November 2019

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum uzavretia Akcia
NOVEMBER
2019
25.11.2019 Slovenský pozemkový fond, Bratislava Protokol č. 02038/2019-UVOV-U00007/19.00 k odovzdaniu vlastníctva nehnuteľností vo vlastníctve štátu 25.09.2019 protokol_02038_2019_uvov_u00007_19_00_spf
zverejnený v CRZ: 25.09.2019, účinný: 05.10.2019
25.11.2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011N546-122-15 22.11.2019 dodatok1_k_zmluve_irop_z_302011n546_122_15
zverejnený v CRZ: 22.11.2019, účinný: 23.11.2019
22.11.2019 Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov Zmluva č. 266/2019/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 15.11.2019 zmluva_266_2019_oo_o poskytnuti_dotacie
zverejnená v CRZ: 21.11.2019, účinná: 22.11.2019
21.11.2019 Paulína Marcinová – PAMAR, Červenica pri Sabinove Zmluva o prenajme nebytových priestorov 31.10.2019 najomna_zmluva_pamar_01112019
07.11.2019 Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Pečovská Nová Ves Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku E KN 307/6, na ktorom je zhotovená stavba – Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ na ul. Rómskej 821/45 v Pečovskej Novej Vsi 28.10.2019 zmluva_o_zvb_pozemok_307_6_plyn_k_ms

Objednávky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Číslo
Popis objednaného plnenia
Dodávateľ Dátum vystavenia
NOVEMBER 2019
203/2019 Mikulášska palica Koloria a.s. Bratislava 28.11.2019
202/2019 obrubníky PIL-STAV, s.r.o. Sabinov 25.11.2019
201/2019 gumový brit na snehové radlice GUMEX SK s.r.o. Bratislava 25.11.2019
200/2019 sladkosti do balíčkov na Mikuláša LC Sabinov a.s. Sabinov 25.11.2019
199/2019 kalendáre 2020, vianočné pozdravy FORK, s.r.o. Martin 18.11.2019
198/2019 kamenivo EKOPRIM, s.r.o. Prešov 11.11.2019
197/2019 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 11.11.2019

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia

Faktúry

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Interné číslo
Číslo
Dodávateľ Popis fakturovaného plnenia
Suma Dátum úhrady
NOVEMBER
 2019
VPD 5945 201901473 Koloria a.s. Bratislava Mikulášska palica 22,30 € 29.11.2019
VPD 5930 1901625 LC Sabinov a.s. Sabinov sladkosti do balíčkov na Mikuláša 472,31 € 25.11.2019
VPD 5929 710901076 GUMEX SK s.r.o. Bratislava gumový brit na snehové radlice 161,28 € 25.11.2019
62819 FV190046 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov všeobecný materiál  111,29 €  04.12.2019
62719 FV190045 Lechstav, s.r.o. Prešov stavebné práce – Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavná 2, Peč.N.Ves 129 441,17 € 02.12.2019 =6472,06 11.12.2019 =22098,50
20.12.2019= 100870,61
62619 2019472 FORDAT, s.r.o. Prešov tonery do tlačiarne 91,20 € 27.11.2019
62519 2019471 FORDAT, s.r.o. Prešov servisné práce na tlačiarni 50,40 € 27.11.2019
62419 FVD/1911038 EKOPRIM, s.r.o. Prešov kamenivo 268,85 € 27.11.2019
62319 54190127 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 11/2019 803,22 € 27.11.2019
62219 7190406942 Slovenský pozemkový fond, Bratislava nájom za pozemok za rok 2019 7,97 € 25.11.2019
62119 2019027740 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica kancelárske potreby 30,78 € 18.11.2019
62019 20191131 JUDr. Jozef Sotolář, Košice odmena za právne služby o určenie vlastníckeho práva 1 658,40 € 18.11.2019
61919 7294521193 Východoslovenská energetika, a.s Košice elektrina 01.10.2019 – 31.10.2019 – komunitné centrum 156,94 € 18.11.2019
61819 7294417232 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.10.2019 – 31.10.2019 – VO Za Majerom 50,48 € 18.11.2019
61719 7294417231 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.10.2019 – 31.10.2019 – ul. Kostolná 24,24 € 18.11.2019
61619 7294417230 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.10.2019 – 31.10.2019 -VO Hlavná 130,  Na Dujave 759,94 € 18.11.2019
61519 7292824406 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.10.2019 – 31.10.2019 – prev. budova OcÚ – Na Pečovec 802 44,75 € 18.11.2019
61419 7292824405 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.10.2019 – 31.10.2019 – Na Dujave 322, VO Na Rybníkoch 278,74 € 18.11.2019
61319 7292824404 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.10.2019 – 31.10.2019 – obecný úrad 155,24 € 18.11.2019
61219 3117191414 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 10/2019 2 637,05 € 18.11.2019
61119 FVD/1910167 EKOPRIM, s.r.o. Prešov kamenivo 342,43 € 12.11.2019
61019 20190158 BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves výroba betónu 558,66 € 12.11.2019
60919 3171900768 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 10/2019 356,24 € 12.11.2019
60819 4532019 INSEMPRE s.r.o., Prešov – Ľubotice dlažba, schody, obrubníky 3 118,96 € 12.11.2019
60719 4282019 INSEMPRE s.r.o., Prešov – Ľubotice plastové rúrky 45,60 € 12.11.2019
60619 7492260557 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.09.2019 – 30.11.2019 – admin.budova, garáže, tehelňa 164,00 € 12.11.2019
60519 7492260556 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.09.2019 – 30.11.2019 – MI Roveň, haly, zberný dvor 83,00 € 12.11.2019
60419 7492260555 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.09.2019 – 30.11.2019 – budovy OcÚ, verejné osvetlenie 923,00 € 12.11.2019
60319 8245138443 Slovak Telekom a.s., Bratislava telekomunikačné služby 10/2019 – obecný úrad 47,10 € 12.11.2019
60219 190187 Verešpej servis s.r.o., Pečovská Nová Ves servis obecného vozidla Škoda YETI 185,45 € 12.11.2019
60119 2125805486 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice vodné a stočné 20.08.2019 – 31.10.2019 – OM vo vlastníctve obce 984,11 € 12.11.2019
60019 3091951260 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 11/2019 1 758,30 € 04.11.2019
59919 1900045962 WI-NET s.r.o, Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za mesiac 11/2019 – obecný úrad 30,00 € 06.11.2019
59819 8609983319 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.11.2019 – 30.11.2019 – tehelňa 77,00 € 06.11.2019
59719 8609983318 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.11.2019 – 30.11.2019 – prev. budova OcÚ – Na Pečovec 802  103,00 €  06.11.2019
59619 8609983317 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.11.2019 – 30.11.2019 – prevádzkovo vzdelávacie centrum 110,00 € 06.11.2019
59519 8609983316 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.11.2019 – 30.11.2019 – zdravotné stredisko 237,00 € 06.11.2019
59419 8609983315 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.11.2019 – 30.11.2019 – obecný úrad 375,00 € 06.11.2019
59319 193003154 MM-Networks s.r.o., Lipany Internet 8/1 za mesiac 11/2019 – komunitné centrum  12,50 €  06.11.2019
59219 FV190732 MASTAF, s.r.o. Sabinov stavebný materiál, náradie 133,37 € 06.11.2019
59119 90/2019 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov v mesiaci 10/2019 336,96 € 06.11.2019
59019 5534962152 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 11/2019 – spojenie dát – starosta 1,00 € 06.11.2019
58919 5534986401 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 11/2019 – stavebný úrad 23,50 € 06.11.2019
58819 5534981892 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 11/2019 – komunitné centrum 16,00 € 06.11.2019
58719 5534976427 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 11/2019 – terénna sociálna práca 32,80 € 06.11.2019
58619 5534976471 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 11/2019 – technické oddelenie 32,50 € 06.11.2019
58519 5534983171 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 11/2019 – starosta 33,00 € 06.11.2019
58419 5534981358 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 11/2019 – mobilný internet 16,00 € 06.11.2019
58319 5534980738 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 11/2019 – zástupca starostu 25,00 € 06.11.2019
58219 5534981542 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 11/2019 – prednosta OcÚ 30,00 € 06.11.2019
58119 1019110308 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice výkon zodpovednej osoby za 11/2019 42,00 € 06.11.2019
58019 20190071 GEODUS s.r.o., Sabinov vytýčenie hraníc pozemku p.č. 762/2 v k. ú. Pečovská Nová Ves 280,00 € 06.11.2019