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 825 24.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_825
25.11.2020 Leščák Jozef, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 651 24.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_651
25.11.2020 Novická Eva, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 931 24.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_931
25.11.2020 Talová Alžbeta, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 533 23.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_533
25.11.2020 Talová Alžbeta, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 673 23.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_673
25.11.2020 Talová Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 532 23.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_532
25.11.2020 Verbovská Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 709 23.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_709
25.11.2020 Zakuťanská Zuzana, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 360 23.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_360
25.11.2020 Pigulová Magdaléna, Prešov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 717 23.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_717
25.11.2020 Sirotňák Jozef, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 932 23.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_932
25.11.2020 Ižariková Katarína, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 856 23.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_856
25.11.2020 Kandráč Jozef, Lipany Zmluva o nájme hrobového miesta č. 204 23.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_204
25.11.2020 Leššová Gabriela, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 572 20.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_572
25.11.2020 Leššo Štefan, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 86 20.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_86
25.11.2020 Hrabčáková Dana, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 716 20.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_716
25.11.2020 Karabinošová Valéria, Hermanovce Zmluva o nájme hrobového miesta č. 106 20.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_106
25.11.2020 Kubušová Jolana, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 474 20.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_474
25.11.2020 Kochan Štefan, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 67 20.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_67
25.11.2020 Daňková Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 676 20.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_676
25.11.2020 Červeňáková Monika, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 350 20.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_350
25.11.2020 Pustay Vladimír, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 685 19.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_685
25.11.2020 Pustay Vladimír, Turčiansky Peter Zmluva o nájme hrobového miesta č. 686 19.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_686
25.11.2020 Pustay Vladimír, Turčiansky Peter Zmluva o nájme hrobového miesta č. 687 19.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_687
25.11.2020 Pustay Vladimír, Turčiansky Peter Zmluva o nájme hrobového miesta č. 703 19.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_703
25.11.2020 Michalíková Marta, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 162 19.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_162
25.11.2020 Michalíková Marta, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 205 19.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_205
25.11.2020 Michalíková Marta, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 365 19.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_365
25.11.2020 Straka Vincent, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 629 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_629
19.11.2020 Kovalčíková Valéria, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 556 18.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_556
19.11.2020 Žilková Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 702 18.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_702
19.11.2020 Korenková Anna, Poprad Zmluva o nájme hrobového miesta č. 831 18.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_831
19.11.2020 Lipjancová Margita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 552 18.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_552
19.11.2020 Jacková Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 493 18.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_493
19.11.2020 Jacková Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 824 18.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_824
19.11.2020 Jacková Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 160 18.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_160
19.11.2020 Jacková Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 199 18.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_199
19.11.2020 Matisovský Andrej, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 231 18.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_231
19.11.2020 Matisovský Andrej, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 458 18.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_458
19.11.2020 Krajňák Juraj, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 668 18.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_668
19.11.2020 Ižariková Oľga, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 749 18.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_749
19.11.2020 Ižariková Oľga, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 98 18.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_98
19.11.2020 Ižariková Oľga, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 750 18.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_750
19.11.2020 Voľanský František, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 661 18.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_661
19.11.2020 Voľanský František, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 450 18.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_450
19.11.2020 Volanský František, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 467 18.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_467
19.11.2020 Zborovská Eva, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 491 18.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_491
19.11.2020 Zborovská Eva, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 302 18.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_302
19.11.2020 Kandráčová Marta, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 164 18.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_164
19.11.2020 Petrík Ondrej, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 63 16.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_63
19.11.2020 Mgr. Jana Urdová, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 842 16.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_842
19.11.2020 Urdová Jana, Mgr., Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 589 16.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_589
19.11.2020 Urdová Jana, Mgr., Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 38 16.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_38
19.11.2020 Majdáková Darina, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 62 16.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_62
19.11.2020 Jadvišová Margita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 427 16.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_427
19.11.2020 Kapľavková Magdaléna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 107 16.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_107
19.11.2020 Lipjancová Jana, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 715 16.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_715
19.11.2020 Janič Ján, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 751 16.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_751
19.11.2020 Hrehová Zuzana, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 671 16.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_671
19.11.2020 Švačová Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 367 16.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_367
19.11.2020 Švačová Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 88 16.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_88
19.11.2020 Hančák Ján, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 540 13.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_540
19.11.2020 Hančák Ján, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 269 13.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_269
19.11.2020 Hančák Ján, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 759 13.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_759
19.11.2020 Racová Margita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 817 13.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_817
19.11.2020 Racová Margita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 859 13.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_859
19.11.2020 Hallayová Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 461 13.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_461
19.11.2020 Poklembová Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 828 13.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_828
19.11.2020 Poklembová Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 96 13.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_96
19.11.2020 Matiová Marcela, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 741 12.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_741
19.11.2020 Baňasová Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 754 09.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_754
19.11.2020 Baňasová Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 371 09.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_371
19.11.2020 Baňasová Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 228 09.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_228
19.11.2020 Petríková Alžbeta, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 69 09.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_69
19.11.2020 Zborovský Peter, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 144 06.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_144
19.11.2020 Michalík Štefan, Lipany Zmluva o nájme hrobového miesta č. 769 05.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_769
19.11.2020 Krajňák Jozef, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 257 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_257
19.11.2020 Kalaba Jozef, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 452 03.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_452
18.11.2020 Ing. Ľubomír Čekan, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 1100/73 18.11.2020 zmluva_o_bz_o_zvb_cekan_kp
16.11.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Dodatok č. 6 k Zmluve č. 50-000105848PO2015 09.11.2020 dodatok6_k_zmluve_50_000105848PO2015_vvs
16.11.2020 Slavomír Dvorožňák, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 482/1 13.11.2020 zmluva_o_bz_o_zvb_dvoroznak_vp_kp_pp_ep
13.11.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 944/279/2017/ÚP zo dňa 18.09.2017 a Dodatku č. 1 zo dňa 22.11.2019 13.11.2020 dodatok2_k_nz_944_279_2017_up_vvs
13.11.2020 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 845 876 010-2-2017-NZP z 19.09.2017 v znení Dodatku č. 1 z 08.02.2018 a Dodatku č. 2 z 12.09.2019 06.11.2020 dodatok3_k_nz_845_876_010_2_2017_nzp_zsr
v CRZ zverejnený: 09.11.2020, účinný: 10.11.2020
12.11.2020 Šechná Emília, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 843 12.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_843
12.11.2020 Šechná Emília, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 564 12.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_564
12.11.2020 Baňas František, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20-1 11.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_20_1
12.11.2020 Kucháriková Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 763 11.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_763
12.11.2020 Dudáš Ján, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16 11.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_16
12.11.2020 Michalíková Eva, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 669 11.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_669
12.11.2020 Baňasová Eva, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 670 11.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_670
12.11.2020 Baňasová Eva, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 823 11.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_823
12.11.2020 Antol Jozef, Lipany Zmluva o nájme hrobového miesta č. 694 11.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_694
12.11.2020 Grambličková Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 544 11.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_544
12.11.2020 Grambličková Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 498 11.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_498
12.11.2020 Boguský Milan, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 708 11.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_708
12.11.2020 Baňasová Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 746 11.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_746
12.11.2020 Zakuťanský Ján, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 611 11.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_611
12.11.2020 Pavolová Helena, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202 11.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_202
12.11.2020 Želinská Michajléna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 802 11.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_802
12.11.2020 Želinská Michajléna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 87 11.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_87
12.11.2020 Želinská Michajléna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 682 11.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_682
12.11.2020 Ing. Matijková Daniela, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 779 11.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_779
12.11.2020 Kočiščáková Magdaléna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 814 10.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_814
12.11.2020 Straková Magdaléna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 641 10.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_641
12.11.2020 Straková Magdaléna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 666 10.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_666
12.11.2020 Petija Ján, Prešov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 265 10.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_265
12.11.2020 Petija Ján, Prešov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 765 10.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_765
12.11.2020 Kortišová Magdaléna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 549 10.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_549
12.11.2020 Verešpejová Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 594 10.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_594
12.11.2020 Verešpejová Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 693 10.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_693
12.11.2020 Verešpejová Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 692 10.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_692
12.11.2020 Straková Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 710 10.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_710
12.11.2020 Želinská Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 599 09.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_599
12.11.2020 Grambličková Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 139 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_139
12.11.2020 Grambličková Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 398 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_398
10.11.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Zmluva o dielo č. 4220/2020/RVP/ZoD – realizácia vodovodnej prípojky k prevádzkovej budove sociálneho podniku, Hlavná 2 09.11.2020 zmluva_o_dielo_4220_2020_rvp_zod_vvs
10.11.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Zmluva o dielo č. 3024/2020/RKP/ZoD – realizácia kanalizačnej prípojky k prevádzkovej budove sociálneho podniku, Hlavná 2 09.11.2020 zmluva_o_dielo_3024_2020_rkp_zod_vvs
10.11.2020 Michaliková Ľudmila, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 648 10.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_648
10.11.2020 Michaliková Ľudmila, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 501 10.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_501
10.11.2020 Hrabčák Andrej, Ľubotice Zmluva o nájme hrobového miesta č. 486 09.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_486
10.11.2020 Albert Zdenek, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 408 09.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_408
10.11.2020 Viera Matisovská, Ing., Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27 09.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_27
10.11.2020 Káčer Daniel, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 50 09.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_50
10.11.2020 Káčer Daniel, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 528 09.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_528
10.11.2020 Tarasovič Jozef, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 764 09.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_764
10.11.2020 Vojtková Helena, Jakubovany Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7 09.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_7
10.11.2020 Jarabová Emília, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 91 09.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_91
10.11.2020 Michalíková Margita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 177 09.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_177
10.11.2020 Bujňák Ján, Sabinov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 605 09.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_605
10.11.2020 Bujňák Ján, Sabinov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 554 09.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_554
10.11.2020 Kochan Štefan, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 712 09.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_712
10.11.2020 Kochan Štefan, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 711 09.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_711
10.11.2020 Bucková Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 736 09.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_736
10.11.2020 Bucková Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 135 09.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_135
10.11.2020 Grusová Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 405 06.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_405
10.11.2020 Pustayová Emília, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 680 06.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_680
10.11.2020 Pustay Ján, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 705 06.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_705
10.11.2020 Počová Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 364  06.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_364
10.11.2020 Lukáč Peter, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 57 06.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_57
10.11.2020 Lukáč Peter, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 735 06.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_735
10.11.2020 Tešľová Katarína, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 674 06.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_674
10.11.2020 Tešľová Katarína, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 841 06.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_841
10.11.2020 Tešľová Katarína, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 560 06.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_560
10.11.2020 Segedyová Alena, Prešov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 738 06.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_738
10.11.2020 Jarošková Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 618 06.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_618
10.11.2020 Jarošková Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 110 06.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_110
10.11.2020 Novická Helena, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 784 06.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_784
10.11.2020 Čonková Simona, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 430 06.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_430
10.11.2020 Bujňáková Halyna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 420 06.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_420
10.11.2020 Voľanská Rozália, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 675 06.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_675
10.11.2020 Šoltés Milan, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 166 05.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_166
10.11.2020 Voľanská Marcela, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 822 05.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_822
10.11.2020 Šechná Margita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 64 05.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_64
10.11.2020 Franková Emília, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 478 05.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_478
10.11.2020 Franková Emília, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 566 05.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_566
10.11.2020 Franková Emília, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 591 05.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_591
06.11.2020 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 20/37/010/129 uzatvorená podľa § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi 20.10.2020 dohoda_20_37_010_129
v CRZ zverejnená: 04.11.2020, účinná: 05.11.2020
06.11.2020 Hudák Peter, Bratislava – Devínska N. Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 56 05.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_56
06.11.2020 Varholíková Matilda, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 121 05.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_121
06.11.2020 Girová Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 122 05.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_122
06.11.2020 Michalík Martin, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 755 05.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_755
06.11.2020 Lipjancová Margita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 66 05.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_66
06.11.2020 Lipjancová Margita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 862 05.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_862
06.11.2020 Pulik Jozef, Sabinov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 483 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_483
06.11.2020 Hallayová Magdaléna, Červená Voda 126 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 224 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_224
06.11.2020 Krivdová Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 195 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_195
06.11.2020 Matisovská Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 256 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_256
06.11.2020 Jašková Jana, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 463B 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_463B
06.11.2020 Tallová Johana, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 760 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_760
06.11.2020 Tallová Johana, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 517 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_517
06.11.2020 Tallová Johana, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 275 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_275
06.11.2020 Bečaverová Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 463 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_463
06.11.2020 Bečaverová Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 457 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_457
06.11.2020 Bečaverová Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 253 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_253
06.11.2020 Bečaverová Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 396 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_396
06.11.2020 Gernátová Margita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 826 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_826
06.11.2020 Funtaľová Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 576 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_576
06.11.2020 Havrillová Helena, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_1
06.11.2020 Mesarčová Tatiana, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 684 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_684
06.11.2020 Novický Martin, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 125 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_125
06.11.2020 Hurdich Štefan, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 575 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_575
06.11.2020 Hurdich Štefan, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 731 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_731
06.11.2020 Šimoňáková Magdaléna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 487 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_487
06.11.2020 Šimoňáková Magdaléna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 729 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_729
06.11.2020 Boďová Jolana, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 727 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_727
06.11.2020 Boďová Jolana, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 701 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_701
06.11.2020 Kočiščáková Darina, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 328 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_328
06.11.2020 Kočiščáková Darina, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 613 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_613
06.11.2020 Kočiščáková Darina, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 787 04.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_787
06.11.2020 Kočiščáková Darina, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 722 03.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_722
06.11.2020 Ridilla Jozef, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 146 03.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_146
06.11.2020 Ridilla Jozef, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 747 03.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_747
06.11.2020 Fečíková Veronika, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 194 03.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_194
06.11.2020 Hadzimová Marta, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 810 03.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_810
06.11.2020 Šnoblová Irena, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 351 03.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_351
06.11.2020 Gabriela Ortančíková, Košice Zmluva o nájme hrobového miesta č. 585 31.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_585
02.11.2020 Kaduková Veronika, Prešov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 642 02.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_642
02.11.2020 Kaduková Veronika, Prešov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 640 02.11.2020 zmluva_hrobove_miesto_640
02.11.2020 Martina Verešpejová, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 188 30.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_188
02.11.2020 Ing. Arlina Fecanová, Martin Zmluva o nájme hrobového miesta č. 203 30.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_203
02.11.2020 Mgr. Ľudmila Novotná, Jasov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 127 30.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_127
02.11.2020 Pernišová Margita, Kanianka Zmluva o nájme hrobového miesta č. 400 29.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_400
02.11.2020 Pernišová Margita, Kanianka Zmluva o nájme hrobového miesta č. 119 29.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_119
02.11.2020 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislava Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I727-222-13 – ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice 28.10.2020 dodatok3_k_zmluve_irop_z_302021i727_222_13
29.10.2020 Partiková Iveta, Sabinov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 516 26.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_516
29.10.2020 Javorská Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 154 26.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_154
29.10.2020 Petrík Pavel, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 279 26.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_279
29.10.2020 Chovanec František, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 78 26.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_78
29.10.2020 Chovanec František, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 476 26.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_476
29.10.2020 Chovanec František, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 191 26.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_191
29.10.2020 Verešpejová Jolana, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 470 23.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_470
29.10.2020 Verešpejová Jolana, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 465 23.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_465
23.10.2020 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2020/001579-065 pre NP PRIM II. 23.10.2020 zmluva_o_spolupraci_usvrk_oip_2020_001579_065_np_prim
23.10.2020 Kerestešová Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 489 22.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_489
23.10.2020 Kerestešová Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 757 22.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_757
23.10.2020 Kochan Juraj, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 683 22.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_683
23.10.2020 Kochan Juraj, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 672 22.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_672
23.10.2020 Kochan Juraj, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 59 22.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_59
23.10.2020 Petrík Pavel, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 399 22.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_399
23.10.2020 Petrík Pavel, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 521 22.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_521
23.10.2020 Petríková Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 513 22.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_513
23.10.2020 Šechná Terézia, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 111 22.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_111
23.10.2020 Lichvárová Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 786 22.10.2020 zmluva_hrobove_miesto_786
23.10.2020 O.S.V.O. comp, a.s. Prešov Zmluva o dielo č. 3A-ZOD-021020 – Rozšírenie verejného osvetlenia Pečovská Nová Ves (ul. Kvetná, Ľutinská, Na Trubalovec) 20.10.2020 zmluva_o_dielo_rozsirenie_vo_osvo_comp
priloha_k_zod_rozsirenie_vo_osvo_comp
14.10.2020 Ing. Ján Motešický, Sabinov Kúpna zmluva – pozemok KN-C 1101/16 a KN-C 1101/17 14.10.2020 kupna_zmluva_pozemok_1101_16_1101_17_ing_motesicky_jan
14.10.2020 Urbárska spoločnosť Jakovany Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 1550/1, 1550/10 – Rozšírenie distribučnej siete plynu – ul. Ľutinská 30.09.2020 zmluva_o_bz_o_zvb_urbarska_spolocnost_jakovany
08.10.2020 JK TIM s.r.o., Pečovská Nová Ves Zmluva o dielo – Omietky, obklady a dlažby – budova sociálneho podniku na ul. Hlavnej v Pečovskej Novej Vsi 08.10.2020 zmluva_o_dielo_jk_tim_pnv
priloha_k_zod_jk_tim
08.10.2020 Mesto Sabinov, Procurio, s.r.o. Bratislava Príkazná zmluva – zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 24.09.2020 prikazna_zmluva_mesto_sabinov_procurio
priloha1_k_prikaznej_zmluve_mesto_sb_procurio
priloha2_k_prikaznej_zmluve_mesto_sb_procurio
07.10.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu č. 6303004407 zo dňa 16.05.2019 25.08.2020 dodatok001_k_zmluve_6303004407_spp
06.10.2020 Ministerstvo vnútra SR, Sekcia európskych programov, Bratislava Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2017-001225 – Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK obce Pečovská Nová Ves 28.09.2020 dodatok01_k_zmluve_zm_sep_imrk2_2017_001225_mv_sr
v CRZ zverejnený: 05.10.2020, účinný: 06.10.2020
30.09.2020 Ing. Ján Motešický, Sabinov Kúpna zmluva – pozemok KN-C 1101/18 30.09.2020 kupna_zmluva_pozemok_1101_18_ing_motesicky_jan
30.09.2020 STAV-MAJO s.r.o. Lipany Nájomná zmluva pozemkov KN-C 1544/32, 1544/33, 1544/34 30.09.2020 najomna_zmluva_parcely_1544_32_1544_33_1544_34_stav_majo
30.09.2020 Anna Škvareková, Pečovská Nová Ves Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 704/9 30.09.2020 zmluva_o_zvb_skvarekova_anna_vp_kp
30.09.2020 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 20/37/051/244 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe 29.09.2020 dohoda_20_37_051_244
priloha1_k_dohode_20_37_051_244
v CRZ zverejnená: 29.09.2020, účinná: 30.09.2020
30.09.2020 Ministerstvo vnútra SR, Sekcia európskych programov, Bratislava Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000805 zo dňa 11.04.2017 – Výstavba MŠ v Pečovskej Novej Vsi na parcele KN-C č. 1471/22 23.09.2020 dodatok3_k_zmluve_zm_sep_imrk2_2017_000805_mv_sr
v CRZ zverejnený: 29.09.2020, účinný: 30.09.2020
25.09.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260282C/2020 – OM Kvetná 25.09.2020 priloha3_k_zmluve_5100260282c_2020_vsd
24.09.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Zmluva o dielo č. 3823/2020/RVP/ZoD – OM Kvetná, parc.č. 1544/33 – pripojenie na verejný vodovod 23.09.2020 zmluva_o_dielo_3823_2020_rvp_zod_vvs
23.09.2020 CBR s.r.o. Sabinov Zmluva o dielo – Udržiavacie práce spevnenej plochy pred denným stacionárom na ul. Hlavnej v Peč.N.Vsi 22.09.2020 zmluva_o_dielo_cbr_sabinov_2020_stacionar
23.09.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000784457Y – OM na parcele č. 1544/33 22.09.2020 zmluva_o_pripojeni_24zvs0000784457y_vsd
23.09.2020 Slovenský pozemkový fond, Bratislava Kúpna zmluva č. 00329/2020-PKZ-K40088/20.00 02.09.2020 kupna_zmluva_00329_2020_pkz_k40088_20_00_spf
v CRZ zverejnená: 02.09.2020, účinná: 03.09.2020
18.09.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 1101/17 17.09.2020 zmluva_o_zvb_na_pozemku_1101_17_vvs
18.09.2020 Mária Goliašová, Lipany Kúpna zmluva – motorové vozidlo Citroen Berlingo 18.09.2020 kupna_zmluva_citroen_berlingo
16.09.2020 Viera Červeňáková, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/34 16.09.2020 zmluva_o_najme_pozemku_1494_34_cervenakova_viera
16.09.2020 Falat Ján, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 781 16.09.2020 zmluva_hrobove_miesto_781
16.09.2020 Falat Ján, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 266 16.09.2020 zmluva_hrobove_miesto_266
11.09.2020 Lipjancová Anna, Košice Zmluva o nájme hrobového miesta č. 132 07.09.2020 zmluva_hrobove_miesto_132
02.09.2020 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190052704 31.08.2020 urazove_poistenie_uoz_5190052704
31.08.2020 Environmentálny fond, Bratislava Zmluva č. 146568 08U02 o poskytnutí podpory formou dotácie – Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavná 2, Pečovská Nová Ves 25.08.2020 zmluva_146568_08u02_environmentalny_fond
v CRZ zverejnená: 25.08.2020, účinná: 26.08.2020
31.08.2020 Environmentálny fond, Bratislava Zmluva č. 145281 08U01 o poskytnutí podpory formou dotácie – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves 25.08.2020 zmluva_145281_08u01_environmentalny_fond
v CRZ zverejnená: 25.08.2020, účinná: 26.08.2020
25.08.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice Dodatok č. 1 k Zmluve č. WO/2019A8877-1 o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 24.08.2020 dodatok1_k_zmluve_wo_2019a8877_1_osobnyudaj.sk
19.08.2020 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Darovacia zmluva č. USVRK-OIP-2020/001270-062 – didakticko-materiálne balíčky NP PRIM 01.07.2020 darovacia_zmluva_usvrk_oip_2020_001270_062_np_prim
v CRZ zverejnená: 13.08.2020, účinná: 14.08.2020
13.08.2020 Rastislav Lacko, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 331/3, 331/4, 331/5 13.08.2020 zmluva_o_bz_o_zvb_lacko_vp_kp
13.08.2020 Juraj Tököly, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 811 13.08.2020 zmluva_o_bz_o_zvb_tokoly_vp_kp
12.08.2020 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 20/37/012/282 o podmienkach vykonávania AČ formou menších obecných služieb 02.09.2020 – 31.08.2021 11.08.2020 dohoda_20_37_012_282
12.08.2020 Ing. Marián Boľanovský, Prešov – Nižná Šebastová Nájomná zmluva – parcela registra “C” p.č.  1471/13 pre obec 14.05.2020 najomna_zmluva_parcela_1471_13_ing_bolanovsky
07.08.2020 MP Profit PB, s.r.o. Považská Bystrica Zmluva o manažmente projektu – Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi – obnova územia 06.08.2020 zmluva_o_manazmente_projektu_vzo_mp_profit_pb
07.08.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava Kúpna zmluva č. 770/D930/2020 – predaj pozemku E KN 333/2 obci 03.08.2020 kupna_zmluva_770_d930_2020_mdvsr
v CRZ zverejnená: 03.08.2020, účinná: 04.08.2020
07.08.2020 Slovenský pozemkový fond, Bratislava Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00377/2020-PKZO-B40028/20.00 13.07.2020 zmluva_00377_2020_pkzo_b40028_20_00_spf
v CRZ zverejnená: 13.07.2020, účinná: 14.07.2020
05.08.2020 POVMART, s.r.o. Košice Zmluva o poskytnutí služieb č. 12/2020 05.08.2020 zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_audit_uz_kuz_povmart
31.07.2020 Emil Sirotňák, Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania 30.07.2020 zmluva_stravovanie_dochodcov_sirotnak_emil
31.07.2020 Mária Sirotňáková, Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania 30.07.2020 zmluva_stravovanie_dochodcov_sirotnakova_maria
29.07.2020 Mesto Sabinov Zmluva o partnerstve – Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov 17.07.2020 zmluva_o_partnerstve_evs_mesto_sabinov
29.07.2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-D2-302021I727-222-13 – ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice 28.07.2020 dodatok2_k_zmluve_irop_d2_302021i727_222_13_mprv_sr
v CRZ zverejnený: 28.07.2020, účinný: 29.07.2020
28.07.2020 O.S.V.O. comp, a.s. Prešov Zmluva o dielo 3A-ZOD-0080720 – Modernizácia verejného osvetlenia SO 01 – ul. Na Dujave a ul. Hlavná v obci Pečovská Nová Ves 28.07.2020 zmluva_o_dielo_modernizacia_vo_osvo_comp
priloha_k_zod_osvo_comp_kryci_list_rozpoctu
priloha_k_zod_osvo_comp_rekapitulacia_objektov
28.07.2020 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 20/37/010/72 uzatvorená podľa § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi 17.07.2020 dohoda_20_37_010_72
24.07.2020 ATEX-OK, s.r.o. Sabinov Zmluva o dielo – Dopravné riešenie napojenia MK na stavbu EuroVelo 11 24.07.2020 zmluva_o_dielo_dopravne_riesenie_napojenia_eurovelo_atex_ok
priloha_k_zod_atex_ok
14.07.2020 EKO SVIP, s.r.o. Sabinov Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka – Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves – 2×12 b.j. – Bežný štandard 14.07.2020 zmluva_o_postupeni_pps_pnv_bytovy_dom_ekosvip
06.07.2020 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190052694 30.06.2020 urazove_poistenie_uoz_5190052694
03.07.2020 EKO SVIP, s.r.o. Sabinov Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 15.08.2017 15.06.2020 dodatok2_k_najomnej_zmluve_z_15082017_ekosvip
03.07.2020 Margita Škopová, Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania 01.07.2020 zmluva_stravovanie_dochodcov_skopova_margita
03.07.2020 Jozef Škop, Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania 01.07.2020 zmluva_stravovanie_dochodcov_skop_jozef
30.06.2020 Marius Pedersen, a.s. Trenčín Zmluva č. 1110278 o nakladaní s komunálnym odpadom 02.04.2020 zmluva_1110278_marius_pedersen
29.06.2020 Krajňáková Katarína, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 578 29.06.2020 zmluva_hrobove_miesto_578
29.06.2020 Pigulová Anna, Sabinov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 362 26.06.2020 zmluva_hrobove_miesto_362
29.06.2020 Kochanová Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 930 11.05.2020 zmluva_hrobove_miesto_930
24.06.2020 STAMONES s.r.o., Krásna Lúka Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.03.2020 – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 01 Vodovod, ul. Záhradná 23.06.2020 dodatok1_k_zod_stamones
22.06.2020 Ivana Hudáková, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 1544/6 19.06.2020 zmluva_o_bz_o_zvb_hudakova_vp_kp
15.06.2020 TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves Zmluva o dielo – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 02 Splašková kanalizácia, Stoka – ul. Na Pečovec, AA 1-1 15.06.2020 zmluva_o_dielo_kanalizacia_na_pecovec_termo
priloha1_k_zod_termo
15.06.2020 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 20/37/012/132 o podmienkach vykonávania AČ formou menších obecných služieb 09.06.2020 dohoda_20_37_012_132
12.06.2020 Bc. Ivana Cicoňová Dis.art, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 625 12.06.2020 zmluva_o_bz_o_zvb_ciconova_vp_kp
08.06.2020 F.M.RECYKLING s.r.o., Trenčín Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Pečovská Nová Ves 08.06.2020 zmluva_o_vykupe_a_zbere_papiera_f_m_recykling
04.06.2020 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete č. 1000410520 – ul. Ľutinská  01.06.2020 zmluva_1000410520_rozsirenie_ds_lutinska_spp
04.06.2020 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete č. 1000400520 01.06.2020 zmluva_1000400520_rozsirenie_ds_zahradna_spp
04.06.2020 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete č. 1000390520 – ul. Na Pečovec 01.06.2020 zmluva_1000390520_rozsirenie_ds_na_pecovec_spp
04.06.2020 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete č. 1000380520 – ul. Mlynská 01.06.2020 zmluva_1000380520_rozsirenie_ds_mlynska_spp
04.06.2020 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete č. 1000370520 – ul. Jabloňová 01.06.2020 zmluva_1000370520_rozsirenie_ds_jablonova_spp
03.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2028610094 03.06.2020 dodatok_k_zmluve_2028610094_slovak_telekom
02.06.2020 ENVI – PAK, a.s. Bratislava Príloha č. 1 k Zmluve č. VMI1231201803 03.03.2020 priloha1_k_zmluve_vmi1231201803_envi_pak
02.06.2020 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte – Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov 01.06.2020 zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka_01062020
01.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9925010515 01.06.2020 dodatok_k_zmluve_9925010515_slovak_telekom
28.05.2020 Slovenská republika – Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Zmluva o výpožičke č. KRHP-PO-VO-309-019/2020 – hasičský automobil IVECO 21.05.2020 zmluva_o_vypozicke_krhz_po_vo_309_019_2020
v CRZ zverejnená: 22.05.2020, účinná: 23.05.2020
28.05.2020 ECCE MEDICA, s.r.o. Prešov Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2020 od 01.06.2020 28.05.2020 zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_12020_ecce_medica
28.05.2020 ECCE MEDICA, s.r.o. Prešov Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.4.2007 v znení dodatkov č. 1 a 2 k 31.05.2020 28.05.2020 dohoda_o_ukonceni_najmu_mudr_ilcin
28.05.2020 Slovenský pozemkový fond, Bratislava Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00008/2020-PKZO-B40001/20.00 19.03.2020 zmluva_00008_2020_pkzo_b40001_20_00_spf
v CRZ zverejnená: 19.03.2020, účinná: 20.03.2020
19.05.2020 Základná škola s materskou školou, Pečovská Nová Ves Zmluva o zverení majetku obce do dočasnej správy rozpočtovej organizácii 19.05.2020 zmluva_o_zvereni_majetku_obce_19052020
18.05.2020 CBR s.r.o. Sabinov Zmluva o dielo – Oprava a údržba miestnych komunikácií v obci Pečovská Nová Ves 14.05.2020 zmluva_o_dielo_cbr_sabinov_2020
12.05.2020 Jozef Dujava, Sabinov Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku 406/2 12.05.2020 zmluva_o_bz_o_zvb_dujava_jozef_vp
11.05.2020 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 20/37/012/70  o podmienkach vykonávania AČ formou menších obecných služieb 30.04.2020 dohoda_20_37_012_70
06.05.2020 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190052693 30.04.2020 urazove_poistenie_uoz_5190052693
23.04.2020 MONASTER, s.r.o. Bratislava Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 13.3.2020 – Knižničný fond – ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice 23.04.2020 dodatok1_ku_kupnej_zmluve_monaster
priloha1_k_dodatku1_ku_kz_monaster
15.04.2020 Zmluva o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa 26.02.2020 zmluva_o_zdruzeni_pravnickych_osob_rz_zmos_horna_torysa
zverejnená Mestom Sabinov: 26.02.2020, účinná: 27.02.2020
15.04.2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí  NFP č. IROP-D1-302021I727-222-13 – ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice 14.04.2020 dodatok1_k_zmluve_irop_d1_302021i727_222_13_mprv_sr
v CRZ zverejnený: 14.04.2020, účinný 15.04.2020
17.03.2020 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Zmluva č. 320 0388 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 16.03.2020 zmluva_3200388_o_poskytnuti_dotacie_dpo_sr
17.03.2020 MONASTER, s.r.o. Bratislava Kúpna zmluva – ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice, časť 3 – Knižničný fond 13.03.2020 kupna_zmluva_kniznicny_fond_kniznica_zs_monaster
priloha1_ku_kz_kniznicny_fond_monaster
17.03.2020 MONASTER, s.r.o. Bratislava Zmluva o dielo – ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice, časť 2 – Nákup interiérového vybavenia školskej knižnice 13.03.2020 zmluva_o_dielo_interier_kniznica_monaster
priloha1_k_zod_interier_kniznica_zs_monaster
17.03.2020 ATEX-OK, s.r.o. Sabinov Zmluva o nájme skladovacích priestorov po dobu realizácie stavby – Stavebno-technické úpravy školskej knižnice 12.03.2020 zmluva_o_najme_sklad_priestorov_atex_ok
13.03.2020 Lechstav, s.r.o. Prešov Zmluva o dielo – Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavná 2, Pečovská Nová Ves – II. etapa 13.03.2020 zmluva_o_dielo_lechstav
priloha1_k_zod_lechstav_2020
06.03.2020 Terézia Šechná, Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania 06.03.2020 zmluva_stravovanie_dochodcov_sechna_terezia
06.03.2020 Agnesa Rozkošová, Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania 06.03.2020 zmluva_stravovanie_dochodcov_rozkosova_agnesa
04.03.2020 STAMONES s.r.o., Krásna Lúka Zmluva o dielo – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 01 Vodovod, ul. Záhradná 04.03.2020 zmluva_o_dielo_stamones
rozpocet_k_zod_stamones
02.03.2020 Slovenský pozemkový fond Bratislava Zmluva o prevode vlastníctva č. 03829/2019-PKZP-K40592/19.00 14.02.2020 zmluva_o_prevode_vlastnictva_03829_2019_pkzp_k40592_19_00_spf
v CRZ zverejnená: 14.02.2020, účinná: 15.02.2020
02.03.2020 Slovenský pozemkový fond Bratislava Kúpna zmluva č. 03830/2019-PKZP-K40593/19.00 14.02.2020 kupna_zmluva_03830_2019_pkzp_k40593_19_00_spf
v CRZ zverejnená: 14.02.2020, účinná: 15.02.2020
25.02.2020 ATEX-OK, s.r.o. Sabinov Zmluva o dielo – Stavebno-technické úpravy školskej knižnice 25.02.2020 zmluva_o_dielo_atex_ok
rozpocet_k_zod_atex_ok
19.02.2020 Obec Rožkovany Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rožkovany č. RO-2020/02 – CVČ 14.02.2020 zmluva_cvc_rozkovany_2020
18.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava Zmluva o dodávke plynu č. 9106660782 – MŠ Rómska 821/45 17.02.2020 zmluva_o_dodavke_plynu_9106660782_spp
14.02.2020 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva č. VP/20/07005/001 – Fašiangy 2020 14.02.2020 hromadna_licencna_zmluva_vp_20_07005_001_soza
14.02.2020 Lívia Michalíková, Sabinov Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-E 191/1, KN-C 280/6 13.02.2020 zmluva_o_bz_o_zvb_michalikova_pp
14.02.2020 Marek Verešpej, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku 1539/4, 1550/13, 1539/3 13.02.2020 zmluva_o_bz_o_zvb_verespej_vp_kp
14.02.2020 Zuzana Cicmanová, Ondrej Cicman, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku 780/65 a 780/68 13.02.2020 zmluva_o_bz_o_zvb_cicmanova_cicman_nn_vp_kp
13.02.2020 OZ FS Jablonečka, Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 13.02.2020 zmluva_dotacia_oz_fs_jablonecka_2020
12.02.2020 Lýdia Cicmanová, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 2/2020 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 12.02.2020 dodatok_22020_stravovanie_cicmanova_lydia
12.02.2020 Telovýchovná jednota SLOVAN Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 12.02.2020 zmluva_dotacia_tj_slovan_2020
11.02.2020 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 8000880220 – OM Rómska 821/45 10.02.2020 zmluva_o_pripojeni_8000880220_spp_distribucia
07.02.2020 Jozef Kočiščák, Mária Kočiščáková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 2/2020 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 07.02.2020 dodatok_22020_stravovanie_kociscak_jozef_maria
07.02.2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-D2-302011N546-122-15 – EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k.ú. Pečovská Nová Ves 07.02.2020 dodatok2_k_zmluve_irop_d2_302011n546_122_15
07.02.2020 Ivana Vaľušová, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 07.02.2020 dodatok_12020_stravovanie_valusova_ivana
06.02.2020 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Dohoda Migrácia na PRIMA 28.01.2020 dohoda_migracia_na_prima_orange_slovensko
05.02.2020 Martin Michalik, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 2/2020 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 05.02.2020 dodatok_22020_stravovanie_michalik_martin
05.02.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Dodatok č. 5 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1647/64/2005/závod PO 30.01.2020 dodatok5_k_zmluve_1647_64_2005_zavod_po_vvs
05.02.2020 Lechstav, s.r.o. Prešov Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku  na ul. Hlavná 2, Peč. Nová Ves 23.12.2019 dodatok1_k_zmluve_o_dielo_lechstav
03.02.2020 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 4/2020/RCV – Rozšírenie distribučnej siete k MŠ na p.č. 1471/22 31.01.2020 zmluva_zouao_4_202_rcv_spp_d
03.02.2020 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 4/2020/RCV – Rozšírenie distribučnej siete k MŠ na p.č. 1471/22 30.01.2020 zmluva_o_najme_pz_nz1€_4_2020_rcv_spp_d
03.02.2020 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Zmluva o zriadení vecného bremena č. 845 876 002-1-2019-ZVB – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie 20.12.2019 zmluva_o_zvb_845_846_002_1_2019_zvb_zsr
v CRZ zverejnená: 23.12.2019, účinná: 24.12.2019
03.02.2020 Anna Ridillová, Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania 31.01.2020 zmluva_stravovanie_dochodcov_ridillova_anna
03.02.2020 Varholíková Margita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 662 31.01.2020 zmluva_hrobove_miesto_662
03.02.2020 Varholíková Margita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 571 31.01.2020 zmluva_hrobove_miesto_571
03.02.2020 Klocová Marta, Malcov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 777 30.01.2020 zmluva_hrobove_miesto_777
03.02.2020 Klocová Marta, Malcov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 159 30.01.2020 zmluva_hrobove_miesto_159
29.01.2020 Martin Michalik, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 29.01.2020 dodatok_12020_stravovanie_michalik_martin
29.01.2020 Margita Leščáková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 29.01.2020 dodatok_12020_stravovanie_lescakova_margita
29.01.2020 Štefan Leščák, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 29.01.2020 dodatok_12020_stravovanie_lescak_stefan
29.01.2020 Mária Kvašňáková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 29.01.2020 dodatok_12020_stravovanie_kvasnakova_maria
29.01.2020 Jozef Kočiščák, Mária Kočiščáková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 29.01.2020 dodatok_12020_stravovanie_kociscak_jozef_maria
29.01.2020 Lýdia Cicmanová, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 29.01.2020 dodatok_12020_stravovanie_cicmanova_lydia
28.01.2020 Anna Lazoríková, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 561 28.01.2020 zmluva_hrobove_miesto_561
28.01.2020 Anna Lazoríková, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 790 28.01.2020 zmluva_hrobove_miesto_790
28.01.2020 Anton Lazorík, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 791 28.01.2020 zmluva_hrobove_miesto_791
20.01.2020 Martin Mizerák, Kamenica Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku 482/1 17.01.2020 zmluva_o_vz_o_zvb_mizerak_vp_kp_nn
17.01.2020 Ján Mojzeš, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku 780/38 17.01.2020 zmluva_o_bz_o_zvb_mojzes_vp_kp_nn
17.01.2020 Kalejová Brigita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 337 17.01.2020 zmluva_hrobove_miesto_337
15.01.2020 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Dodatok č. 6 k poistnej zmluve 0109000553 – Cyklochodník EuroVelo 11 07.01.2020 dodatok6_k_poistnej_zmluve_0109000553
14.01.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemkoch 780/38, 780/68, 482/1 08.01.2020 zmluva_o_zvb_nn_jablonova_zahradna_vsd
13.01.2020 OZ TJ “OROL” Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 13.01.2020 zmluva_dotacia_tj_orol_2020
10.01.2020 Kochanová Margita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 109 10.01.2020 zmluva_hrobove_miesto_109
10.01.2020 Kochanová Margita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 120 10.01.2020 zmluva_hrobove_miesto_120
10.01.2020 BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku 482/1 08.01.2020 zmluva_o_zvb_beton_garone_pp
10.01.2020 Anna Škvareková, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku 704/9 03.01.2020 zmluva_o_bz_o_zvb_skvarekova_vp_kp
10.01.2020 Zlata Kučová, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1 k zmluve o nájme unimobunky č. 3 na ul. Rómska 27.12.2019 dodatok_12019_k_zmluve_o_najme_zlata_kucova
10.01.2020 Štefan Červeňák, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1 k zmluve o nájme unimobunky č. 2 na ul. Rómska 27.12.2019 dodatok_12019_k_zmluve_o_najme_stefan_cervenak
10.01.2020 Irena Červeňáková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1 k zmluve o nájme unimobunky č. 1 na ul. Rómska 27.12.2019 dodatok_12019_k_zmluve_o_najme_irena_cervenakova
10.01.2020 Pavol Bilý, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 589/11 27.12.2019 dodatok_12019_k_zmluve_o_najme_pavol_bily
10.01.2020 Miroslav Bilý, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 31/680 27.12.2019 dodatok_12019_k_zmluve_o_najme_miroslav_bily_72
10.01.2020 Pavol Gabčo, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 29/680 27.12.2019 dodatok_12019_k_zmluve_o_najme_pavol_gabco
10.01.2020 Květa Bilá, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 28/680 27.12.2019 dodatok_12019_k_zmluve_o_najme_kveta_bila
10.01.2020 Gabriela Červeňáková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 27/680 27.12.2019 dodatok_12019_k_zmluve_o_najme_gabriela_cervenakova
10.01.2020 Libuša Červeňáková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2019 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 26/680 27.12.2019 dodatok_12019_k_zmluve_o_najme_libusa_cervenakova
10.01.2020 Róbert Bilý, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2019 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 25/680 27.12.2019 dodatok_12019_k_zmluve_o_najme_robert_bily
10.01.2020 Zdenko Červeňák, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2019 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 24/680  27.12.2019 dodatok_12019_k_zmluve_o_najme_zdenko_cervenak
10.01.2020 Olina Červeňáková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2019 k zmluve o najme bytu na ul. Rómska 23/680 27.12.2019 dodatok_12019_k_zmluve_o_najme_olina_cervenakova
10.01.2020 Miroslav Bilý, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2019 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 22/680 27.12.2019 dodatok_12019_k_zmluve_o_najme_miroslav_bily_54
09.01.2020 Disig, a.s. Bratislava Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201915242 19.11.2019 zmluva_201915242_disig

Objednávky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Číslo objednávky
Akcia Dátum zverejnenia
272/2020 – 276/2020 objednavky_3012_30122020 25.01.2021
250/2020 – 271/2020 objednavky_1412_30122020 15.01.2021
244/2020 – 249/2020 objednavky_0712_10122020 17.12.2020
236/2020 – 243/2020 objednavky_0112_01122020 14.12.2020
224/2020 – 235/2020 objednavky_2311_30112020 07.12.2020
213/2020 – 223/2020 objednavky_1311_16112020 27.11.2020
207/2020 – 212/2020 objednavky_0511_13112020 23.11.2020
197/2020 – 206/2020 objednavky_3010_05112020 12.11.2020
174/2020 – 196/2020 objednavky_2610_30102020 05.11.2020
167/2020 – 173/2020 objednavky_1210_20102020 26.10.2020
157/2020 – 166/2020 objednavky_0110_09102020 14.10.2020
145/2020 – 156/2020 objednavky_2109_25092020 08.10.2020
139/2020 – 144/2020 objednavky_1109_21092020 23.09.2020
133/2020 – 138/2020 objednavky_0409_10092020 16.09.2020
119/2020 – 132/2020 objednavky_3108_31082020 09.09.2020
114/2020 – 118/2020 objednavky_1008_13082020 27.08.2020
107/2020 – 112/2020 objednavky_0708_10082020 20.08.2020
99/2020 – 106/2020 objednavky_2007_31072020 10.08.2020
92/2020 – 98/2020 objednavky_0607_16072020 17.07.2020
90/2020 – 91/2020 objednavky_2606_26062020 14.07.2020
86/2020 – 89/2020 objednavky_1506_26062020 02.07.2020
75/2020 – 85/2020 objednavky_0106_15062020 22.06.2020
69/2020 – 74/2020 objednavky_1205_29052020 03.06.2020
64/2020 – 68/2020 objednavky_1105_12052020 20.05.2020
61/2020 – 63/2020 objednavky_2404_27042020 11.05.2020
58/2020 – 60/2020 objednavky_2004_24042020    objednavka_602020 27.04.2020
56/2020 – 57/2020 objednavky_0604_20042020    objednavka_572020 22.04.2020
49/2020 – 55/2020 objednavky_3003_30032020 07.04.2020
38/2020 – 48/2020 objednavky_0203_16032020 30.03.2020
31/2020 – 37/2020 objednavky_2602_28022020 13.03.2020
25/2020 – 30/2020 objednavky_2002_26022020 03.03.2020
20/2020 – 24/2020 objednavky_1702_18022020 02.03.2020
13/2020 – 19/2020 objednavky_0302_12022020 14.02.2020
9/2020 – 12/2020 objednavky_2001_31012020 04.02.2020
1/2020 – 8/2020 objednavky_0101_17012020 24.01.2020

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia

Faktúry

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

 

Číslo faktúry
Akcia Dátum zverejnenia
706/20 – 732/20, D 7/20 – 10/20 faktury_0401_18012021 02.02.2021
VPD 5927, 5957, 5989 faktury_0112_21122020_v_hotovosti 27.01.2021
671/20 – 705/20 faktury_1512_30122020 19.01.2021
619/20 – 670/20 faktury_0112_14122020 11.01.2021
VPD 5834, VPD 5873 faktury_0311_24112020_v_hotovosti 23.12.2020
595/20 -618/20, D 6/20 faktury_1611_30112020 22.12.2020
D 2/20 faktury_0710_07102020 22.12.2020
533/20 – 594/20, D 4/20, D 5/20 faktury_0211_16112020 25.11.2020
514/20 – 532/20 faktury_2610_30102020 25.11.2020
VPD 5750, 5758, 5761, 5788 faktury_0610_19102020_v_hotovosti 18.11.2020
489/20 – 513/20, D 3/20 faktury_0710_26102020 05.11.2020
442/20 faktury_2409_24092020 05.11.2020
VPD 5690, 5696 faktury_2109_23092020_v_hotovosti 20.10.2020
VPD 5550, 5553, 5556, 5557, 5563, 5575, 5601 faktury_0308_19082020_v_hotovosti 20.10.2020
VPD 5477 faktury_0707_07072020_v_hotovosti 20.10.2020
VPD 5411 faktury_1506_15062020_v_hotovosti 20.10.2020
456/20 – 488/20 faktury_0110_07102020 14.10.2020
436/20 – 441/20, 443/20 – 455/20 faktury_1809_30092020 13.10.2020
390/20 – 435/20 faktury_0209_16092020 22.09.2020
348/20, 369/20 – 389/20 faktury_0708_31082020 22.09.2020
325/20 – 347/20, 349/20 – 368/20 faktury_0308_17082020 27.08.2020
318/20 – 324/20 faktury_2007_30072020 18.08.2020
221/20 faktury_1805_18052020 30.07.2020
275/20 – 317/20 faktury_0107_17072020 21.07.2020
D 1/20, 253/20 – 274/20 faktury_0306_29062020 02.07.2020
VPD 5325, 5357 faktury_0405_25052020_v_hotovosti 24.06.2020
230/20 faktury_0106_01062020 24.06.2020
229/20, 231/20 – 252/20 faktury_0106_04062020 10.06.2020
222/20 – 228/20 faktury_2105_27052020 10.06.2020
VPD 5270 faktury_0904_09042020_v_hotovosti 28.05.2020
184/20  – 220/20 faktury_0405_18052020 26.05.2020
166/20  – 183/20 faktury_0904_30042020 06.05.2020
VPD 5132, 5148, 5214, 5218 faktury_2402_16032020_v_hotovosti 20.04.2020
142/20 – 165/20 faktury_0104_08042020 15.04.2020
125/20 – 141/20 faktury_1603_31032020 15.04.2020
91/20 – 124/20 faktury_0303_12032020 01.04.2020
81/20 – 90/20 faktury_2502_28022020 31.03.2020
57/20 – 80/20 faktury_0502_24022020 03.03.2020
33/20 – 56/20 faktury_0302_05022020 02.03.2020
25/20 – 32/20 faktury_2001_31012020 12.02.2020
  1/20 – 24/20 faktury_0201_17012020 21.01.2020