Máj 2019

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum uzavretia Akcia
MÁJ 2019
31.05.2019 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 19/37/054/123 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP CnTP 2 – Opatrenie č. 2 30.05.2019 dohoda_19_37_054_123
29.05.2019 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A2716179 29.05.2019 dodatok_k_zmluve_a2716179_orange_slovensko
priloha1_k_dodatku_k_zmluve_a2716179_orange_bonusy
24.05.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Dodatok č. 5 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1646/63/2005/Závod PO 16.05.2019 dodatok5_k_zmluve_1646_63_2005_zavod_po
prilohy_k_dodatku5_vvs
24.05.2019 Slovenský pozemkový fond, Bratislava Kúpna zmluva č. 03311/2018-PKZ-K40635/18.00 29.04.2019 kupna_zmluva_03311_2018_pkz_k40635_18_00_spf
zverejnená v CRZ 29.04.2019, účinná 09.05.2019
17.05.2019 Slovenský pozemkový fond, Bratislava Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 03321/2018-PKZP-K40381/18.00 29.04.2019 dohoda_03321_2018_pkzp_k40381_18_00_spf
zverejnená v CRZ 29.04.2019, účinná 09.05.2019
17.05.2019 Slovenský pozemkový fond, Bratislava Zmluva o prevode vlastníctva č. 00096/2019-PKZP-K40020/19.00 29.04.2019 zmluva_00096_2019_pkzp_k40020_19_00_spf
zverejnená v CRZ 29.04.2019, účinná 09.05.2019
17.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava Zmluva o dodávke plynu č. 6303004407 16.05.2019 zmluva_o_dodavke_plynu_6303004407_spp
10.05.2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Zmluva č. 39 643 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 03.05.2019 zmluva_39643_dpo
10.05.2019 ADIN, s.r.o. Prešov Zmluva o poskytnutí služby k mikroprojektu č. INT/EK/PO/1/II/A/0118 09.05.2019 zmluva_o_poskytnuti_sluzby_adin
06.05.2019 emowa s.r.o., Prešov Zmluva o poskytnutí služby k mikroprojektu č. INT/EK/PO/1/II/A/0118 17.04.2019 zmluva_o_poskytnuti_sluzby_emowa

Objednávky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Číslo
Popis objednaného plnenia
Dodávateľ Dátum vystavenia
MÁJ 2019
102/2019 dlažba, schody, striešky INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice 30.05.2019
101/2019 ubytovanie v dňoch 8.6.2019 – 9.6.2019 TORYSA plus, s.r.o. Sabinov 30.05.2019
100/2019 ubytovanie pre účastníkov záverečnej konferencie – Dedičstvo starých mám bez hraníc Sangria s.r.o. Pečovská Nová Ves 30.05.2019
99/2019 servisná prehliadka hasičského vozidla IVECO Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov 30.05.2019
98/2019 elektroinštalačný materiál – modernizácia verejného osvetlenia TVOJA DOBA, s.r.o. Ľubotice 23.05.2019
97/2019 catering pre záverečnú konferenciu – Dedičstvo starých mám bez hraníc Sangria s.r.o. Pečovská Nová Ves 23.05.2019
96/2019 autobusová preprava Sieniawa – Pečovská Nová Ves a späť – záverečná konferencia – Dedičstvo starých mám bez hraníc Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej v Sieniawie, Sieniawa , PL 23.05.2019
95/2019 zapožičanie kostýmov na Deň detí WM AUDIO s.r.o. Pečovská Nová Ves 23.05.2019
94/2019 asfaltovanie prekopávok na MK v obci CBR s.r.o. Sabinov 23.05.2019
93/2019 náhradné diely na opravu motorovej píly Rudolf Taiš, Vyšná Šebastová 23.05.2019
92/2019 smetné nádoby FEREX, s.r.o. Nitra 23.05.2019
91/2019 záhradnícke potreby Miroslav Dujava, Jakovany 23.05.2019
90/2019 geometrické plány na zriadenie vecného bremena ALBAGEO s.r.o. Zborov 15.05.2019
89/2019 elektroinštalačný materiál ELTRA – ELMAT, s.r.o. Prešov 13.05.2019
88/2019 silon do krovinorezu VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Medzev 07.05.2019
87/2019 servis služobného vozidla Škoda YETI CAMEA car, a.s. Prešov 03.05.2019
86/2019 pracovná obuv RASKO Prešov, s.r.o. Prešov 03.05.2019
85/2019 pracovné odevy, pracovná obuv RASKO Prešov, s.r.o. Prešov 03.05.2019

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia

Faktúry

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Interné číslo
Číslo
Dodávateľ Popis fakturovaného plnenia
Suma Dátum úhrady
MÁJ 2019
VPD5492 9000327086 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava vyjadrenie k PD – Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Peč.N.Vsi 24,00 € 31.05.2019
VPD5489 1933237985 Orange Slovensko, a.s. Bratislava nákup mobilného telefónu 58,98 € 29.05.2019
VPD5479 9000326957 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava vyjadrenie k PD – Rozšírenie verejného vodovodu v obci Pečovská Nová Ves 24,00 € 29.05.2019
25919 FVP190026 TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves vodoinštalačný materiál 30,70 € 03.06.2019
25819 FV190022 Lechstav, s.r.o. Prešov stavebné práce – Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Peč.N.Ves II. etapa sociál. zariadenia 17 248,72 € 03.06.2019
25719 FV190021 Lechstav, s.r.o. Prešov stavebné práce – Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Peč.N.Ves II. etapa sociál. zariadenia  18 522,86 € 03.06.2019
25619 FV190715 TVOJA DOBA, s.r.o. Ľubotice elektroinštalačný materiál – rozšírenie VO Záhradná, Na Hliník, Jabloňová 73,24 € 03.06.2019
25519 FV190703 TVOJA DOBA, s.r.o. Ľubotice elektroinštalačný materiál – rozšírenie VO Záhradná, Jabloňová 3 941,36 € 03.06.2019
25419 2125199171 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice vodné a stočné – 19.02.2019 – 21.05.2019 1 115,44 € 03.06.2019
25319 3/2019 Miroslav Dujava, Jakovany záhradnícky materiál 381,00 € 03.06.2019
25219 56/2019 Ing. Jozef Majtner, Lipany znalecký posudok pozemkov pod Prevádzkovo vzdelávacím centrom 100,00 € 03.06.2019
25119 45/2019 Ing. Jozef Majtner, Lipany znalecký posudok pozemkov – MK k židovskému cintorínu 330,00 € 03.06.2019
25019 20190630 FEREX, s.r.o. Nitra smetné nádoby 1 872,00 € 28.05.2019
24919 20190051 Rudolf Taiš, Vyšná Šebastová náhradné diely na motorovú pílu 48,20 € 28.05.2019
24819 FV1920403 STAV – MAJO s.r.o. Lipany nopová fólia 119,34 € 20.05.2019
24719 54190050 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 05/2019 997,94 € 20.05.2019
24619 2019 03 28 HNL s.r.o. Jakubovany osušky – vecný dar ku Dňu matiek 800,00 € 20.05.2019
24519 1059219 ELTRA-ELMAT, s.r.o. Prešov elektroinštalačný materiál  64,93 €  20.05.2019
24419 7294516213 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.04.2019 – 30.04.2019 – VO Za Majerom 41,66 € 20.05.2019
24319 7294516212 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.04.2019 – 30.04.2019 – ul. Kostolná 24,24 € 20.05.2019
24219 7294516211 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.04.2019 – 30.04.2019 – VO Hlavná 130, Na Dujave 616,78 € 20.05.2019
24119 7294318822 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.04.2019 – 30.04.2019 – prevádz. budova OcÚ – Na Pečovec 802 43,40 € 20.05.2019
24019 7294318821 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.04.2019 – 30.04.2019 – Na Dujave 322, VO Na Rybníkoch 240,61 € 20.05.2019
23919 7294318820 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.04.2019 – 30.04.2019 – obecný úrad – Hlavná 64 148,48 € 20.05.2019
23819 7292114084 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.04.2019 – 30.04.2019 – komunitné centrum 174,23 € 20.05.2019
23719 412669 CAMEA car a.s. Prešov servis motorového vozidla Škoda YETI 267,07 € 16.05.2019
23619 19088 VIKTÓRIA – HÁMOR s.r.o. Medzev struna do krovinorezu 156,60 € 15.05.2019
23519 21905068 O.S.V.O. comp, a.s. Prešov LED svietidlá – modernizácia verejného osvetlenia 7 782,00 € 15.05.2019
23419 8232264232 Slovak Telekom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby 04/2019 – obecný úrad 46,98 € 15.05.2019
23319 FV190023 RASKO Prešov, s.r.o. Prešov pracovné odevy, pracovná obuv 68,95 € 15.05.2019
23219 FV190022 RASKO Prešov, s.r.o. Prešov pracovná obuv 31,10 € 15.05.2019
23119 33/2019 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov za mesiac 04/2019 311,04 € 15.05.2019
23019 3117190498 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 04/2019 2 003,03 €  15.05.2019
22919 3117190499 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 04/2019 – ZŠ 70,76 € 15.05.2019
22819 19100611 GUMOTEX coating, s.r.o. Břeclav oprava zipsu na protipovodňovom vaku 192,45 € 06.05.2019
22719 3171900193 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za 04/2019 301,34 € 06.05.2019
22619 FV190223 MASTAF, s.r.o. Sabinov farby 52,67 € 06.05.2019
22519 7439277785 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2019 – 31.05.2019 – admin.budova, garáže, tehelňa 164,00 € 06.05.2019
22419 7439277784 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2019 – 31.05.2019 – MI Roveň, haly, zberný dvor 83,00 € 06.05.2019
22319 7439277783 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2019 – 31.05.2019 – budovy OcÚ, verejné osvetlenie 923,00 € 06.05.2019
22219 2019/0034 MPaV s.r.o. Dechtice funkčné čelenky 172,80 € 06.05.2019
22119 5507242022 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 05/2019 – stavebný úrad 23,74 € 06.05.2019
22019 5507236473 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 05/2019 – komunitná práca 16,00 € 06.05.2019
21919  5507231854 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 05/2019 – terénna sociálna práca  32,80 €  06.05.2019
21819 5507232025 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 05/2019 – technické oddelenie 25,00 € 06.05.2019
21719 5507238763 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 05/2019 – starosta 25,62 € 06.05.2019
21619 5507236560 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 05/2019 – mobilný internet  14,99 €  06.05.2019
21519 5507236190 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 05/2019 – zástupca starostu 25,00 € 06.05.2019
21419 5507237240 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 05/2019 – prednosta OcÚ 30,00 € 06.05.2019
21319 1900019900 WI-NET s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 05/2019 – obecný úrad 30,00 € 06.05.2019
21219 8658226044 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.05.2019 – 31.05.2019 – prevádz. budova OcÚ – Na Pečovec 802 158,00 € 06.05.2019
21119 8658225674 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.05.2019 – 31.05.2019 – tehelňa 64,00 € 06.05.2019
21019 8658225490 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.05.2019 – 31.05.2019 – obecný úrad, zdrav.stred., prev.vzdel.centrum 566,00 € 06.05.2019
20919 FV190018 Lechstav, s.r.o. Prešov stavebné práce – Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Pečovská N. Ves II. etapa soc. zariad. 28 939,48 € 06.05.2019
20819 FV190017 Lechstav, s.r.o. Prešov stavebné práce – Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Pečovská N. Ves II. etapa soc. zariad. 16 624,80 € 06.05.2019
20719 193001356 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 05/2019 – komunitné centrum 12,50 € 06.05.2019
20619 1019050296 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice výkon zodpovednej osoby za 05/2019 42,00 € 06.05.2019
20519 FV191035 GLAstav s.r.o. Lipany elektroinštalačný materiál 121,96 € 06.05.2019
20419 FV190106 PIL-STAV, s.r.o. Sabinov cement 163,54 € 06.05.2019
20319 2019042 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb za mesiac 04/2019 299,20 € 06.05.2019
20219 3091919758 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 05/2019 1 692,00 € 30.04.2019